gnome-desktop (Gnome2)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-22 23:10:01

Här är gnome-desktop, också det en avknoppning av gnome-core. Filen
finns även på http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-core.sv.po. Tack för
all hjälp!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.