Re: Konstigt gettextbeteende

From: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Date: 2002-03-07 00:26:25

Daniel Resare wrote:

>Utifrån din problembeskrivning gissar jag att du råkat ut för ett rätt
>obehagligt beteende som fanns i glibc för ett tag sedan, nämligen att
>man för att kunna skiva ut tecken utanför US-ASCII till konsolen behövde
>ha anropat setlocale(LC_CTYPE, "") och satt sina miljövariabler till
>någon lokal vars teckenupsättning inehöll de tecken so man ville skriva
>ut.
>
Jag förstod nog inte vad som krävdes. Programmet måste anropa setlocale 
enligt ovan och jag måste ha mina miljövariabler (räcker det inte med 
LC_ALL?) till exempelvis sv_SE.

>Som tur är har beteendet numera ändrats så att detta inte längre är
>nödvändigt. Mitt råd är alltså att uppgradera glibc/distribution
>
Den version jag har är 2.2.5-3. Det verkar vara den senaste (www.glibc.org).

Tack,
    Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.