Ny Wdiff, 0.5.2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-31 15:58:24

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Ny Wdiff, 0.5.2
   Date:   Mon, 31 Mar 1997 15:58:24 +0200 (MET)
   ------

>   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
> 
> N " -v, --verbose      report progress of operations on stderr\n"
> N " -v, --verbose      skriv progress till standard error\n"

"progress" är väl inte svenska. Är det här frågan om rapporter
allteftersom uppgiften utförs? I så fall skulle man kanske kunna
översätta med

	rapportera utförda åtgärder till standard error(?)

"standard error" förresten. Det låter inte heller speciellt bra. Jag
ser till min förvåning att vi inte fått med det i ordlistan ännu.
"Standard fel" kanske?

> N " -o, --old-diffs    output old-style diffs, no matter what\n"
> N " -o, --old-diffs    visa skillnader på gammal stil, oavsett vad\n"

"Oavsett vad" låter inte speciellt smidigt. "Under alla
omständigheter" är väl ett mer svenskt uttryck.

> N " -=, --use-equals    replace spaces by equal signs in unidiffs\n"
> N " -=, --use-equals    ersätt mellanslag med likamed i sammanslagsskillnader\n"

Själva symbolen "=", som det väl är fråga om här, kallar åtminstone
jag "likhetstecken".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.