Signaler

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-04-28 23:46:31

christian.sunesson@abc.se tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Hej, läste på lite om signalerna, vet nu vad SIGTSTP är. 'Avstannad'
> kanske?

Är detta bättre än "Stoppad" tycker du?  Ursprunget till diskussionen
var väl hur man skulle skilja på "SIGTSTP/Stoppad" och
"SIGSTOP/Stoppad (signal)", och hur det bättre skulle framgå att det
förra (sannolikt) beror på att användaren tryckt en viss tangent.  Att
bara byta "Stoppad" till "Avstannad" hjälper väl inte då, och gör bara
att avståndet från engelskans "Stopped/Stopped (signal)" ökar.

> Låt mig förklara. Ska det vara som 'man skickar en SIGHUP för att låta
> processen hänga på' eller man får en SIGHUP när någon lägger på?
> Båda användnings områdena finns ju faktiskt.

Njae, det är väl inte riktigt sant.  SIGHUP är ju normalt den signal
en process får för att förbindelsen med en terminal eller motsvarande
brutits.  Antingen för att en lokal terminal stängts av, för att
ett nätverk inte fungerar längre, eller för att en äkta
telefonuppkoppling blivit avringd.

Men för att tala om för en process att DEN skall "lägga på luren"
finns väl inget standardiserat sätt.  Man kan naturligtvis tänka sig
att använda SIGHUP för det, men det vore inte något normalt.  Det
normalaste är nog snarare att man bara dödar processen som talar med
en vanlig SIGTERM.  Eller tänkte du på något speciellt program där man
har den konventionen.

Som jag ser det är signalen något som händer med en process, och de
här hjälptexterna används normalt av en annan process.  Denna andra
process observerar vad som hände med den första, och behöver en
lämplig text att beskriva det med.  Det var ungefär det jag försökte
säga i mitt första brev, och det var ur det perspektivet jag försökte
välja texterna.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.