Re: vorbis-tools-0.99.1.3.1 (0%, 254 untranslated)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-08 13:34:22

fre 2002-02-08 klockan 12.12 skrev Mikael Hedin:
> > > "Project-Id-Version: vorbis-tools 1.0rc3\n"
> > 
> > Det är du som får underhålla versionsnumret där.  Och det står inte
> > samma som det som var i annonseringen.
> 
> Hm, det här är versionen i configure.in i
> vorbis-tools-0.99.1.3.1.tar.bz2.  Förvirrat.  Antar att det spelar
> roll när jag sedan skickar in översättningen?

Ja, roboten som automatiskt granskar alla inskickade översättningar
kommer inte att godkänna översättningen om Project-Id-Version inte
motsvarar den version som är registrerad i Translation Project.


> > > "Usage: ogg123 [<options>] <input file> ...\n"
> > > "Användning: ogg123 [<flaggor>] <in-fil> ...\n"
> > 
> > Inget bindestreck i "infil" väl?
> 
> Brukar ni skriva infil?  Låter som infiltrera tycker jag.  Men det är
> väl bara vana.

Hur menar du?


> Men det skall väl inte vara utenhet ?-)

Vad är det för fel på utenhet?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.