Re: gnome-control-center igen (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-03 20:41:15

sön 2002-03-03 klockan 20.24 skrev Mattias Dahlberg:
> > #: capplets/mouse/gnome-mouse-properties.glade.h:1
> > N msgid ""
> > N "<b>Note:</b>\n"
> > N "\t\t\t You will need to logout and log back in for this setting to
> > take "
> > N "effect."
> > N msgstr ""
> > N "<b>Observera:</b>\n"
> > N "\t\t\t Du kommer att behöva logag ut och logga in igen för att denna "
> > N "inställning ska börja gälla."
> 
> logag? :)

Javisst! Släkt med magog. ;-)
Tack!


> > #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:16
> > N msgid "Sample Menubar"
> > N msgstr "Exempelmenyrad"
> >
> > #: capplets/ui-properties/gnome2-ui-properties.glade.h:17
> > N msgid "Sample Toolbar"
> > N msgstr "Exempelverktygsrad"
> 
> Jag vet inte exakt sammanhanget, men skulle det fungera med Menyradsexempel
> och Verktygsradsexempel istället? Det känns som att menyrad och verktygsrad
> är de primära delarna i orden.

Precis, därför ska de vara sist, tycker jag. Bestämningar hamnar i regel
före själv huvudordet i svenskan. Jämför:

 exempelknapp

med

 knappexempel

Det första är en knapp av exempeltyp, det andra är ett exempel som är en
knapp.
Jag ändrar inte.


> > #: control-center/capplet-dir-view.c:503
> > msgid ""
> > "No help is available/installed. Please make sure you\n"
> > "have the GNOME User's Guide installed on your system."
> > msgstr ""
> > G "Ingen hjälp finns tillgänglig/är installerad. Var vänlig och\n"
> > N "Ingen hjälp finns tillgänglig/installerad. Var vänlig och\n"
> > "kontrollera att du har GNOME-användarmanualen installerad på\n"
> > "ditt system."
> 
> Kanske "användarmanualen för GNOME"? Det känns som jag upprepar mig själv.
> :)

Jag ändrar. Du ska ha tack!
Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-control-center.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.