Re: Images

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2002-02-22 10:49:31

Richard Hult:

> Är detta helt taget ur luften

Typ.

> eller har du någon motivering för resp ordval?

Inte mer än att det "känns rätt".

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.