Gnome 0.13

From: Göran Uddeborg (gvran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1998-06-15 23:12:15

> #. would have to be an error
> #: applets/batmon/batmon.c:181
> msgid "More than 100,000,000 minutes of battery life?!?"
> msgstr "Mer än 100.000.000 minuter batteritid?!?"

Jag vet att bruket varierar lite, men jag brukar rekommendera att
använda blanktecken som avgränsare mellan siffrorna istället för
punkt. Även om komma är internationellt decimaltecken, så finns
alltid risken för förvirring.

> #: applets/batmon/batmon.c:269
> msgid "Linux APM Driver Version:"
> msgstr "Linux APM-driver version:"

Hmm, "driver". "Drivrutin" kanske?

> #: applets/mailcheck/mailcheck.c:419
> msgid "Notification"
> msgstr "Melding"

"Melding"?!? Låter som danska eller något. Varförn inte
"meddelande".


> #. Stay Put
> #: panel/panel_config.c:174
> msgid "Explicitly Hide"
> msgstr "Göm exksplisitt"

Det var konstigt stavat. "Explicit", eller kanske "uttryckligen".

> #. label for Position notebook page
> #: panel/panel_config.c:241
> msgid "Orientation"
> msgstr "Plassering"

"Placering". Eller direktare "orientering" beroende på vad det
handlar om.

> #. AutoHide Animation step_size scale frame
> #: panel/panel_config_global.c:118
> msgid "Auto-Hide Animation Speed"
> msgstr "Animationshastighet vid automatisk gömming"

"gömning"

> #. ExplicitHide Animation step_size scale frame
> #: panel/panel_config_global.c:126
> msgid "Explicit-Hide Animation Speed"
> msgstr "Animationshastighet vid eksplisitt gömming"

"explicit"/"uttrycklig"

> #. Minimize Delay scale frame
> #: panel/panel_config_global.c:134
> msgid "Auto-Hide Minimize Delay (ms)"
> msgstr "Minimeringsventetid for automatisk gjemming (ms)"

"väntetid" "gömning"

> #. Minimized size scale frame
> #: panel/panel_config_global.c:142
> msgid "Auto-Hide Minimized Size (pixels)"
> msgstr "Minimert størrelse for automatisk gjemming (piksler)"

Du har tagit en dansk eller norsk översättning och utgått ifrån, eller
hur? (Inget fel i det, jag bara börjar misstänka orsaken till vissa
lustiga stavningar.)

"Storlek vid automatisk gömning (punkter)". Eller "bildpunkter".

> #: panel/panel_config_global.c:248
> msgid "Global Panel Configuration"
> msgstr "Global konfigurering av panel"

Du vet att det är det det betyder? Och inte "Konfigurering av global
panel"?

> #. label for Animation notebook page
> #: panel/panel_config_global.c:262
> msgid "Animation settings"
> msgstr "Animasjonsverdier"

"Animationsvärden".

> #. label for Miscellaneous notebook page
> #: help-browser/toc-man.c:24 help-browser/toc2-man.c:27
> #: panel/panel_config_global.c:270
> msgid "Miscellaneous"
> msgstr "Blandat"

Av kommentaren skulle jag gissa att "Diverse" nog kan vara en bättre
översättning.

> #: panel/launcher.c:301
> msgid "Launcher properties"
> msgstr "Egenskaper for launcher"

Hmm, "launcher". Kan man säga "startare"?

> #: panel/main.c:76
> msgid "ID"
> msgstr ""

Glömde du inte något här?

> #: desktop-properties/property-background.c:468
> msgid "Horizontal"
> msgstr "Horisontal"

"Horisontell" säger åtminstone jag.

> #: desktop-properties/property-screensaver.cc:143
> msgid "Settings"
> msgstr "Innställingar"

"Inställningar"

> #: desktop-properties/property-screensaver.cc:146
> msgid "Min"
> msgstr ""

"Min"?

> #: desktop-properties/xlockmore.cc:176
> msgid " OK "
> msgstr ""

Direkt översättning vore kanske "ok" :-).

> #: desktop-properties/xlockmore.cc:177
> msgid " Apply "
> msgstr " Bruk "

" Bruka " eller "Använd"/"Tillämpa". Du översatte med "använd"
tidigare.

> #: desktop-properties/xlockmore.cc:179
> msgid " Defaults "
> msgstr " Forhåndsvalg "

Skönsvärden/normalvärden/standardvärden

> #: desktop-properties/xlockmore.cc:186
> msgid " XLockMore "
> msgstr ""

Förmodligen ett namn. Skall det verkligen vara med i listan här?
D.v.s., skall det verkligen översättas?

> #: desktop-properties/property-keyboard.c:171
> msgid "Repeat rate"
> msgstr "Repeteringsintervall"

Det beskriver ju i grunden samma fenomen, men med inversa förtecken.
Hastigheten/frekvensen ökar ju när intervallet minskar. Är du säker
på att sammanhanget tillåter den betydelseskiftningen?

> #: desktop-properties/main.c:31
> msgid "Set parameters from saved state and exit"
> msgstr "Sätt parametrar från det lagrade läget och avsluta"

"lagrade läget" låter lite ansträngt, även om det väl inte är fel.
Vore inte "lagrat tillstånd" bättre?

> #: desktop-properties/app-mouse.c:10
> msgid "Mouse Properties"
> msgstr "Mus egenskaper"

"Musegenskaper"

> msgid "Keyboard Properties"
> msgstr "Tangentbords egenskaper"

"Tangentbordsegenskaper"

> #: desktop-properties/app-background.c:10
> msgid "Background Properties"
> msgstr "Bakgrunds egenskaper"

"Bakgrundsegenskaper"

> #: help-browser/gnome-help-browser.c:77
> msgid "X"
> msgstr "X"

Återigen kan man fråga sig om den här texten verkligen skulle varit
med i ordlistan. Kommentera gärna till författaren av själva
programmet om du finner att det är tveksamt, efter att ha tittat lite
närmare i koden.

> #: help-browser/gnome-help-browser.c:78
> msgid "Y"
> msgstr "Y"

Ditto

> #: help-browser/gnome-help-browser.c:306
> msgid "Gnome Help Browser"
> msgstr ""

Något mer här kanske? "Gnome
hjälpbläddrare"/"hjälpsystem"/"hjälpvisare"/"hjälpläsare".

> #: help-browser/window.c:149
> msgid "Info about this program"
> msgstr "Info om dette programmet"

"detta"

> #: help-browser/window.c:177
> msgid "Go to the previous location in the history list"
> msgstr "Gå till förutgående plats i historiklistan"

"föregående"

> #: help-browser/window.c:186
> msgid "Show Documentation Index"
> msgstr "Vis index för dokumentation"

"visa"

> #: help-browser/window.c:194
> msgid "Help on Help"
> msgstr "Hjelp om Help"

"Hjälp om Hjälp"

> #: help-browser/gnome-helpwin.c:270
> msgid "<body><h2>Error: file not found</h2></body>"
> msgstr "<body><h2>Feil: fil ikke funnet</h2></body>"

"Fel: filen inte funnen" (Plus HTML-koden, förståss.)

> #: help-browser/bookmarks.c:218
> msgid "Page Title"
> msgstr "Sidotittel"

"Sidtitel"

> #: help-browser/history.c:255
> msgid "Count"
> msgstr "Tal"

Vad är sammanhanget? Det skall inte vara "antal"?

> #: help-browser/toc-man.c:18 help-browser/toc2-man.c:21
> msgid "User Commands"
> msgstr "Användar kommandon"

Användarkommandon

> #: help-browser/toc-man.c:26 help-browser/toc2-man.c:29
> msgid "man9"
> msgstr "man9"

Som sagt, programförfattaren har nog fått med lite för mycket när han
markerat vad som skall översättas.

> #: help-browser/visit.c:95
> msgid "<BODY>Unknown TOC argument</BODY>"
> msgstr "<BODY>Ukjent argument for innholdsfortegnelse</BODY>"

"Okänt argument till innehållsförteckningen"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.