Re: AbiWord inför version 1.0

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-15 02:31:35

mån 2002-01-14 klockan 23.39 skrev Per Larsson:
> I vissa fall har jag valt MicroSofts termer snarare än de termer som Gnome
> använder. Jag kan övertygas om att byta tillbaks, men i vissa fall är det
> *många* strängar som påverkas.

Hmm, är det så bra egentligen? Abiword är ju del av GNOME Office....


> #. MENU_LABEL_AUTOTEXT_EMAIL_6
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:15
> #, c-format
> #, fuzzy
> msgid "%s"
> msgstr ""

Vad är detta?


> #. DLG_Options_Label_ViewAll
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:53
> msgid "&All"
> msgstr "&Alla tecken"

Kanske "alla"?


> #. MENU_LABEL_TOOLS_AUTOSPELL
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:57
> msgid "&Auto Spellcheck"
> msgstr "&Automatisk stavningskontroll"

Eller "stavningskontrollera automatiskt".


> #. MENU_LABEL_FILE_CLOSE
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:79
> msgid "&Close"
> msgstr "St&äng"

Jag brukar sätta snabbtangenten till "t" i "Stäng".


> #. MENU_LABEL_EDIT_COPY
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:85
> msgid "&Copy"
> msgstr "K&opiera"

Brukar sätta snabbtangenterna till:
"_kopiera"
"klipp _ut"
"klistra _in"


> #. MENU_LABEL_FMT_FONT
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:117
> #, fuzzy
> msgid "&Font"
> msgstr "T&ecken"

Typsnitt?


> # Här menas en linje dragen genom textens överkant, inte genom mitten
> # vilket jag anser att översättningen betyder.
> #. MENU_LABEL_FMT_OVERLINE
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:185
> #, fuzzy
> msgid "&Overline"
> msgstr "&Överstruken"

"Strikethrough" brukar vi(?) översätta med "genomstruken".
"Overline" kan således mycket väl vara "överstruken". Eller nåt...


> #. MENU_LABEL_TOOLS_OPTIONS
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:197
> msgid "&Preferences"
> msgstr "&Alternativ"

Kanske "inställningar".


> #. MENU_LABEL_HELP_SEARCH
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:219
> msgid "&Search for Help"
> msgstr "&Search for Help"

Huh!?
"Sök efter hjälp" kanske.


> #. MENU_LABEL_VIEW_TOOLBARS
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:239
> msgid "&Toolbars"
> msgstr "&Verktygsfält"

"Verktygsrader" om du väljer att följa GNOME-standard.


> #. DLG_Para_PushWidowOrphanControl
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:257
> msgid "&Widow/Orphan control"
> msgstr "Styrning av änka/horunge"

Ingen snabbtangent på svenska?


> #. DLG_Para_SpacingHalf
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:271
> msgid "1.5 lines"
> msgstr "1,5 rad"

Knepigt... om man utläser det 1½ ska det ju vara "rad", om man utläser
det 1,5 ska det vara "rader", tycker jag.


> # Numrerad lista.
> #. DLG_Lists_Arabic_List
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:325
> #, fuzzy
> msgid "Arabic List"
> msgstr ""

Numrerad lista?


> #. DLG_Options_Label_CheckAutoLoadPlugins
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:339
> msgid "Automatically load all plugins found"
> msgstr "Läs automatiskt in alla funna insticksprogram"

"insticksmoduler" enligt GNOME-översättningar. Gäller fler ställen.


> #. MENU_STATUSLINE_TOOLS_AUTOSPELL
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:341
> msgid "Automatically spell-check the document"
> msgstr "Automatisk stavningskontroll av dokumentet"

Originalet använder kommandoform, det bör du nog bevara.
"Stavningskontrollera dokumentet automatiskt"


> #. AUTOTEXT_EMAIL_5
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:349
> msgid "BCC:"
> msgstr "Hemlig kopia:"

Blindkopia?


> #. MENU_LABEL_EDIT_CLEAR
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:479
> msgid "Cle&ar"
> msgstr "&Radera"

Töm? "Radera" är något åtminstone jag försöker undvika att använda, och
det ligger närmare "erase" för mig.


> #. DLG_Tab_Button_Clear
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:481
> msgid "Clear"
> msgstr "Ta bort"

Dito.


> #. DLG_Tab_Button_ClearAll
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:483
> msgid "Clear &All"
> msgstr "Ta bort &alla"
> 
> #. DLG_Background_ClearClr
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:485
> msgid "Clear Background Color"
> msgstr "Töm bakgrundsfärg"

Här har du töm!


> #. MENU_STATUSLINE_EDIT_COPY
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:507
> msgid "Copy the selection and put it on the Clipboard"
> msgstr "Kopierar markeringen och placerar den i Urklippet"

I GNOME använder vi "Urklipp" utan bestämd form.


> #. MENU_STATUSLINE_TOOLS_WORDCOUNT
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:519
> msgid "Count the number of words in the document"
> msgstr "Räkna antal ord, rader, paragrafer, osv i dokumentet"

Det är inte vad originalet säger.


> #. MENU_STATUSLINE_EDIT_CLEAR
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:587
> msgid "Delete the selection"
> msgstr "Raderar markeringen"

tar bort?


> #. DLG_Options_Label_UseContextGlyphs
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:591
> #, fuzzy
> msgid "Determine correct glyph shapes from context"
> msgstr ""

"Avgör rätt glyfformer från sammanhanget"... eller något ditåt


> #. MENU_STATUSLINE_HELP_CREDITS
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:607
> msgid "Display Credits"
> msgstr "Visar listan på medverkande"

Hur medverkar man i ett datorprogram? :)
Alltså i programmet, inte i skapandet av det...
"Visar tacklistan" kanske...


> #. MENU_STATUSLINE_HELP_CONTENTS
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:609
> msgid "Display Help Contents"
> msgstr "Visar hjälp Contents"

"Visar hjälpinnehåll"


> #. MENU_STATUSLINE_HELP_INDEX
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:611
> msgid "Display Help Index"
> msgstr "Visar hjälp index"

Särskrivning!


> #. MENU_LABEL_AUTOTEXT_EMAIL
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:639
> msgid "Email:"
> msgstr "Epost:"

E-post enligt Datatermgruppen.


> #. MENU_LABEL_VIEW_FULLSCREEN
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:665
> msgid "F&ull Screen"
> msgstr "&Helsida"

Helskärm alt. helskärmsläge.


> #. MENU_STATUSLINE_EDIT_FIND
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:683
> msgid "Find the specified text"
> msgstr "Söker efter angiven text"

Nej, det är kommandoform i originalet.


> #. DLG_Lists_Hebrew_List
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:739
> #, fuzzy
> msgid "Hebrew List"
> msgstr ""

Hebreisk lista kanske... hmm


> #. MENU_LABEL_HELP_CONTENTS
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:741
> msgid "Help &Contents"
> msgstr "Hjälp &Contents"

Hjälpinnehåll?


> #. MENU_LABEL_HELP_INDEX
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:743
> msgid "Help &Index"
> msgstr "Hjälp &index"

Särskrivning!


> #. AUTOTEXT_CLOSING_4
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:871
> msgid "Love,"
> msgstr "Kram!"

Kanske "Kram,"


> #. DLG_Styles_Modify
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:899
> msgid "Modify..."
> msgstr "Ändra ..."

Jag tycker som bekant inte att det ska vara mellanslag innan
trippelpunkt i menyposter..


> #. DLG_Lists_SetDefault
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1163
> msgid "Set Default Values"
> msgstr "Ställ in standardvärden"
> 
> #. MENU_STATUSLINE_TOOLS_OPTIONS
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1165
> msgid "Set preferences"
> msgstr "Anger alternativ"

Kommandoform! Sedan rimmar det dåligt med tidigare meddelande också.


> #. DLG_Options_Label_ViewViewFrame
> #: po/tmp/ap_String_Id.h.h:1353
> msgid "View..."
> msgstr "Visa ..."

Det där om mellanslag innan trippelpunkt. Gäller nog på fler ställen.


> #.
> #. * Translatable strings file generated by extract-ui.
> #. * DO NOT compile this file as part of your application.
> #.
> #. DLG_UFS_FontTab
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:7
> #, fuzzy
> msgid "\tFont   "
> msgstr "   Typsnitt   "

Inte tabbsteg?


> #. DLG_Image_Height
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:243
> msgid "Height in pixels:"
> msgstr "Höjd:"

Höjd i bildpunkter?
Och "bredd i bildpunkter" på det andra stället.


> #. LANG_IS_IS
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:253
> #, fuzzy
> msgid "Icelandic"
> msgstr "Isländsk, Macintosh"

Isländska


> #. LANG_NB_NO
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:315
> msgid "Norwegian Bokmal"
> msgstr "Norska"

Norksa (Bokmål) kanske


> #. LANG_NN_NO
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:317
> msgid "Norwegian Nynorsk"
> msgstr "Norska/Nynorsk"

Norska (Nynorsk)


> #. DLG_UFS_ScriptLabel
> #: po/tmp/xap_String_Id.h.h:377
> msgid "Script:"
> msgstr "Script:"

Skript


Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.