Locale

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-05-17 22:20:02

christian.sunesson@abc.se tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Jag tänkte att det räckte fint att bara ha LANG satt till 'sv_SE' och sen
> skulle mina c program som använder isprint() vara sanna även för [åäöÅÄÖ].

Det C-program som vill följa användarens lokal skall anropa setlocale,
lämpligen i inledningen av körningen.  Se manualsidan för detaljer,
men sannolikt är det setlocale(LC_ALL, "") eller setlocale(LC_CTYPE,
"") du vill göra.  (Vill du diskutera VARFÖR det inte är helt
automatiskt så hör av dig.  Jag antog att du bara ville veta HUR man
gjorde.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.