[Fwd: Re: Assorted i18n bugs with bfd, round 2]

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-02-01 01:42:14

Hej gott folk.

Jag tänkte bara berätta en trevlig sak. Jag skickade nyligen in en lista
(eller rättare sagt två listor) på alla de problem som jag hade upptäckt
vid översättningen av bfd. En del var stavfel, men det mesta var saker
som gjorde paketet svårare än nödvändigt att översätta (exempelvis
meningar uppdelade på flera meddelanden, och meddelanden som i onödan
innehöll saker som inte skulle översättas, men i övrigt var identiska).
Det blev en lång lista, totalt 42 punkter rapporterade jag.

Dagen efter skickar en utvecklare svaret "I've taken care of all these"
(se nedan). Jag blev mäkta imponerad, minst sagt.


Christian

attached mail follows:


Hi Christian,

> Here's the next round of bugs.

I have taken care of all of these.

Cheers
        Nick

2002-01-30  Nick Clifton  <nickc@cambridge.redhat.com>

	* vms-tir.c (cmd_name): New function.
	(tir_cmd_name): New function.
	(etir_sta, etir_sto, etir_opr, etir_stc): Use cmd_name().
	(tir_opr, tir_ctl, tir_cmd): use tir_cmd_name().
	Fix formatting.
	
	* peXXigen.c (pe_print_idata): Rearrange message to aid in
	translation.
	(pe_print_pdata):  Rearrange message to aid in translation.

	* libbfd.c (warn_deprecated): Rearrange error message to aid in
	translation.

	* ihex.c (ihex_write_object_contents): Fix spelling typo.

	* ieee.c (ieee_slurp_external_symbols): Remove spurious space.

	* elf64-sparc.c (sparc64_elf_add_symbol_hook): Rearrange error
	message to aid in translation.

	* elf64-mmix.c (mmix_final_link_relocate): Rearrange error message
	to aid in translation.

	* elf32-arm.h (elf32_arm_merge_private_bfd_data): Fix typo.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.