Re: Konstigt gettextbeteende

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2002-03-07 11:39:54

Daniel Resare wrote:

>Det räcker med LC_ALL (såvida du inte överskuggar med en LC_CTYPE som
>inte har svenska tecken i sin teckenuppsättning) [...]
>

Fast det gör det (tyvärr) inte, se här:

> ceda@java:~$ cd /away/tomcat
> ceda@java:/away/tomcat$ ls -l RUNNING*
> -rw-r--r--  1 root   root    21163 7 mar 00.20 RUNNING.ps
> -rw-r--r--  1 root   root     5955 1 mar 23.49 RUNNING.txt
> ceda@java:/away/tomcat$ env | egrep "(LC|LANG)"
> LC_ALL=sv_SE
> LANG=sv_SE
> ceda@java:/away/tomcat$ enscript RUNNING.txt -o RUNNING.ps
> enscript: couldn't create output file "RUNNING.ps": ?tkomst nekas
> ceda@java:/away/tomcat$ cat > RUNNING.ps
> bash: RUNNING.ps: Åtkomst nekas
> ceda@java:/away/tomcat$


/
  Förvirrad Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.