Library

From: Bo Rosén (brosen_at_ktv.eboab.se)
Date: 2002-03-15 12:27:02

Har detta ord månne dykt upp förr?
Jag kan inte hitta det i några ordlistor på nätet.

Det är inte alltså inte UB eller KB det handlar om :-)

Bosse

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.