gnome-session (Gnome2)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-02-24 17:38:30

Christian Rose writes:
> #: gnome-session/gsm-client-row.c:41
> msgid "Saving session details."
> msgstr "Sparar sessionsinställningar"

Är du säker på att "details" verkligen är "inställningar"?  Jag skulle
kunna tänka mig att det är information om vilka program som kör t.ex.,
och det skulle jag inte kalla en "inställning".

> #: gnome-session/startup-programs.c:314
> msgid ""
> "Programs with smaller values are started before programs with higher values. "
> "The default value should be OK"
> msgstr ""
> "Program med låga värden startas före program med höga värden.  "
> "Standardvärdet borde vara okej."

Apropå diskussionen om det borde vara Ok eller OK. :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.