Re: Libc-2.2.5

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2002-02-10 17:59:29

Christian Rose wrote:
> 
> Inga fel, men en del synpunkter.
> 
> lör 2002-02-09 klockan 20.26 skrev Jan D.:
> >   #: posix/../sysdeps/generic/wordexp.c:1801
> > N msgid "parameter null or not set"
> > N msgstr "parameter är tom eller inte satt"
> 
> Kanske "parametern".

Inte i det här fallet, det kan vara en av flera parametrar.

> 
> >   #: sunrpc/pm_getmaps.c:74
> >
> >   #: sunrpc/xdr_array.c:106 sunrpc/xdr_array.c:109
> > N msgid "xdr_array: out of memory\n"
> > N msgstr "xdr_array: minnet slut\n"
> > N
> >   #: sunrpc/xdr.c:558 sunrpc/xdr.c:561
> > N msgid "xdr_bytes: out of memory\n"
> > N msgstr "xdr_bytes: minnet slut\n"
> 
> Kanske "minnet är slut" eller "slut på minne".
> 
> >   #: sunrpc/xdr_ref.c:89 sunrpc/xdr_ref.c:92
> >
> >   #: sunrpc/xdr.c:710 sunrpc/xdr.c:713
> > N msgid "xdr_string: out of memory\n"
> > N msgstr "xdr_string: minnet slut\n"
> 
> Här också i så fall.

Eftersom "minnet slut" finns på flera andra ställen får det stå.

Tack för kommentarena,

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.