Re: Ny gettext version

From: David (cl2david_at_cling.gu.se)
Date: 1997-04-08 00:06:18

N " ->, --more-than=ANTAL     skriv meddelanden med fler än ANTAL\n"
 "                definitioner, normalvärde: 1.\n"

Du har en punkt efter ettan.

/David, som inte har kollat speciellt noga i övrigt

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Computational Linguistics student & Consultant Systems Administrator
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.            Carpe diem!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.