Re: QP (var Re: gcal 2.40)

From: Tomas Gradin (tg_at_bosun.bm.lu.se)
Date: 1997-05-26 16:59:13

>Problemet är att macen har en annan teckenuppsättning än ISO-8859-1.
>Netscape kan inte avgöra om tecknet i filen är ett mac-å eller ett ISO-å.
>Netscape frågar där efter filen ‘ttabitars istället för åttabitars.

Får Netscape en HTML-fil via HTTP så är det per definition ett ISO-å.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.