Re: gettext-0.11.1 (91%, 13 untranslated)

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2002-03-16 00:14:02

> Jan D. writes:
> > Ytterligare en ny version. Få ändringar, men kommentarer är välkomna.
> 
> Ingen podiff? Har du tappat bort ditt program?

Nej, jag tyckte jag skickade med den, men inte.

För att förekomma, kan jag förklara den här:
N msgid "Try using the following, valid for %s:\n"
N msgstr "Försök använda den här, gäller för \"%s\":\n"

Före denna skrivs ett av tre meddelanden ut som alla påpekar brister
i Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION.
Efter detta meddelande skrivs en rad med Plural-Forms: som gäller
för det språk som anges i Language-Team:. Men %s expanderar till
språket på engelska, d.v.s. i mitt fall skulle utskriften blivit:

  Försök använda den här, gäller för "Swedish":
  nplurals=2; plural=(n != 1)

Därav "%s" i översättningen men inte i orginalet.

	Jan D.

 # Swedish messages for gettext
 # Copyright © 1996, 1997, 1998, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1998, 2001, 2002.
 # Revision: 1.42
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: gettext 0.11-pre5\n"
G "POT-Creation-Date: 2002-01-11 15:48+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-01-12 14:54+0100\n"
N "Project-Id-Version: gettext 0.11.1\n"
N "POT-Creation-Date: 2002-03-06 15:21+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-03-15 19:54+0100\n"
 "Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 
 #: src/format-elisp.c:349 src/format-librep.c:313 src/format-pascal.c:403
 #: src/format-ycp.c:145
 #, c-format
N msgid "a format specification for argument %u, as in '%s', doesn't exist in 'msgid'"
N msgstr "formateringsdirektiv för argument \"%u\", som i \"%s\", finns inte i \"msgid\""
N 
 #: src/format-elisp.c:364 src/format-librep.c:328 src/format-pascal.c:418
 #: src/format-ycp.c:144
 #, c-format
N msgid "a format specification for argument %u doesn't exist in '%s'"
N msgstr "formateringsdirektiv för argument %u finns inte i \"%s\""
N 
 #: src/format-java.c:660
 #, c-format
 
 #: src/msgfmt.c:400 src/msgunfmt.c:236
 #, c-format
N msgid "%s requires a \"-l locale\" specification"
N msgstr "%s kräver att \"-l lokal\" anges"
N 
 #: src/msgfmt.c:416 src/msgmerge.c:303 src/msgmerge.c:309 src/msgunfmt.c:252
 #: src/msgunfmt.c:258
 #, c-format
 
 #: src/msgfmt.c:422 src/msgfmt.c:428
 #, c-format
N msgid "%s is only valid with %s or %s"
N msgstr "%s är endast giltig med %s eller %s"
N 
 #: src/msgfmt.c:501
 #, c-format
 
 #: src/msgfmt.c:556
 #, no-wrap
 msgid ""
 "Operation mode:\n"
 " -j, --java         Java mode: generate a Java ResourceBundle class\n"
 "   --java2         like --java, and assume Java2 (JDK 1.2 or higher)\n"
N "   --tcl          Tcl mode: generate a tcl/msgcat .msg file\n"
 msgstr ""
 "Körläge:\n"
 " -j, --java         Javaläge: generera en Java ResourceBundle-klass\n"
 "   --java2         som --java, och anta Java2 (JDK 1.2 eller högre)\n"
N "   --tcl          Tclläge: generera en tcl/msgcat .msg-fil\n"
 
 
 #: src/msgfmt.c:583
 #, no-wrap
N msgid ""
N "Output file location in Tcl mode:\n"
N " -l, --locale=LOCALE     locale name, either language or language_COUNTRY\n"
N " -d DIRECTORY        base directory of .msg message catalogs\n"
N "The -l and -d options are mandatory. The .msg file is written in the\n"
N "specified directory.\n"
N msgstr ""
N "Plats för utfil i Tclläge:\n"
N " -l, --locale=LOKAL     lokalnamn, antingen språk eller språk_LAND\n"
N " -d KATALOG         startkatalog för klassers katalogträd\n"
N "Flaggorna -l och -d är obligatoriska. .msg-filen skrivs till den givna \n"
N "katalogen.\n"
N 
 #: src/msgfmt.c:592
 #, no-wrap
 
 #: src/msgfmt.c:1023
 #, c-format
N msgid "Try using the following, valid for %s:\n"
N msgstr "Försök använda den här, gäller för \"%s\":\n"
N 
 #: src/msgfmt.c:1036
 
 #: src/msgfmt.c:1293
 #, c-format
G msgid "headerfield `%s' missing in header"
G msgstr "huvudrad \"%s\" saknas i huvudet"
N msgid "headerfield `%s' missing in header\n"
N msgstr "huvudrad \"%s\" saknas i huvudet\n"
 
 #: src/msgfmt.c:1297
 #, c-format
G msgid "header field `%s' should start at beginning of line"
G msgstr "huvudrad \"%s\" bör ligga i början på raden"
N msgid "header field `%s' should start at beginning of line\n"
N msgstr "huvudrad \"%s\" bör ligga i början på raden\n"
 
G msgid "some header fields still have the initial default value"
G msgstr "vissa huvudrader har kvar initiala standardvärden"
 #: src/msgfmt.c:1308
N msgid "some header fields still have the initial default value\n"
N msgstr "vissa huvudrader har kvar initiala standardvärden\n"
 
 #: src/msgfmt.c:1320
 #, c-format
G msgid "field `%s' still has initial default value"
G msgstr "huvudrad \"%s\" har kvar initialt standardvärde"
N msgid "field `%s' still has initial default value\n"
N msgstr "huvudrad \"%s\" har kvar initialt standardvärde\n"
 
 
 #: src/msggrep.c:434
 #, no-wrap
 msgid ""
 "Message selection:\n"
G " [-N SOURCEFILE]... [-M DOMAINNAME]... [-K MSGID-PATTERN] [-T MSGSTR-PATTERN]\n"
N " [-N SOURCEFILE]... [-M DOMAINNAME]...\n"
N " [-K MSGID-PATTERN] [-T MSGSTR-PATTERN] [-C COMMENT-PATTERN]\n"
 "A message is selected if it comes from one of the specified source files,\n"
 "or if it comes from one of the specified domains,\n"
 "or if -K is given and its key (msgid or msgid_plural) matches MSGID-PATTERN,\n"
G "or if -T is given and its translation (msgstr) matches MSGSTR-PATTERN.\n"
N "or if -T is given and its translation (msgstr) matches MSGSTR-PATTERN,\n"
N "or if -C is given and the translator's comment matches COMMENT-PATTERN.\n"
 "\n"
 "When more than one selection criterion is specified, the set of selected\n"
 "messages is the union of the selected messages of each criterion.\n"
 "\n"
 "MSGID-PATTERN or MSGSTR-PATTERN syntax:\n"
 " [-E | -F] [-e PATTERN | -f FILE]...\n"
 "PATTERNs are basic regular expressions by default, or extended regular\n"
 "expressions if -E is given, or fixed strings if -F is given.\n"
 "\n"
 " -N, --location=SOURCEFILE  select messages extracted from SOURCEFILE\n"
 " -M, --domain=DOMAINNAME   select messages belonging to domain DOMAINNAME\n"
 " -K, --msgid         start of patterns for the msgid\n"
 " -T, --msgstr        start of patterns for the msgstr\n"
 " -E, --extended-regexp    PATTERN is an extended regular expression\n"
 " -F, --fixed-strings     PATTERN is a set of newline-separated strings\n"
 " -e, --regexp=PATTERN    use PATTERN as a regular expression\n"
 " -f, --file=FILE       obtain PATTERN from FILE\n"
 " -i, --ignore-case      ignore case distinctions\n"
 msgstr ""
 "Meddelandeval:\n"
G " [-N KÄLLKODSFIL]... [-M DOMÄNNAMN]... [-K MSGID-MÖNSTER] [-T MSGSTR-MÖNSTER]\n"
N " [-N KÄLLKODSFIL]... [-M DOMÄNNAMN]...\n"
N "  [-K MSGID-MÖNSTER] [-T MSGSTR-MÖNSTER] [-C KOMMENTARSMÖNSTER]\n"
 "Ett meddelande väljs om det kommer från en av de angivna källkodsfilerna\n"
 "eller om det kommer från en av de angivna domänerna\n"
 "eller om -K ges och nyckeln (msgid eller msgid_plural) matchar MSGID-MÖNSTER\n"
 "eller om -T ges och översättningen (msgstr) matchar MSGSTR-MÖNSTER.\n"
N "eller om -C ges och översättarens kommentar matchar KOMMENTARSMÖNSTER.\n"
 "\n"
 "När fler än ett utvalskriteria anges är mängden valda meddelanden unionen\n"
 "av utvalda meddelanden för varje enskilt kriteria.\n"
 "\n"
 "Syntax för MSGID-MÖNSTER eller MSGSTR-MÖNSTER:\n"
 " [-E | -F] [-e MÖNSTER | -f FIL]...\n"
 "MÖNSTER är normala reguljära uttryck\n"
 "eller utökade reguljära uttryck om -E ges\n"
 "eller vanliga strängar om -F ges.\n"
 "\n"
 " -N, --location=KÄLLKODFIL  välj meddelanden extraherade från KÄLLKODFIL\n"
 " -M, --domain=DOMÄNNAMN   välj meddelanden som hör till domän DOMÄNNAMN\n"
 " -K, --msgid         start av mönster för id (msgid)\n"
 " -T, --msgstr        start av mönster för översättning (msgstr)\n"
 " -E, --extended-regexp    MÖNSTER är ett utökat reguljärt uttryck\n"
 " -F, --fixed-strings     MÖNSTER är en mängd av nyradsseparerade strängar\n"
 " -e, --regexp=MÖNSTER    använd MÖNSTER som ett reguljärt uttryck\n"
 " -f, --file=FIL       hämta MÖNSTER från FIL\n"
 " -i, --ignore-case      versaler och gemener jämförs lika\n"
 
 
 #: src/msgunfmt.c:329
 #, no-wrap
 msgid ""
 "Operation mode:\n"
G " -j, --java        Java mode: generate a Java ResourceBundle class\n"
N " -j, --java        Java mode: input is a Java ResourceBundle class\n"
N "   --tcl        Tcl mode: input is a tcl/msgcat .msg file\n"
 msgstr ""
 "Körläge:\n"
G " -j, --java        Javaläge: generera en Java ResourceBundle-klass\n"
N " -j, --java        Javaläge: indata är en Java ResourceBundle-klass\n"
N "   --tcl        Tclläge: indata är en tcl/msgcat .msg-fil\n"
 
 
 #: src/msgunfmt.c:352
 #, no-wrap
N msgid ""
N "Input file location in Tcl mode:\n"
N " -l, --locale=LOCALE   locale name, either language or language_COUNTRY\n"
N " -d DIRECTORY       base directory of .msg message catalogs\n"
N "The -l and -d options are mandatory. The .msg file is located in the\n"
N "specified directory.\n"
N msgstr ""
N "Plats för infil i Tclläge:\n"
N " -l, --locale=LOKAL     lokalnamn, antingen språk eller språk_LAND\n"
N " -d KATALOG         startkatalog för .msg-kataloger\n"
N "Flaggorna -l och -d är obligatoriska. .msg-filen ligger i den givna\n"
N "katalogen.\n"
N 
 #: src/msgunfmt.c:361
 #, no-wrap
 
 #: src/xgettext.c:564
 #, no-wrap
 msgid ""
 "Choice of input file language:\n"
 " -L, --language=NAME      recognise the specified language\n"
G "                  (C, C++, ObjectiveC, PO, Lisp, EmacsLisp,\n"
G "                  librep, Java, YCP)\n"
N "                  (C, C++, ObjectiveC, PO, Python, Lisp,\n"
N "                  EmacsLisp, librep, Java, awk, YCP, Tcl,\n"
N "                  RST, Glade)\n"
 " -C, --c++           shorthand for --language=C++\n"
 "By default the language is guessed depending on the input file name extension.\n"
 msgstr ""
 "Språkval i infiler:\n"
G " -L, --language=NAME      känn igen angivet SPRÅK\n"
G "                  (C, C++, ObjectiveC, PO, Lisp, EmacsLisp,\n"
G "                  librep, Java, YCP)\n"
N " -L, --language=NAMN      känn igen angivet språk\n"
N "                  (C, C++, ObjectiveC, PO, Python, Lisp,\n"
N "                  EmacsLisp, librep, Java, awk, YCP, Tcl,\n"
N "                  RST, Glade)\n"
 " -C, --c++           samma som --language=C++\n"
 "I normalläge gissas språket från filändelsen på infilen.\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.