Re: textutils-kommentarer

From: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1997-04-03 23:08:50

Peter Antman tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> > Kanske "skriv ej rader (som är) gemensamma för båda filerna".
> 
> Va? Var det inte precis tvärtom? "Skriv ej rader som inte är gemensamma
> för båda filerna"

Det var tydligen bra att jag tog upp det här.  Nej, det är inte
tvärtom.  comm tar två filer och skriver raderna i dem i tre
kolumner.  Den första innehåller rader som bara förekommer i första
filen.  Den andra rader som bara förekommer i andre filen.  Den tredje
rader som förekommer i båda filerna.  Med flaggan -1 utelämnar man
första kolumnen, med -2 den andra, och med -3 den tredje.  Med de båda
flaggorna -1 och -2 gör den som du säger, utelämnar rader som inte är
gemensamma för båda filerna.  Med -123 skriver den ingenting, fast i
tre kolumner. :-)

Om man läser manualen framgår det här lite bättre.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.