Re: New PO file for `libc-2.0.7'

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-08-04 00:25:07

Jan D. tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Jag är inte riktigt säker på översättningarna
> av medium (media, mediet, medium???) så om någon med osviklig språkkänsla
> vet hur det ska vara så är jag tacksam för korrektioner.

Jag skulle kanske inte hävda att jag har "osviklig språkkänsla".  Men
när det gäller -um-ord brukar jag förespråka att man böjer enligt
svenskt mönster, och inte försöker bevara det latinska.  "Folk i
allmänhet" brukar misslyckas med det senare, jfr. "ett affärscentra".
(SAOL tar upp båda varianterna.)  Så jag tycker det är bra som du
gjort.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.