Re: vorbis-tools-0.99.1.3.1 (0%, 254 untranslated)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-02-07 23:22:50

Mikael Hedin writes:
> Har börjat översätta den här.

Jag antar att det betyder att jag inte behöver kommentera de
meddelanden som inte var översatta.

> # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
> # Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
> # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.

Det där är det meningen att du skall fylla i.

> "Project-Id-Version: vorbis-tools 1.0rc3\n"

Det är du som får underhålla versionsnumret där. Och det står inte
samma som det som var i annonseringen.

> #: ogg123/callbacks.c:78
> #, c-format
> msgid "Error: %s requires an output filename to be specified with -f.\n"
> msgstr "Fel:: %s behöver ett utfilnamn angivet med -f.\n"

Dubbla kolon.

> #: ogg123/callbacks.c:81
> #, c-format, fuzzy
> msgid "Error: Unsupported option value to %s device.\n"
> msgstr "Fel: Okänt flaggvärde till %s-enhet.\n"

Vad blir %s? Jag funderar på om bindestrecket är riktigt eller inte.

> #: ogg123/callbacks.c:127 ogg123/callbacks.c:132
> msgid "Error: Out of memory in new_audio_reopen_arg().\n"
> msgstr "Fel: Slut på minne i new_audio_reopen_arg().\n"

Om du orkar kan du skicka ett meddelande till författarna och föreslå
att de gör om det här till "Error: Out of memory in %s()" på alla
ställena och sedan bara fyller i funktionsnamnet. Det förenklar för
översättare.

> msgid ""
> "ogg123 from %s %s\n"
> " by the Xiphophorus Team (http://www.xiph.org/)\n"
> msgstr ""
> "ogg123 från %s %s\n"
> " av Xiphophorus-laget (http://www.xiph.org/)\n"

Det är väl inte direkt fel, men jag skulle nog sagt Xiphophorusgruppen
istället för -laget. (Det är ju ett namn och inget främmande ord, så
det behöver nog inte vara något bindestreck där.)

> "Usage: ogg123 [<options>] <input file> ...\n"
> "Användning: ogg123 [<flaggor>] <in-fil> ...\n"

Inget bindestreck i "infil" väl?

> #: ogg123/ogg123.c:257
> #, c-format
> msgid "Comments: %s\n"
> msgstr "Kommnetrarer: %s\n"

Kolla din stavning en gång till! :-)

> #: ogg123/ogg123.c:405
> #, c-format
> msgid "Error opening %s using the %s module. The file may be corrupted.\n"
> msgstr "Fel under öppnandet av %s med %s-modules. Filen kan vara skadad.\n"

"moduleN" menar du nog.

> #: ogg123/oggvorbis_format.c:54
> #, c-format
> msgid "Track number: %s"
> msgstr "Spår nummer: %s"

Passar det inte bättre med "spårnummer". Det är inte exakt samma sak,
båda skulle nog fungera här, men jag tycker det känns som det skulle
gå mer i stil med de kringliggande etiketterna.

> #: ogg123/oggvorbis_format.c:60
> #, c-format
> msgid "Copyright %s"
> msgstr "Copyright: %s"

Det skall verkligen läggas till ett kolon där?

> #: ogg123/oggvorbis_format.c:170
> msgid "--- Hole in the stream; probably harmless\n"
> msgstr "--- Hål i strömmen; antagligen obetydligt\n"

Eller kanske hellre "ofarligt"?

> #: ogg123/status.c:258
> #, c-format
> msgid " Input Buffer %5.1f%%"
> msgstr " In-buffer %5.1f%%"
> 
> #: ogg123/status.c:277
> #, c-format
> msgid " Output Buffer %5.1f%%"
> msgstr " Ut-buffer %5.1f%%"

Bindestrecket behövs inte.

> #: oggenc/oggenc.c:331
> #, c-format
> msgid ""
> "%s%s\n"
> "Usage: oggenc [options] input.wav [...]\n"
> "\n"
> "OPTIONS:\n"
> " General:\n"
> " -Q, --quiet     Produce no output to stderr\n"
> " -h, --help      Print this help text\n"
> " -r, --raw      Raw mode. Input files are read directly as PCM data\n"
> " -B, --raw-bits=n   Set bits/sample for raw input. Default is 16\n"
> " -C, --raw-chan=n   Set number of channels for raw input. Default is 2\n"
> " -R, --raw-rate=n   Set samples/sec for raw input. Default is 44100\n"
> " -b, --bitrate    Choose a nominal bitrate to encode at. Attempt\n"
> "           to encode at a bitrate averaging this. Takes an\n"
> "           argument in kbps.\n"
> " -m, --min-bitrate  Specify a minimum bitrate (in kbps). Useful for\n"
> "           encoding for a fixed-size channel.\n"
> " -M, --max-bitrate  Specify a maximum bitrate in kbps. Useful for\n"
> "           streaming applications.\n"
> " -q, --quality    Specify quality between 0 (low) and 10 (high),\n"
> "           instead of specifying a particular bitrate.\n"
> "           This is the normal mode of operation.\n"
> "           Fractional qualities (e.g. 2.75) are permitted\n"
> " -s, --serial     Specify a serial number for the stream. If encoding\n"
> "           multiple files, this will be incremented for each\n"
> "           stream after the first.\n"
> "\n"
> " Naming:\n"
> " -o, --output=fn   Write file to fn (only valid in single-file mode)\n"
> " -n, --names=string  Produce filenames as this string, with %%a, %%t, %%l,\n"
> "           %%n, %%d replaced by artist, title, album, track number,\n"
> "           and date, respectively (see below for specifying these).\n"
> "           %%%% gives a literal %%.\n"
> " -X, --name-remove=s Remove the specified characters from parameters to the\n"
> "           -n format string. Useful to ensure legal filenames.\n"
> " -P, --name-replace=s Replace characters removed by --name-remove with the\n"
> "           characters specified. If this string is shorter than the\n"
> "           --name-remove list or is not specified, the extra\n"
> "           characters are just removed.\n"
> "           Default settings for the above two arguments are platform\n"
> "           specific.\n"
> " -c, --comment=c   Add the given string as an extra comment. This may be\n"
> "           used multiple times.\n"
> " -d, --date      Date for track (usually date of performance)\n"
> " -N, --tracknum    Track number for this track\n"
> " -t, --title     Title for this track\n"
> " -l, --album     Name of album\n"
> " -a, --artist     Name of artist\n"
> " -G, --genre     Genre of track\n"
> "           If multiple input files are given, then multiple\n"
> "           instances of the previous five arguments will be used,\n"
> "           in the order they are given. If fewer titles are\n"
> "           specified than files, OggEnc will print a warning, and\n"
> "           reuse the final one for the remaining files. If fewer\n"
> "           track numbers are given, the remaining files will be\n"
> "           unnumbered. For the others, the final tag will be reused\n"
> "           for all others without warning (so you can specify a date\n"
> "           once, for example, and have it used for all the files)\n"
> "\n"
> "INPUT FILES:\n"
> " OggEnc input files must currently be 16 or 8 bit PCM WAV, AIFF, or AIFF/C\n"
> " files. Files may be mono or stereo (or more channels) and any sample rate.\n"
> " However, the encoder is only tuned for rates of 44.1 and 48 kHz and while\n"
> " other rates will be accepted quality will be significantly degraded.\n"
> " Alternatively, the --raw option may be used to use a raw PCM data file, which\n"
> " must be 16bit stereo little-endian PCM ('headerless wav'), unless additional\n"
> " parameters for raw mode are specified.\n"
> " You can specify taking the file from stdin by using - as the input filename.\n"
> " In this mode, output is to stdout unless an outfile filename is specified\n"
> " with -o\n"
> "\n"
> msgstr ""

Det är jobbigt med sådana här långa meddelanden. Och när de sedan
ändrar något så får man granska igen för att se vad skillnaden är.
Meddelanden skall inte splittras upp så att de inte går att översätta
korrekt, men annars är det en fördel att dela på dem. Så jag föreslår
att du föreslår författarna att dela upp det här i lite mindre
meddelanden. Varje flagga med sin förklaring skulle kunna vara ett
meddelande t.ex.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.