jag börjar med grep 2.2

From: Daniel Bergstrom (daniel_at_futurniture.se)
Date: 1998-08-17 22:43:53

åkej, jag har tittat runt lite, och kommit fram till att
grep är ett program jag nog klarar att översätta. Så nu
vet ni det.

-- 
Prove swedish law idiotic, export rsa! http://noa.tm/rsa/
#!/bin/perl -sp0777i<X+d*lMLa^*lN%0]dsXx++lMlN/dsM0<j]dsj
$/=unpack('H*',$_);$_=`echo 16dio\U$k"SK$/SM$n\EsN0p[lN*1
lK[d2%Sa2/d0$^Ixp"|dc`;s/\W//g;$_=pack('H*',/((..)*)$/)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.