Re: libc och signaler

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-04-23 22:36:51

Peter Nilsson tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> > Förslag:
> > SIGSTOP    Stoppad (signal)
> 
> Är det inte inkonsekvent med "(signal)" här? Det används ju ingen annan
> stans.
> 
> > SIGTSTP    Stoppad
> 
> "Stopptangent"? Jag vill alltså ha en skillnad mellan SIGSTOP och SIGTSTP.
> Den senare är ju resultatet av stopptangenten (ctrl-z på vissa system).

Att säga "signal" inom parentes är just det traditionella sättet att
skilja på dessa båda.  Men visst, om vi har bättre så låt gå för det.
Dock tycker jag inte om ditt förslag "Stopptangent".  Det inte
beskriver vad som GJORDES MED/HÄNDE processen.  Det är ju ett
substantiv.  "Tangentstoppad" vore tänkbart, men låter konstigt.
Speciellt som det är det vanliga fallet, och böra vara kort och
enkelt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.