Jag tar mig gärna an bash och sketch

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-06 03:44:51

Jag vet att Joacim Persson redan har tilldelats bash, men om Joacim har
tröttnat på bash kan jag tänka mig att ta över.

Jag tar även gärna hand om sketch.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.