Re: översättning av binaries

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-06 19:17:39

ons 2002-02-06 klockan 19.10 skrev Veronica Loell:
> Jag har letat på alla ordlistor etc. men inte hittat någon
> standardöversättning.
> 
> Det gäller alltså 'binaries' när det står för det exekverbara programmet,
> kanske det är en ok översättning? Är det någon som har några idéer?

Jag brukar översätta det med binärfil/binärfiler.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.