Re: texinfo-4.0e

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-19 20:41:22

lör 2002-01-19 klockan 12.50 skrev Jörgen Tegnér:
> Är översättningen av xref till xref normal? Vad sägs om nånting
> i still med korsref istället?  

Blir det tydligare? Vilket är sammanhanget?


> Sen har du översatt kill med döda. Det passar inte ihop
> med sammanhanget tycker jag. 

Jag tycker så gott som alltid att "döda" är en korrekt översättning av
"kill". I så fall borde originalet ändras. Vilka meddelanden tänkte du
på?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.