Sh-utils och Hello

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-03-23 17:33:19

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <CID95THO@lustudat.student.lu.se>
   Subject: Sh-utils och Hello
   Date:   Sun, 23 Mar 1997 17:33:19 +0100
   ------

Hej alla.

Eftersom det nästa inte var några anmärkingar på sh-utils och hello, så ska jag inte besvära er med dessa en gång till. Jag skickar in dem. Ni får förståss gärna komma med kommentarer!

/Thomas

P.S Om någon vill titta på dem, finns dem på http://www.efd.lth.se/~d95to/hello-1.3.10.sv.po respektive sh-utils-1.15a.sv.po

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.