Re: textutils-kommentarer

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-04-02 09:50:50

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Peter Antman <peter.antman@abc.se>
   Subject: Re: textutils-kommentarer 
   Date:   Wed, 2 Apr 1997 09:50:50 +0200 (MET DST)
   ------

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
>   Subject: Re: textutils-kommentarer
>   Date:   Thu, 27 Mar 1997 21:17:45 +0100 (MET)
>   ------
> 
> >   Sender:  Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>
> >
> > > > " -d  same as -t u2, select unsigned decimal shorts\n"
> > > > " -d  samma som -t u2, välj osignerade korta decimaler\n"
> >
> > > "osignerade korta decimaler" skulle jag inte förstått. "\"short\"
> > > decimalt utan tecken" kanske; "short" är ju en term från språket C
> > > här.
> >
> > Jag tycker att man ska översätta "short". Det är ju an almän term
> > när man pratar datorer och talrepresentation. Har inte textutils
> > framför mig just nu, men jag tolkar som om de mena att decimaltal
> > som representeras utan tecken väljs att visas med få antal bitars
> > noggranhet.
> 
> Om jag förstår vad du skriver så är det inte riktigt så. Det betyder
> att "od" betraktar filen som en följd av "unsigned short" i C's
> mening, och skriver ut den på det sättet. Den tar alltså 2 byte och
> skriver ut ett värde mellan 0 och 65535, sedan nästa 2 byte, o.s.v.
> (Förtsatt att "short" är just 2 byte på maskinen, vilket det varit på
> alla maskiner jag använt.)
> 
> Men för den skull kan man ju både översätta och inte översätta. Min
> egentliga invändning var att jag inte skulle förstått översättningen
> om jag inte redan vetat.
> 

Min ståndpunkt i denna lilla kontrovers får nog trots allt bli att det short
bör översättas och att det i sitt sammanhang framgår vad det hanlar om. Har
dock vänt på ordningen:

" -a  samma som -t a, välj namngivna tecken\n"
" -b  samma som -t oC, välj oktala byte\n"
" -c  samma som -t c, välj ASCII-tecken eller bakstrecks escapes\n"
" -d  samma som -t u2, välj osignerade decimala korta\n"
" -f  samma som -t fF, välj flyttal\n"
" -h  samma som -t x2, välj hexadecimala korta\n"
" -i  samma som -t d2, välj decimala korta\n"
" -l  samma som -t d4, välj decimala långa\n"
" -o  samma som -t o2, välj oktala korta\n"
" -x  samma som -t x2, välj hexadecimala korta\n"

Jag tycker av följande uppräkning att det framgår vad det handlar om. Korta
används ju inte enbart för "decimala". Det luriga (vad vet jag) är kanske att
decimala är en vanlig integer (heltal) med 10 som bas. Antingen är alla dessa
översättingar felaktiga eller så bör man kunna översätta som jag gjort också
vad gäller "osignerade decimala korta".

Eller är jag helt ute och cyklar?

mvh
Peter
---------------------------------------------------------
Peter Antman				| Svenska Linux:    
Journalist, Writer and Linux-user.	| www.abc.se/
peter.antman@abc.se 			| ~m9339/linux/
www.abc.se/~m9339/ Fax: ++46-8-845085	|
---------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.