Re: textutils-kommentarer

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-04-02 14:04:15

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  David <cl2david@cling.gu.se>
   Subject: Re: textutils-kommentarer 
   Date:   Wed, 2 Apr 1997 14:04:15 +0200
   ------

Jag ber om ursäkt och rättar eller kompletterar mig själv:

PA> " -c  samma som -t c, välj ASCII-tecken eller bakstrecks escapes\n"

David> Vi har efter tidigare diskussioner oftast översatt "escaped
David> characters" med "skyddade tecken". Jag tycker att du kan
David> använda det här också:

David> " -c  samma som -t c, välj ASCII-tecken eller skyddade tecken\n"

Som framgår av Jan Djärvs översättningar så översätter vi "escape
sequences" med "kontrollsekvenser", och det fungerar nog bättre här:

" -c  samma som -t c, välj ASCII-tecken eller kontrollsekvenser\n"

/David

-- 
David, datorligist               cl2david@cling.gu.se
Computational Linguistics student & Consultant Systems Administrator
Ask for PGP public key, or check  http://www.cling.gu.se/~cl2david/
Do good --- be good --- feel good.            Carpe diem!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.