Re: textutils-kommentarer

From: Peter Antman (peter.antman_at_abc.se)
Date: 1997-04-02 15:04:46

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
>   Subject: Re: textutils-kommentarer
>   Date:   Wed, 2 Apr 1997 13:03:50 +0200
>   ------
> 
> 
> >> > > " -j FIELD (obsolescent) equivalent to `-1 FIELD -2 FIELD'\n"
> >> > > " -j FÄLT (Obsolet) likvärdigt med \"-1 FÄLT -2 FÄLT\"\n"
> >>
> >> > "Obsolet" är väl svengelska. "Föråldrat" skulle jag nog sagt. >
> >> "Förlegat" som någon föreslog låter också bra.
> >>
> >> Onödigt, gammalt?
> PA> Obsolet är svenska och betyder föråldrad enligt SAOL.
> 
> Poängen är ju hur som helst att originalet har "obsolescent", som inte
> betyder "obsolet". Jag tycker att "förlegad" är bättre än
> "föråldrad", och jag tycker att "obsolet" är för starkt.

Ok, vi kör med förlegad.

> Ett annat ord som förekommer i samma sammanhang är "deprecated" --
> hela perl5-manualen kryllar av ordet. Översätt det, den som kan.
> 
> 
> >> > > #: src/tr.c:358 #, c-format > > msgid "Usage: %s
> >> [OPTION]... SET1 [SET2]\n" > > msgstr "Användning: %s
> >> [FLAGGA]... SET1 [SET2]\n"
> >>
> >> > SET -> MÄNGD kanske?
> >>
> >> Definitivt!
> 
> PA> Varför MÄNGD? SET står väl för UPPSÄTTNING. I manualen anges
> PA> string. Allstå STRÄNG1 STRÄNG2
> 
> Nja, SET får nog anses stå för just mängd, alltså sådana som man
> manipulerar i logikens mängdteori. Tyvärr är det ett ganska dåligt
> ordval redan på engelska, eftersom mängder är oordnade och inte kan
> innehålla dubletter. I "tr" kan ju det första argumentet inte
> innehålla dubletter, men det kan det andra. Och båda argumenten är
> synnerligen ordnade.
> 
> Jag röstar för STRÄNG.

Jag håller på det med och lägger in det.
> 
> /David
> 
> --
> David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
> Computational Linguistics student & Consultant Systems Administrator
> Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
> Do good --- be good --- feel good.            Carpe diem!
> 

---------------------------------------------------------
Peter Antman				| Svenska Linux:    
Journalist, Writer and Linux-user.	| www.abc.se/
peter.antman@abc.se 			| ~m9339/linux/
www.abc.se/~m9339/ Fax: ++46-8-845085	|
---------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.