Re: texinfo-4.0i

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-26 11:53:42

tis 2002-02-26 klockan 11.49 skrev Christian Rose:
>  "Options:\n"
> G " --output FILENAME      output to FILENAME instead of $HOME/.info\n"
> N " --output FILE    output to FILE instead of $HOME/.info\n"

Hoppsan, denna ändring hade jag missat. Fixat nu.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.