Libc 2.0.5

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-08-24 23:38:11

Jan D. tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> N #: time/zic.c:1261 time/zic.c:1285
> N msgid "starting year too high to be represented"
> N msgstr "startår för stort för att återge"

represented-återge?  Ingen direkt översättning precis.  Varför valde
du inte det direktare "representeras"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.