gcal 2.30, andra versionen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-25 19:05:43

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: gcal 2.30, andra versionen
   Date:   Sat, 25 Jan 1997 19:05:43 +0100
   ------

Jag fick nästan inga synpunkter på första versionen, så här kommer den andra
med bara ett fåtal ändringar. 

Först kommer några svar på de synpunkter jag trots allt fick, sedan en lista
med ändringar, och sist hela klabbet igen.

Jag är i synnerhet osäker på översättningarna av de många mer eller mindre
okända helgdagarna, så titta extra noga på dem.

/Johan

>JL> # Jag gissar att Jan Hus är en stad. Detta är en helgdag i Tjeckien.
>JL> #: src/hd-data.c:1475
>JL> msgid "Burning of Jan Hus"
>JL> msgstr "Branden i Jan Hus"
>
>Nejnejnej, Jan Hus var reformator. Det blir alltså något i stil med
>"Jan Hus' eldbegängelse". Se t.ex. http://www.moravian.org/hus.htm

Tänk så fel det kan bli :-)

>JL> #. !USE_DE
>JL> #: src/hd-data.c:1890
>JL> msgid "Burns Night"
>JL> msgstr "Burns natt"
>
>Det här vet jag inte vad det är, men "Burns natt" låter som genitiv,
>och det har inte förlagan.

Det är något man firar 25 januari i Storbritannien. 

>JL> #: src/hd-data.c:2279
>JL> msgid "Princess' Day"
>JL> msgstr "Prinsessans dag"
>
>Ved jag minns så skall engelskan alltid ha genitiv-s: "Princess's
>day". Det är ju inte vårt ansvar, men ändå. Jämför:
>
>JL> #: src/hd-data.c:2572
>JL> msgid "The Crown Princesse's Birthday"
>JL> msgstr "Kronprinsessans födelsedag"
>
>som jag inte heller tycker stämmer.

Att det finns del i originalet beror antagligen på att han som skrivit
programmet är tysk. 

>JL> #: src/hd-data.c:2800
>JL> msgid "St. Patrick's Day"
>JL> msgstr "S:t Patriks dag"
>
>Skall verkligen Patrick bli Patrik? Jag har i svenska texter bara
>sett den nämnd som "S:t Patricks dag" eller på engelska.

Jag vet inte. Jag ändrar.

>JL> #. !USE_DE
>JL> #: src/hd-data.c:2943
>JL> #, fuzzy
>JL> msgid "Ash Monday"
>JL> msgstr "Askonsmåndag"
>
>Heter inte den blåmåndag på svenska?

Jomenvisst.

>JL> #. !USE_DE
>JL> #: src/hd-data.c:3027
>JL> msgid "Bank Holiday"
>JL> msgstr "Bankhelgdag"
>
>Jag har inte någon lagbok tillgänglig, men finns inte termen
>"bankfridag"?

Jo, det gör det nog.

>JL> #: src/hd-use.c:822
>JL> #, c-format
>JL> msgid "%s:%*sThe year %d is A leap year"
>JL> msgstr "%s:%*sÅr %d är ETT skottår"
>
>JL> #: src/hd-use.c:825
>JL> #, c-format
>JL> msgid "%s:%*sThe year %d is NO leap year"
>JL> msgstr "%s:%*sÅr %d är INTE NÅGOT skottår"
>
>Jag tycker att
>1996 ÄR ett skottår	resp
>1997 ÄR INTE ett skottår
>låter bättre på svenska.

Det kan jag hålla med om. Jag ändrar.

>JL> #: src/help.c:1387
>JL> msgid "     Use leap year rule of Eastern orthodox churches"
>JL> msgstr "     Använd regeln för skottår i ortodoxa kyrkan"
>
>Jag vågar inte säga att det är så, men det är möjligt att "Eastern
>orthodox" syftar på den slavisk-ortodoxa kyrkan, till skillnad från
>den grekisk-ortodoxa. De kan ju på goda grunder (juliansk och
>gregoriansk kalender) ha haft olika skottår ett tag.

Detta används för helgdagar i Grekland, så det borde väl vara grekisk-
ortodoxa kyrkan. Ska jag ändra?

>JL> #: src/help.c:1395
>JL> msgid "     Provide calendar sheet with ISO week numbers"
>JL> msgstr "     Tillhandahåll kalenderblad med ISO-veckonummer"
>
>Är det inte så att lydiga Sverige använder ISO-datum och
>ISO-veckonummer redan nu? I så fall kanske det bara är förvirrande
>att tala om ISO-veckonummer om folk tror att det är något annat än de
>vi använder.

Det är nog helt sant. Jag plockar bort ISO och skriver bara veckonummer.

>JL> #: src/help.c:1449
>JL> msgid ""
>JL> "     Set highlighting sequence pairs 1 (=actual day) and 2 (=holiday)"
>JL> msgstr ""
>JL> "     Sätt framhävningssekvenspar 1 (=aktuell dag) och 2 (=helgdag)"
>
>Vad tycker ni allihop att "actual day" respektive "aktuell dag"
>betyder? Jag saknar ett sammanhang, men vet av erfarenhet att actual
>sällan betyder aktuell. (Där erfarenhet väl betyder att jag har fått
>fel på prov i skolan... :-)

Gör det inte det i det här fallet? I källkoden finns alla meddelanden på
tyska också. På tyska heter det "aktueller Tag". Betyder det "aktuell dag"?
Jag kan inte en stavelse tyska.

>JL> #: src/help.c:1893
>JL> #, c-format
>JL> msgid ""
>JL> "              N = 1...51  1st...51st weekday `%s' (always)"
>JL> msgstr ""
>JL> "              N = 1 - 51  1:a - 51:a veckodagen \"%s\" (alltid)"
>
>Nyfikenhet igen: vad är den 51:a veckodagen?

Det är väl 51:a gången det är måndag t.ex.

>JL> #: src/help.c:2083
>JL> #, c-format
>JL> msgid "%s%*s  = Year in range: %d...%d"
>JL> msgstr "%s%*s  = År i intervallet: %d - %d"
>
>Varför dubbla mellanslag i originalet och inte i översättningen?

Det är väl ett försök att få det att se snyggt och prydligt ut på skärmen.
Jag är inte helt säker på att jag lyckats få de svenska meddelandena att
se prydliga ut när de rasslar ner över skärmen.

>JL> #: src/help.c:2277
>JL> msgid "On principle I will not be liable for ANY damages or losses (implicit"
>JL> msgstr "Av principiella skäl är jag inte ansvarig för NÅGON skada eller förlust (implicit"
>
>JL> #: src/help.c:2279
>JL> msgid "or explicit), which result from using or handling my software."
>JL> msgstr "eller explicit), som användandet eller handhavandet av mitt program gett upphov till"
>
>Har vi någon jurist i närheten? Jag funderar på om inte den i
>sammanhanget lämpligaste översättningen av "implicit or explicit" vore
>"direkt eller indirekt".

Det låter betydligt bättre i alla fall.

>JL> #: src/help.c:2281
>JL> msgid "If you use this software, you agree without any exception to this"
>JL> msgstr "Om du använder detta program, accepterar du utan undantag detta"
>
>JL> #: src/help.c:2283
>JL> msgid "agreement, which binds you LEGALLY !!"
>JL> msgstr "avtal, som binder dig ENLIGT LAG!!"
>
>Suck. Enligt svensk lag finns inte den typen av avtal på
>konsumentmarknaden, så översättningen är osann. Möjligen gäller det i
>amerikansk rätt, de verkar ju ha pippi på den här typen av klausuler.
>Och vilken engelska: "agree [...] to this agreement".

Hur bör jag göra då? Ska jag ändra lydelsen?

=========================================================================

Jämförelse av översättningar av gcal 2.30.

Gamla översättningen gjord: 97-01-10 23:01
Nya översättningen gjord:  97-01-25 18:31

ENG: engelska originalet
GSV: gamla svenska översättningen
NSV: nya svenska översättningen

ENG: "Burning of Jan Hus"
GSV: "Branden i Jan Hus"
NSV: "Jan Hus eldbegängelse"

ENG: "St. Patrick's Day"
GSV: "S:t Patriks dag"
NSV: "S:t Patricks dag"

ENG: "Ash Monday"
GSV: "Askonsmåndag"
NSV: "Blåmåndag"

ENG: "Bank Holiday"
GSV: "Bankhelgdag"
NSV: "Bankfridag"

ENG: "%s:%*sThe year %0*d is A leap year"
GSV: "%s:%*sÅr %0*d är ETT skottår"
NSV: "%s:%*sÅr %0*d ÄR ett skottår"

ENG: "%s:%*sThe year %0*d is NO leap year"
GSV: "%s:%*sÅr %0*d är INTE NÅGOT skottår"
NSV: "%s:%*sÅr %0*d ÄR INTE ett skottår"

ENG: "%s:%*sThe year %d is A leap year"
GSV: "%s:%*sÅr %d är ETT skottår"
NSV: "%s:%*sÅr %d ÄR ett skottår"

ENG: "%s:%*sThe year %d is NO leap year"
GSV: "%s:%*sÅr %d är INTE NÅGOT skottår"
NSV: "%s:%*sÅr %d ÄR INTE ett skottår"

ENG: " [ARG]  = internal  Informations if program internal maximums are reached"
GSV: " [ARG]  = internal  Information om programmets interna maxima uppnås"
NSV: " [ARG]  = internal  Information ifall programmets interna maxima uppnås"

ENG: "     Provide calendar sheet with ISO week numbers"
GSV: "     Tillhandahåll kalenderblad med ISO-veckonummer"
NSV: "     Tillhandahåll kalenderblad med veckonummer"

ENG: "     Provide eternal holiday list with country specific holidays"
GSV: "     Tillhandahåll en evighetskalender med landspecifika helgdagar"
NSV: "     Tillhandahåll en evighetskalender med landsspecifika helgdagar"

ENG: "  ARG  = Single country code or list of country codes"
GSV: "  ARG  = Enstaka landkod eller en lista med landkoder"
NSV: "  ARG  = Enstaka landskod eller en lista med landskoder"

ENG: "     # k      = Display ISO week number"
GSV: "     # k      = Visa ISO-veckonummer"
NSV: "     # k      = Visa veckonummer"

ENG: "On principle I will not be liable for ANY damages or losses (implicit"
GSV: "Av principiella skäl är jag inte ansvarig för NÅGON skada eller förlust (implicit"
NSV: "Av principiella skäl är jag inte ansvarig för NÅGON skada eller förlust (direkt"

ENG: "or explicit), which result from using or handling my software."
GSV: "eller explicit), som användandet eller handhavandet av mitt program gett upphov till"
NSV: "eller indirekt), som användandet eller handhavandet av mitt program gett upphov till"

============================Slut på jämförelse=================================

# Swedish messages for gcal 2.30.
# Copyright (C) 1997 Free Software Foundation, Inc.
# Johan Linde <jl@theophys.kth.se>, 1997.
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcal 2.30\n"
"POT-Creation-Date: 1997-01-02 23:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 1997-01-25 18:31+0100\n"
"Last-Translator: Johan Linde <jl@theophys.kth.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. !USE_DE
#: src/file-io.c:1342 src/file-io.c:1360 src/file-io.c:1376 src/gcal.c:2676
#: src/rc-insert.c:1341
msgid ":"
msgstr "."

#. !USE_DE
#: src/file-io.c:1478
#, c-format
msgid "Try to write %s `%s'... %s%s%s"
msgstr "Försöket att skriva %s \"%s\"... %s%s%s"

#: src/file-io.c:1480 src/file-io.c:1575 src/file-io.c:1589
msgid "failed"
msgstr "misslyckades"

#: src/file-io.c:1480 src/file-io.c:1575 src/file-io.c:1589
msgid "success"
msgstr "lyckades"

#. !USE_DE
#: src/file-io.c:1573
#, c-format
msgid "Try to open resource file `%s'... %s%s%s"
msgstr "Försöket att öppna resursfilen \"%s\"... %s%s%s"

#. !USE_DE
#: src/file-io.c:1586
#, c-format
msgid "Try to open (level: %02d) include file `%s'... %s%s%s"
msgstr "Försöket att öppna (nivå: %02d) inkluderingsfil \"%s\"... %s%s%s"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:973
msgid "legal holidays"
msgstr "allmänna helgdagar"

#: src/gcal.c:974
msgid "holidays"
msgstr "helgdagar"

#: src/gcal.c:975
msgid "Mondays"
msgstr "måndagar"

#: src/gcal.c:976
msgid "Tuesdays"
msgstr "tisdagar"

#: src/gcal.c:977
msgid "Wednesdays"
msgstr "onsdagar"

#: src/gcal.c:978
msgid "Thursdays"
msgstr "torsdagar"

#: src/gcal.c:979
msgid "Fridays"
msgstr "fredagar"

#: src/gcal.c:980
msgid "Saturdays"
msgstr "lördagar"

#: src/gcal.c:981
msgid "Sundays"
msgstr "söndagar"

#: src/gcal.c:982
msgid "Mondays...Thursdays"
msgstr "måndagar - torsdagar"

#: src/gcal.c:983
msgid "Mondays...Fridays"
msgstr "måndagar - fredagar"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:1025
msgid "Day group (exactly one member must be defined):"
msgstr "Daggrupp (exakt en medlem måste definieras):"

#: src/gcal.c:1026
msgid "Day number with leading zeroes"
msgstr "Dagnummer med inledande nollor"

#: src/gcal.c:1027
msgid "Day number with leading spaces"
msgstr "Dagnummer med inledande blanktecken"

#: src/gcal.c:1028
msgid "Day number with leading zeroes and trailing suffix"
msgstr "Dagnummer med ändelse och inledande nollor"

#: src/gcal.c:1029
msgid "Day number with leading spaces and trailing suffix"
msgstr "Dagnummer med ändelse och inledande blanktecken"

#: src/gcal.c:1030
msgid "Month group (exactly one member must be defined):"
msgstr "Månadsgrupp (exakt en medlem måste definieras):"

#: src/gcal.c:1031
msgid "Complete month name"
msgstr "Månadens fullständiga namn"

#: src/gcal.c:1032
msgid "Abbreviated month name (3 letters)"
msgstr "Månadens förkortade namn (3 bokstäver)"

#: src/gcal.c:1033
msgid "Month number with leading zero"
msgstr "Månadsnummer med inledande nolla"

#: src/gcal.c:1034
msgid "Month number with leading space"
msgstr "Månadsnummer med inledande blanktecken"

#: src/gcal.c:1035
msgid "Year group (exactly one member must be defined):"
msgstr "Årsgrupp (exakt en medlem måste definieras):"

#: src/gcal.c:1036
msgid "Complete year number with leading zeroes"
msgstr "Fullständigt årtal med inledande nollor"

#: src/gcal.c:1037
msgid "Complete year number with leading spaces"
msgstr "Fullständigt årtal med inledande blanktecken"

#: src/gcal.c:1038
msgid "Last two digits of year number with leading zero"
msgstr "Sista två siffrorna i årtal med inledande nolla"

#: src/gcal.c:1039
msgid "Last two digits of year number with leading space"
msgstr "Sista två siffrorna i årtal med inledande blanktecken"

#: src/gcal.c:1040
msgid "Weekday name group (one member may be defined):"
msgstr "Namngrupp med veckodagar (en medlem kan definieras):"

#: src/gcal.c:1041
msgid "Complete weekday name"
msgstr "Veckodagens fullständiga namn"

#: src/gcal.c:1042
msgid "Abbreviated weekday name (3 letters)"
msgstr "Veckodagens förkortade namn (3 bokstäver)"

#: src/gcal.c:1043
msgid "Abbreviated weekday name (2 letters)"
msgstr "Veckodagens förkortade namn (2 bokstäver)"

#: src/gcal.c:1044
msgid "Highlighting group (all members must be defined):"
msgstr "Framhävd grupp (alla medlemmar måste definieras):"

#: src/gcal.c:1045
msgid "Start of highlighting sequence/marking character"
msgstr "Start på framhävningssekvens/markeringstecken"

#: src/gcal.c:1046
msgid "End of highlighting sequence/marking character"
msgstr "Slut på framhävningssekvens/markeringstecken"

#: src/gcal.c:1047
msgid "Character replacement:"
msgstr "Ersättningstecken:"

#: src/gcal.c:1048
msgid "Space/blank (' ') character"
msgstr "Blanktecken (\" \")"

#: src/gcal.c:1049
msgid "Underscore ('_') character"
msgstr "Understrykningstecken (\"_\")"

#: src/gcal.c:1050
msgid "Percent ('%') character"
msgstr "Procenttecken (\"%\")"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:1084
msgid "Germany"
msgstr "Tyskland"

#: src/gcal.c:1085
msgid "U.S.A."
msgstr "USA"

#: src/gcal.c:1086
msgid "Great Britain"
msgstr "Storbritannien"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:1560
msgid "default"
msgstr "standard"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:1654
msgid "y"
msgstr "å"

#: src/gcal.c:1655
msgid "m"
msgstr "m"

#: src/gcal.c:1656
msgid "w"
msgstr "v"

#: src/gcal.c:1657
msgid "d"
msgstr "d"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:1722 src/gcal.c:1737
msgid "environment variable"
msgstr "miljövariabel"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:1886
#, c-format
msgid ""
"%s: command in environment variable `%s' found -- %s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s: kommando i miljövariabeln \"%s\" funnet -- %s\n"
"%s\n"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:2125 src/gcal.c:4667 src/gcal2txt.c:294 src/gcal2txt.c:298
#: src/rc-use.c:1617 src/rc-use.c:1692 src/rc-use.c:1756 src/rc-use.c:1937
#: src/rc-utils.c:640 src/rc-utils.c:672 src/tcal.c:354 src/tcal.c:361
#: src/txt2gcal.c:294 src/txt2gcal.c:298 src/utils.c:641 src/utils.c:660
#: src/utils.c:686 src/utils.c:920
msgid "Internal"
msgstr "Intern"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:2183
#, c-format
msgid ""
"%s: invalid date given -- %c%s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s: felaktigt datum angivet -- %c%s\n"
"%s\n"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:2504
msgid "response file"
msgstr "responsfil"

#: src/gcal.c:2504 src/gcal.c:2516
msgid "Created"
msgstr "Skapad"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:2516
msgid "shell script"
msgstr "skalprogram"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:2674
#, c-format
msgid "Mail from \\`%s' (%02d-%s-%04d %02d%s%02d%s%02d"
msgstr "Post från \\\"%s\" (%02d-%s-%04d %02d%s%02d%s%02d"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:3861 src/gcal.c:3885
msgid "command line"
msgstr "kommandorad"

#: src/gcal.c:5010
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:5019 src/gcal2txt.c:478 src/tcal.c:694 src/txt2gcal.c:480
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%s'"
msgstr "%s: okänd flagga \"%s\""

#: src/gcal.c:5027
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %s"
msgstr "%s: felaktig flagga -- %s"

#: src/gcal.c:5035
#, c-format
msgid "%s: option `%s' doesn't allow an argument"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" tar inget argument"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:5044 src/tcal.c:670
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument"

#: src/gcal.c:5052
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %s"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %s"

#. !USE_DE
#: src/gcal.c:5060 src/tcal.c:730
#, c-format
msgid "%s: option with invalid argument -- %s"
msgstr "%s: flagga med felaktigt argument -- %s"

#: src/gcal.c:5067
#, c-format
msgid "%s: option with ambiguous argument -- %s"
msgstr "%s: flagga med tvetydigt argument -- %s"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:893
msgid "Austrian"
msgstr "österrikiska"

#: src/hd-data.c:894
msgid "Australian"
msgstr "australiska"

#: src/hd-data.c:895
msgid "Belgian"
msgstr "belgiska"

#: src/hd-data.c:896
msgid "Canadian"
msgstr "kanadensiska"

#: src/hd-data.c:897
msgid "Swiss"
msgstr "schweiziska"

#: src/hd-data.c:898
msgid "Czech"
msgstr "tjeckiska"

#: src/hd-data.c:899
msgid "German"
msgstr "tyska"

#: src/hd-data.c:900
msgid "Danish"
msgstr "danska"

#: src/hd-data.c:901
msgid "Spanish"
msgstr "spanska"

#: src/hd-data.c:902
msgid "Finnish"
msgstr "finska"

#: src/hd-data.c:903
msgid "French"
msgstr "franska"

#: src/hd-data.c:904
msgid "British"
msgstr "brittiska"

#: src/hd-data.c:905
msgid "Greek"
msgstr "grekiska"

#: src/hd-data.c:906
msgid "Hungarian"
msgstr "ungerska"

#: src/hd-data.c:907
msgid "Italian"
msgstr "italienska"

#: src/hd-data.c:908
msgid "Mexican"
msgstr "mexikanska"

#: src/hd-data.c:909
msgid "Dutch"
msgstr "nederländska"

#: src/hd-data.c:910
msgid "Norwegian"
msgstr "norska"

#: src/hd-data.c:911
msgid "Polish"
msgstr "polska"

#: src/hd-data.c:912
msgid "Portuguese"
msgstr "portugisiska"

#: src/hd-data.c:913
msgid "Swedish"
msgstr "svenska"

#: src/hd-data.c:914
msgid "Slovenian"
msgstr "slovenska"

#: src/hd-data.c:915
msgid "Thai"
msgstr "thailändska"

#: src/hd-data.c:916
msgid "U.S. American"
msgstr "amerikanska"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:991
msgid "Std"
msgstr "Std"

#: src/hd-data.c:992
msgid "All Fool's Day"
msgstr "Första april"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:1063
msgid "Chr"
msgstr "Kr"

#: src/hd-data.c:1064
msgid "Trinity Sunday"
msgstr "Heliga trefaldighets dag"

#: src/hd-data.c:1068
msgid "St. Nicholas' Day"
msgstr "S:t Nikolaus dag"

#: src/hd-data.c:1071
msgid "4th Advent"
msgstr "4:e söndagen i advent"

#: src/hd-data.c:1074
msgid "3rd Advent"
msgstr "3:e söndagen i advent"

#: src/hd-data.c:1077
msgid "2nd Advent"
msgstr "2:a söndagen i advent"

#: src/hd-data.c:1081 src/hd-data.c:1084
msgid "1st Advent"
msgstr "1:a söndagen i advent"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:1216
msgid "Anzac Day"
msgstr "Anzacdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:1273
msgid "Flemish Culture Day"
msgstr "Flamländska kulturdagen"

#: src/hd-data.c:1277
msgid "French Culture Day"
msgstr "Franska kulturdagen"

#: src/hd-data.c:1279
msgid "Dynasty Day"
msgstr "Dynastidagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:1336
msgid "Victoria Day"
msgstr "Viktoriadagen"

#: src/hd-data.c:1340
msgid "St. Jean Baptiste Day"
msgstr "S:t Jean Baptistes dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:1396
msgid "St. Berchtold's Day"
msgstr "S:t Berchtolds dag"

#: src/hd-data.c:1465
msgid "Czech People's May Uprising"
msgstr "Tjeckiska folkets majuppror"

#: src/hd-data.c:1470
msgid "Slav Missionaries Method's Day"
msgstr "Slaviska missionärernas dag"

#: src/hd-data.c:1475
msgid "Burning of Jan Hus"
msgstr "Jan Hus eldbegängelse"

#: src/hd-data.c:1477
msgid "Day of Students Revolt"
msgstr "Studentrevoltens dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:1548
msgid "Women's shrove day"
msgstr "Kvinnans fastedag"

#: src/hd-data.c:1553 src/hd-data.c:1557
msgid "German Unity Day"
msgstr "Dagen för Tysklands enande"

#: src/hd-data.c:1561
msgid "Day of Prayer and Repentance"
msgstr "Böne- och ångerdagen"

#: src/hd-data.c:1565
msgid "Death Sunday"
msgstr "Domsöndagen"

#: src/hd-data.c:1568
msgid "National Affliction Day"
msgstr "Nationell sorgedag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:1644
msgid "Prayer Day"
msgstr "Bönedagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:1717
msgid "St. Josef's Day"
msgstr "S:t Josefs dag"

#: src/hd-data.c:1721
msgid "St. James' Day"
msgstr "S:t James dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:1890
msgid "Burns Night"
msgstr "Burns natt"

#: src/hd-data.c:1894
msgid "St. David's Day"
msgstr "S:t Davids dag"

#: src/hd-data.c:1896
msgid "Swallow Day"
msgstr "Svalans dag"

#: src/hd-data.c:1898
msgid "St. George's Day"
msgstr "S:t Görans dag"

#: src/hd-data.c:1900
msgid "Battle of Boyne"
msgstr "Slaget vid Boyne"

#: src/hd-data.c:1902
msgid "Grotto Day"
msgstr "Grottodagen"

#: src/hd-data.c:1904
msgid "St. Edward's Day"
msgstr "S:t Edwards dag"

#: src/hd-data.c:1907
msgid "Guy Fawke's Day"
msgstr "Guy Fawkes dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2012
msgid "Feast of Our Theotokos"
msgstr "Theotokos högtid"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2115
msgid "Ferragosto"
msgstr "Ferragosto"

#: src/hd-data.c:2119
msgid "St. Stephen's Day"
msgstr "S:t Stefans dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2196
msgid "Benito Juarez Day"
msgstr "Benito Juarez dag"

#: src/hd-data.c:2200
msgid "Puebla's Battle"
msgstr "Slaget vid Puebla"

#: src/hd-data.c:2202
msgid "Teacher's Day"
msgstr "Lärarens dag"

#: src/hd-data.c:2204
#, fuzzy
msgid "President's Inform"
msgstr "Presidentens tal"

#: src/hd-data.c:2206
msgid "Independence proclamation"
msgstr "Oavhängighetsförklaringen"

#: src/hd-data.c:2208
#, fuzzy
msgid "Breed fusion Day"
msgstr "Skiftets dag"

#: src/hd-data.c:2210
msgid "Revolution Day"
msgstr "Revolutionsdagen"

#: src/hd-data.c:2212
msgid "Guadalupe Virgin's Day"
msgstr "Guadalupe Virgins dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2274
msgid "Eindhoven's Liberation"
msgstr "Eindhovens befrielse"

#: src/hd-data.c:2279
msgid "Princess' Day"
msgstr "Prinsessans dag"

#: src/hd-data.c:2281
msgid "World Animal Day"
msgstr "Världsdjurdagen"

#: src/hd-data.c:2283
msgid "St. Nicholas' Eve"
msgstr "S:t Nikolaus afton"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2349
msgid "Lapp National Holiday"
msgstr "Samernas nationaldag"

#: src/hd-data.c:2353
msgid "Union with Sweden dissolved"
msgstr "Unionsupplösningen med Sverige"

#: src/hd-data.c:2355
msgid "Olsok Eve"
msgstr "Olsok afton"

#: src/hd-data.c:2357
msgid "United Nations Day"
msgstr "FN-dagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2424
msgid "Victory Day"
msgstr "Segerdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2562
msgid "St. Canute's Day"
msgstr "Tjugondag Knut"

#: src/hd-data.c:2566
msgid "The King's Name-Day"
msgstr "Konungens namnsdag"

#: src/hd-data.c:2568
msgid "The Crown Princesse's Name-Day"
msgstr "Kronprinsessans namnsdag"

#: src/hd-data.c:2570
msgid "Whitsun Eve"
msgstr "Pingstafton"

#: src/hd-data.c:2572
msgid "The Crown Princesse's Birthday"
msgstr "Kronprinsessans födelsedag"

#: src/hd-data.c:2574
msgid "The Queen's Name-Day"
msgstr "Drottningens namnsdag"

#: src/hd-data.c:2576
msgid "Gustavus Adolphus' Day"
msgstr "Gustav Adolfsdagen"

#: src/hd-data.c:2578
msgid "Nobel Day"
msgstr "Nobeldagen"

#: src/hd-data.c:2580
msgid "St. Lucia's Day"
msgstr "Luciadagen"

#: src/hd-data.c:2582
msgid "Holy Innocent's Day"
msgstr "Menlösa barns dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2667
msgid "Culture Day"
msgstr "Kulturdagen"

#: src/hd-data.c:2671
msgid "National Resistance Day"
msgstr "Nationella motståndsrörelsens dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2723
msgid "Coronation Day"
msgstr "Kröningsdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2793
msgid "Martin L. King's Day"
msgstr "Martin L. Kings dag"

#: src/hd-data.c:2798
msgid "President's Day"
msgstr "Presidentens dag"

#: src/hd-data.c:2800
msgid "St. Patrick's Day"
msgstr "S:t Patricks dag"

#: src/hd-data.c:2803
msgid "Armed Forces' Day"
msgstr "Militärens dag"

#: src/hd-data.c:2805
msgid "Flag Day"
msgstr "Flaggans dag"

#: src/hd-data.c:2808
msgid "Columbus Day"
msgstr "Columbus dag"

#: src/hd-data.c:2810
msgid "Halloween"
msgstr "Allhelgonaafton"

#: src/hd-data.c:2815
msgid "Election Day"
msgstr "Valdagen"

#: src/hd-data.c:2818
msgid "Veteran's Day"
msgstr "Veteranernas dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2887
msgid "All Saints' Day"
msgstr "Allhelgonadagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2915
msgid "All Souls' Day"
msgstr "Alla själars dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2943
msgid "Ash Monday"
msgstr "Blåmåndag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2971
msgid "Ash Wednesday"
msgstr "Askonsdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:2999
msgid "Armistice Day"
msgstr "Vapenstilleståndsdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3027
msgid "Bank Holiday"
msgstr "Bankfridag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3055
msgid "Boxing Day"
msgstr "Annandag jul"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3083
msgid "Children's Day"
msgstr "Barnens dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3111
msgid "Christmas Day"
msgstr "Juldagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3139
msgid "Christmas Eve"
msgstr "Julafton"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3167
msgid "Christ's Ascension Day"
msgstr "Kristi himmelsfärds dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3195
msgid "Constitution Anniversary"
msgstr "Författningsdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3223
msgid "Easter Sunday"
msgstr "Påskdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3251
msgid "Easter Monday"
msgstr "Annandag påsk"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3279
msgid "Father's Day"
msgstr "Fars dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3307
msgid "Feast of Corpus Christi"
msgstr "Kristi kropps och blods högtid"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3335
msgid "Good Friday"
msgstr "Långfredagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3363
msgid "Good Saturday/Easter Eve"
msgstr "Påskafton"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3391
msgid "Independence Day"
msgstr "Oavhängighetsdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3419
msgid "St. John's Day"
msgstr "S:t Johns dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3447
msgid "St. John's Eve"
msgstr "S:t Johns afton"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3475
msgid "The King's Birthday"
msgstr "Konungens födelsedag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3503
msgid "Labour Day"
msgstr "Första maj"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3531
msgid "Liberation Day"
msgstr "Befrielsedagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3559
msgid "Martinimas"
msgstr "Mårtensmässa"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3587
msgid "Mary's Annunciation Day"
msgstr "Marie bebådelsedag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3615
msgid "Mary's Ascension Day"
msgstr "Marie himmelsfärds dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3641
msgid "Mary's Immaculate Conception"
msgstr "Marie obefläckade avelse"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3669
msgid "Maundy Thursday"
msgstr "Skärtorsdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3697
msgid "May Day"
msgstr "Majdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3725
msgid "Midsummer's Day"
msgstr "Midsommardagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3753
msgid "Midsummer's Eve"
msgstr "Midsommarafton"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3781
msgid "Mother's Day"
msgstr "Mors dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3809
msgid "National Holiday"
msgstr "Nationell helgdag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3837
msgid "New Year's Day"
msgstr "Nyårsdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3865
msgid "Whitsunday/Pentecost"
msgstr "Pingstdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3893
msgid "Palm Sunday"
msgstr "Palmsöndagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3921
msgid "Reformation Day"
msgstr "Reformationsdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3949
msgid "Remembrance/Memorial Day"
msgstr "Minnesdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:3977
msgid "Republic Day"
msgstr "Republikens dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:4005
msgid "Shrove Tuesday/Mardi Gras"
msgstr "Fettisdagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:4033
msgid "Sylvester"
msgstr "Nyårsafton"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:4061
msgid "Thanksgiving"
msgstr "Tacksägelsedagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:4089
msgid "Epiphany/Three King's Day"
msgstr "Trettondedag jul"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:4117
msgid "The Queen's Birthday"
msgstr "Drottningens födelsedag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:4145
msgid "St. Valentine's Day"
msgstr "Alla hjärtans dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:4173
msgid "Walpurgis Night"
msgstr "Valborgsmässoafton"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:4201
msgid "Whit Monday"
msgstr "Annandag pingst"

#. !USE_DE
#: src/hd-data.c:4229
msgid "International Women's Day"
msgstr "Internationella kvinnodagen"

#. !USE_DE
#: src/hd-use.c:511 src/hd-use.c:512
msgid " day"
msgstr " dag"

#. !USE_DE
#: src/hd-use.c:809 src/hd-use.c:814 src/hd-use.c:817 src/hd-use.c:823
#: src/hd-use.c:826 src/hd-use.c:928 src/hd-use.c:1113
msgid "Eternal holiday list"
msgstr "Evighetskalender för helgdagar"

#: src/hd-use.c:813
#, c-format
msgid "%s:%*sThe year %0*d is A leap year"
msgstr "%s:%*sÅr %0*d ÄR ett skottår"

#: src/hd-use.c:816
#, c-format
msgid "%s:%*sThe year %0*d is NO leap year"
msgstr "%s:%*sÅr %0*d ÄR INTE ett skottår"

#: src/hd-use.c:822
#, c-format
msgid "%s:%*sThe year %d is A leap year"
msgstr "%s:%*sÅr %d ÄR ett skottår"

#: src/hd-use.c:825
#, c-format
msgid "%s:%*sThe year %d is NO leap year"
msgstr "%s:%*sÅr %d ÄR INTE ett skottår"

#. !USE_DE
#: src/hd-use.c:1080
#, c-format
msgid " = %+4d day"
msgstr " = %+4d dag"

#: src/hd-use.c:1082
#, c-format
msgid " = %+4d days"
msgstr " = %+4d dagar"

#. !USE_DE
#: src/hd-use.c:1112
#, c-format
msgid "%s%s contains %d maximum entries now!%s"
msgstr "%s%s innehåller nu %d maxposter!%s"

#.
#. * Declare public(extern) variables.
#.
#. The table of long-style options
#. The table of country specific holidays
#. The table of info of %? special texts for day exclusion
#. The table of info of supported date formats
#. The table of supported date formats
#. Points to the used date format
#. The table of Gregorian Reformation dates
#. Points to the used Gregorian Reformation date
#. Effective hls 1 start (current day)
#. Effective hls 1 end (current day)
#. Effective hls 2 start (holiday)
#. Effective hls 2 end (holiday)
#. String length of the maximum year able to compute
#. Actual year
#. Is output displayed on a terminal?
#. Length of actual program name
#. The "yy" text
#. The "yyyy" text
#. The "mm" text
#. The "www" text
#. The "dd" text
#. General purpose text buffer
#. General purpose text buffer
#. Stores the actual program name
#. Name of external pager program
#. 3 char day name format specifier given in date format?
#. Must we emulate the highlighting sequences?
#. -H<yes> or -H<no>
#.
#. * Define local(static) variables.
#.
#. Compiler infotext
#. !USE_DE
#: src/help.c:171
#, c-format
msgid "Compiled with %s%s for %s%s%s%s"
msgstr "Kompilerad med %s%s för %s%s%s%s"

#. !USE_DE
#: src/help.c:201
#, c-format
msgid "%s: Use `%s %s' with one of these arguments"
msgstr "%s: Använd \"%s %s\" med ett av dessa argument"

#. !USE_DE
#: src/help.c:276
#, c-format
msgid "Usage: %s [[OPTION...] [%cDATE] [%cFILE...]] [COMMAND]"
msgstr "Användning: %s [[FLAGGA...] [%cDATUM] [%cFIL...]] [KOMMANDO]"

#. !USE_DE
#. !USE_RC
#. !USE_DE
#: src/help.c:283
#, c-format
msgid "Usage: %s [[OPTION...] [%cFILE...]] [COMMAND]"
msgstr "Användning: %s [[FLAGGA...] [%cFIL...]] [KOMMANDO]"

#: src/help.c:291
msgid "OPTION"
msgstr "FLAGGA"

#: src/help.c:1201
msgid "     Display help text and quit program"
msgstr "     Visa hjälptext och avsluta"

#: src/help.c:1214
msgid "     Display extended help text and quit program"
msgstr "     Visa utvidgad hjälptext och avsluta"

#: src/help.c:1228
msgid "     Display software license and quit program"
msgstr "     Visa programlicens och avsluta"

#: src/help.c:1236
msgid "     Display version number and quit program"
msgstr "     Visa versionsnummer och avsluta"

#: src/help.c:1244
#, c-format
msgid "     Create response file for the `%cFILE' option"
msgstr "     Skapa responsfil för \"%cFIL-flaggan\""

#: src/help.c:1246
msgid "  ARG  = Store arguments of command line in file ARG"
msgstr "  ARG  = Lagra argumenten från kommandoraden i filen ARG"

#: src/help.c:1255
msgid ""
"     Create shell script which contains the arguments of command line"
msgstr ""
"     Skapa ett skalprogram som innehåller argumenten från kommandoraden"

#: src/help.c:1257
msgid "  ARG  = File name of the shell script"
msgstr "  ARG  = Skalprogrammets filnamn"

#: src/help.c:1267
msgid "     Define global date variable(s) \"dvar->a...d|f...s|u...|z\""
msgstr "     Definiera globala datumvariabler \"dvar->a...d|f...s|u...|z\""

#: src/help.c:1269
#, c-format
msgid "  ARG  = Definition of \"dvar%s`%s%s'\" separated by `%s' characters"
msgstr "  ARG  = Definition av \"dvar%s'%s%s'\" skilda åt med \"%s\"-tecken"

#: src/help.c:1272
#, c-format
msgid ""
"      e.g. %sv a%s1127%sb%s054  Set `a' to Nov 27 and `b' to May 4"
msgstr ""
"      t.ex. %sv a%s1127%sb%s054  Sätt \"a\" till 27 nov och \"b\" till 4 maj"

#: src/help.c:1281
msgid "     Export local date variables from file to file"
msgstr "     Exportera lokala datumvariabler från fil till fil"

#: src/help.c:1289
#, c-format
msgid "     Define global text variable(s) \"tvar->%ca...%cz\""
msgstr "     Definiera globala textvariabler \"tvar->%ca...%cz\""

#: src/help.c:1292
#, c-format
msgid "  ARG  = Definition of \"tvar%s`text'\" separated by `%s' characters"
msgstr "  ARG  = Definition av \"tvar%s'text'\" skilda åt med \"%s\"-tecken"

#: src/help.c:1295
#, c-format
msgid ""
"      e.g. %sr %ca%sfoo%s%cb%sbar  Set `%ca' to `foo' and `%cb' to "
"`bar'"
msgstr ""
"      t.ex. %sr %ca%sfoo%s%cb%sbar  Sätt \"%ca\" till \"foo\" och \"%cb\" till "
"\"bar\""

#: src/help.c:1305
msgid "     Export local text variables from file to file"
msgstr "     Exportera lokala textvariabler från fil till fil"

#: src/help.c:1313 src/help.c:1331
msgid ""
"     Display only those fixed dates, whose date is not excluded by ARG"
msgstr ""
"     Visa bara de fasta datum, som inte utesluts av ARG"

#: src/help.c:1315
msgid "  ARG  = One or more of the following characters. If character"
msgstr "  ARG  = Ett eller fler av följande tecken. Om tecknet"

#: src/help.c:1317
msgid "      is a LOWER CASE LETTER, it means a `non'-exclusion!"
msgstr "      är en GEMEN, betyder det \"icke uteslutning\"!"

#: src/help.c:1321
#, c-format
msgid "      %c = Exclusion of all %s"
msgstr "      %c = Uteslutning av %s"

#: src/help.c:1333
#, c-format
msgid "  ARG  = List of `%c[DATE][%c[DATE]]' and/or `%c[DATE][%c[DATE]]'"
msgstr "  ARG  = Lista med \"%c[DATUM][%c[DATUM]]\" och/eller \"%c[DATUM][%c[DATUM]]\""

#: src/help.c:1336
#, c-format
msgid "      expressions separated by `%s' characters"
msgstr "      uttryck skilda åt med \"%s\"-tecken"

#: src/help.c:1344
msgid "     Display only those fixed dates, whose text is matched by ARG"
msgstr "     Visa bara de fasta datum, vars text överensstämmer med ARG"

#: src/help.c:1347
msgid "  ARG  = Any text you like, metacharacters are not respected"
msgstr "  ARG  = Vilken text som helst, metatecken tas inte hänsyn till"

#. !NO_REGEX
#: src/help.c:1349
msgid "  ARG  = Any text respectively \"regular expression\" you like"
msgstr "  ARG  = Vilken text eller \"reguljärt uttryck\" som helst"

#: src/help.c:1359
msgid "     Display some debug informations"
msgstr "     Visa lite felsökningsinformation"

#: src/help.c:1361
msgid ""
" [ARG]  = internal  Informations if program internal maximums are reached"
msgstr ""
" [ARG]  = internal  Information ifall programmets interna maxima uppnås"

#: src/help.c:1363
msgid ""
"     = handled   Like `internal' and file names which are handled"
msgstr ""
"     = handled   Som \"internal\" plus filnamn som hanteras"

#: src/help.c:1365
msgid ""
"     = unhandled  Like `internal' and file names which are unhandled"
msgstr ""
"     = unhandled  Som \"internal\" plus filnamn som inte hanteras"

#: src/help.c:1367
msgid "     = all     Like `handled' and `unhandled' together"
msgstr "     = all     Som \"handled\" och \"unhandled\" tillsammans"

#: src/help.c:1369
msgid ""
"     = abort    Like `all' and abort if file name can't be handled"
msgstr ""
"     = abort    Som \"all\" men avbryt om filnamnet inte kan hanteras"

#: src/help.c:1377
msgid "     Use special format for calendar sheet"
msgstr "     Använd speciellt format för kalenderblad"

#: src/help.c:1379
msgid " [MOD]  = -  Use standard format for calendar sheet"
msgstr " [MOD]  = -  Använd standardformat för kalenderblad"

#: src/help.c:1387
msgid "     Use leap year rule of Eastern orthodox churches"
msgstr "     Använd regeln för skottår i ortodoxa kyrkan"

#: src/help.c:1395
msgid "     Provide calendar sheet with ISO week numbers"
msgstr "     Tillhandahåll kalenderblad med veckonummer"

#: src/help.c:1403
msgid "     Suppress output of calendar sheet explicitly"
msgstr "     Undertryck utmatning av kalenderblad explicit"

#: src/help.c:1414
#, c-format
msgid "     Pass output thru external `%s' pager"
msgstr "     Skicka utdata genom en extern \"%s\"-paginerare"

#. !GCAL_EPAGER
#: src/help.c:1417 src/help.c:1419
msgid "     Pass output thru simple internal pager"
msgstr "     Skicka utdata genom en enkel intern paginerare"

#: src/help.c:1431
msgid "     Disable highlighting of text, holiday resp., actual day"
msgstr "     Stäng av framhävning av text, helgdagar resp. aktuell dag"

#: src/help.c:1441
msgid "     Forces highlighting sequences if output is redirected/piped"
msgstr "     Framtvinga framhävningssekvens om utdata styrs om"

#: src/help.c:1449
msgid ""
"     Set highlighting sequence pairs 1 (=actual day) and 2 (=holiday)"
msgstr ""
"     Sätt framhävningssekvenspar 1 (=aktuell dag) och 2 (=helgdag)"

#: src/help.c:1451
#, c-format
msgid "  ARG  = Highlighting sequence pairs separated by `%s' characters"
msgstr "  ARG  = Framhävningssekvenspar skilda åt med \"%s\"-tecken"

#: src/help.c:1454
#, c-format
msgid ""
"      e.g. %sH \\x2%s\\xAE  Use hex values 2 and AE for sequence 1"
msgstr ""
"      t.ex. %sH \\x2%s\\xAE  Använd hexvärdena 2 och AE för sekvens 1"

#: src/help.c:1457
#, c-format
msgid ""
"      e.g. %sH %s%s*%s*   Use characters `*' and `*' for sequence 2"
msgstr ""
"      t.ex. %sH %s%s*%s*   Använd tecknen \"*\" och \"*\" för sekvens 2"

#: src/help.c:1466
msgid "     Modify format of year calendar"
msgstr "     Ändra format på årskalender"

#: src/help.c:1468
msgid "  ARG  = 1|2|3|4|6|12  Number of blocks"
msgstr "  ARG  = 1|2|3|4|6|12  Antalet block"

#: src/help.c:1476
msgid "     Use consecutive day of year in calendar sheet"
msgstr "     Använd fortlöpande dagar på året på kalenderbladet"

#: src/help.c:1478
msgid " [MOD]  = b  Use both date notations (day of month+year)"
msgstr " [MOD]  = b  Använd båda datumbeteckningarna (dag i månaden+dag på året)"

#: src/help.c:1486
msgid "     Use consecutive day of year in eternal holiday list"
msgstr "     Använd fortlöpande dagar på året i evighetskalendern"

#: src/help.c:1488 src/help.c:1499
msgid "  [MOD] = b  Use both date notations (day of month+year)"
msgstr " [MOD]  = b  Använd båda datumbeteckningarna (dag i månaden+dag på året)"

#: src/help.c:1497
msgid "     Use consecutive day of year in fixed date list"
msgstr "     Använd fortlöpande dagar på året på listan med fasta datum"

#: src/help.c:1508
msgid "     Set starting day of week"
msgstr "     Sätt dag som veckan börjar med"

#. AMIGA && !__GNUC__
#: src/help.c:1537
#, c-format
msgid "     Send output via `%s' program to user"
msgstr "     Skicka utdata via programmet \"%s\" till användare"

#: src/help.c:1539
msgid "  ARG  = Email address"
msgstr "  ARG  = E-postadress"

#: src/help.c:1551
#, c-format
msgid "     Display eternal holiday list (Year in range: %d...%d)"
msgstr "     Visa evighetskalender för helgdagar (år i intervallet: %d - %d)"

#: src/help.c:1554
msgid " n    = Legal days and memorial days"
msgstr " n    = Allmänna helgdagar och minnesdagar"

#: src/help.c:1556
msgid "  N   = Legal days only"
msgstr "  N   = Enbart allmänna helgdagar"

#: src/help.c:1558 src/help.c:1697
#, c-format
msgid "  [MOD] = %s  Descending sort order"
msgstr "  [MOD] = %s  Fallande sorteringsordning"

#: src/help.c:1566
msgid "     Exclude title of eternal holiday list"
msgstr "     Evighetskalender för helgdagar utan titel"

#: src/help.c:1574
msgid "     Provide eternal holiday list without standard holidays"
msgstr "     Tillhandahåll en evighetskalender utan standardhelgdagar"

#: src/help.c:1582
msgid "     Provide eternal holiday list with Christian holidays"
msgstr "     Tillhandahåll en evighetskalender med kristna helgdagar"

#: src/help.c:1590
msgid "     Provide eternal holiday list with country specific holidays"
msgstr "     Tillhandahåll en evighetskalender med landsspecifika helgdagar"

#: src/help.c:1592
msgid "  ARG  = Single country code or list of country codes"
msgstr "  ARG  = Enstaka landskod eller en lista med landskoder"

#: src/help.c:1594
#, c-format
msgid "      which are connected by `%s' characters"
msgstr "      som är sammanbundna med \"%s\"-tecken"

#: src/help.c:1598
#, c-format
msgid "      %s = %s holidays"
msgstr "      %s = %s helgdagar"

#: src/help.c:1607
msgid "     Set period of Gregorian Reformation"
msgstr "     Ställ in perioden för gregorianska reformationen"

#: src/help.c:1609
#, c-format
msgid "     Actual respected period: %02d-%02d %s %0*d"
msgstr "     Aktuell tidsperiod: %02d-%02d %s %0*d"

#: src/help.c:1615
#, c-format
msgid "  %-*d%*s = Set period to: %02d-%02d %s %0*d"
msgstr "  %-*d%*s = Sätt tidsperioden till: %02d-%02d %s %0*d"

#: src/help.c:1621
#, c-format
msgid "  ARG  = %s%s%s%s%s%s%s  Set period explicitly"
msgstr "  ARG  = %s%s%s%s%s%s%s  Sätt tidsperioden uttryckligen"

#: src/help.c:1630
msgid "     Set order of date elements using the ARG format text"
msgstr "     Sätt ordningen på datumelementen genom att använda formattexten ARG"

#: src/help.c:1632
#, c-format
msgid "     Actual format: (%s) `%s' (%s)"
msgstr "     Aktuellt format: (%s) \"%s\" (%s)"

#: src/help.c:1633 src/help.c:2432
msgid "self-defined"
msgstr "eget"

#: src/help.c:1638
#, c-format
msgid "  %-6s = Set format to: `%s' (%s)"
msgstr "  %-6s = Sätt formatet till: \"%s\" (%s)"

#: src/help.c:1642
msgid "  ARG  = Define personal format. Respected format elements are:"
msgstr "  ARG  = Definiera eget format. Formatelement som känns igen är:"

#: src/help.c:1658
msgid "     Set EXIT status of program to 127 on --help, --version etc."
msgstr "     Sätt programmets EXIT-status till 127 vid --help, --version osv."

#: src/help.c:1667
msgid "+++ FIXED DATES +++"
msgstr "+++ FASTA DATUM +++"

#: src/help.c:1684
#, c-format
msgid "     Use standard resource file `.%s%s' for fixed date list"
msgstr "     Använd standardresursfilen \".%s%s\" för listan med fasta datum"

#. !GCAL_SHELL
#: src/help.c:1687
#, c-format
msgid "     Use standard resource file `%s%s' for fixed date list"
msgstr "     Använd standardresursfilen \"%s%s\" för listan med fasta datum"

#. !GCAL_SHELL
#: src/help.c:1691 src/help.c:2013
msgid "     Implies period: Today"
msgstr "     Medför tidsperioden: idag"

#: src/help.c:1693
msgid " c    = Display only those dates, for which fixed dates exists"
msgstr " c    = Visa bara de dagar, som har fasta datum"

#: src/help.c:1695
msgid ""
"  C   = Display those dates, for which fixed dates doesn't exist, too"
msgstr ""
"  C   = Visa också de dagar, som inte har fasta datum"

#: src/help.c:1705
msgid ""
"  [MOD] = One or more of the following modifiers which are marked by #"
msgstr ""
"  [MOD] = En eller fler av följande modifierare markerade med #"

#: src/help.c:1715
msgid "     # g[MOD]    = Group fixed dates by day using text MOD"
msgstr "     # g[MOD]    = Gruppera fasta datum genom att använda texten MOD"

#: src/help.c:1726
msgid "     1. Representation of text"
msgstr "     1. Representation av text"

#: src/help.c:1735
msgid "     # a      = Display origin of fixed date"
msgstr "     # a      = Visa ursprunget till fast datum"

#: src/help.c:1743
msgid "     # A      = Display using alternative list format"
msgstr "     # A      = Visa genom att använda ett alternativt listformat"

#: src/help.c:1751
#, c-format
msgid "     # B      = Don't execute `%c%c[ARG]' shell commands"
msgstr "     # B      = Utför inte skalkommandona \"%c%c[ARG]\""

#: src/help.c:1760
msgid "     # e      = Include legal days and memorial days"
msgstr "     # e      = Tag med allmänna helgdagar och minnesdagar"

#: src/help.c:1762
msgid "     # E      = Include legal days only"
msgstr "     # E      = Tag bara med allmänna helgdagar"

#: src/help.c:1770
msgid "     # k      = Display ISO week number"
msgstr "     # k      = Visa veckonummer"

#: src/help.c:1778
msgid "     # o      = Omit repeating date part of fixed dates"
msgstr "     # o      = Utelämna del av datumet som upprepas"

#: src/help.c:1786
msgid "     # x      = Exclude title of fixed date list"
msgstr "     # x      = Lista med fasta datum utan titel"

#: src/help.c:1794
msgid "     # z      = Display consecutive number of fixed date"
msgstr "     # z      = Visa fortlöpande fasta datum"

#: src/help.c:1802
msgid ""
"     # Z      = Display dates, for which fixed dates doesn't exist"
msgstr ""
"     # Z      = Visa dagar, som saknar fasta datum"

#: src/help.c:1810
msgid "     2. Respected period"
msgstr "     2. Aktuell tidsperiod"

#: src/help.c:1819
msgid "             = Manage `29-FEBRUARY' in non-leap years"
msgstr "             = Hantera 29 FEBRUARI under icke skottår"

#: src/help.c:1821
msgid "              ARG = february  Respect at `28-FEBRUARY'"
msgstr "              ARG = february  Beakta den 28 FEBRUARI"

#: src/help.c:1823
msgid "              ARG = march   Respect at `01-MARCH'"
msgstr "              ARG = march   Beakta den 1 MARS"

#: src/help.c:1831
msgid ""
"     # d      = Include actual date if list of periods is "
"generated"
msgstr ""
"     # d      = Tag med aktuellt datum om periodlista "
"skapas"

#: src/help.c:1839
msgid ""
"     # l      = Generate list of periods instead of a single "
"period"
msgstr ""
"     # l      = Skapa periodlista i stället för en enstaka "
"period"

#: src/help.c:1853
msgid "     # Nd      = Single absolute day N"
msgstr "     # Nd      = Enstaka dag N"

#: src/help.c:1855
#, c-format
msgid "     # %cdN     = Single absolute day N"
msgstr "     # %cdN     = Enstaka dag N"

#: src/help.c:1858
msgid "     # NMOD     = Single day N relative to today"
msgstr "     # NMOD     = Enstaka dag N relativt idag"

#: src/help.c:1860
#, c-format
msgid "       MOD      = %s  Forwards"
msgstr "       MOD      = %s  Framåt"

#: src/help.c:1862
#, c-format
msgid "              = %s  Backwards"
msgstr "              = %s  Bakåt"

#: src/help.c:1865
msgid "     # Nw      = Complete week N"
msgstr "     # Nw      = Hel vecka N"

#: src/help.c:1867
msgid ""
"              N = 0    1st week / last week of previous year"
msgstr ""
"              N = 0    1:a veckan / sista veckan föregående år"

#: src/help.c:1869
msgid "              N = 1...52  1st...52nd week (always)"
msgstr "              N = 1 - 52  1:a - 52:a veckan (alltid)"

#: src/help.c:1871
msgid "              N = 53    53rd week (sometimes)"
msgstr "              N = 53    53:e veckan (ibland)"

#: src/help.c:1873
msgid "              N = 99    Last week"
msgstr "              N = 99    Sista veckan"

#: src/help.c:1876
#, c-format
msgid "     # `%s%s'    = Single day `%s' of month `%s'"
msgstr "     # \"%s%s\"    = Enstaka dag \"%s\" i månaden \"%s\""

#: src/help.c:1880
#, c-format
msgid "     # `%s%s'N   = Single N'th weekday `%s' of month `%s'"
msgstr "     # \"%s%s\"N   = Enstaka N:e veckodag \"%s\" i månaden \"%s\""

#: src/help.c:1883
#, c-format
msgid "              N = 1...4  1st...4th weekday `%s' (always)"
msgstr "              N = 1 - 4  1:a - 4:e veckodagen \"%s\" (alltid)"

#: src/help.c:1885
#, c-format
msgid "              N = 5    5th weekday `%s' (sometimes)"
msgstr "              N = 5    5:e veckodagen \"%s\" (ibland)"

#: src/help.c:1887
#, c-format
msgid "              N = 9    Last weekday `%s'"
msgstr "              N = 9    Sista veckodagen \"%s\""

#: src/help.c:1890
#, c-format
msgid "     # %cdN`%s'   = Single N'th weekday `%s'"
msgstr "     # %cdN\"%s\"   = Enstaka N:e veckodag \"%s\""

#: src/help.c:1893
#, c-format
msgid ""
"              N = 1...51  1st...51st weekday `%s' (always)"
msgstr ""
"              N = 1 - 51  1:a - 51:a veckodagen \"%s\" (alltid)"

#: src/help.c:1895
#, c-format
msgid ""
"              N = 52|53  52|53rd weekday `%s' (sometimes)"
msgstr ""
"              N = 52|53  52|53:e veckodagen \"%s\" (ibland)"

#: src/help.c:1897
#, c-format
msgid "              N = 99    Last weekday `%s'"
msgstr "              N = 99    Sista veckodagen \"%s\""

#: src/help.c:1900
#, c-format
msgid "     # %cwN`%s'   = Single weekday `%s' of N'th week"
msgstr "     # %cwN\"%s\"   = Enstaka veckodag \"%s\" i N:e veckan"

#: src/help.c:1903
#, c-format
msgid ""
"              N = 0    `%s' which isn't located in 1st week"
msgstr ""
"              N = 0    \"%s\" som inte finns i 1:a veckan"

#: src/help.c:1905
#, c-format
msgid ""
"              N = 1...51  `%s' of 1st...51st week (always)"
msgstr ""
"              N = 1 - 51  \"%s\" i 1:a - 51:a veckan (alltid)"

#: src/help.c:1907
#, c-format
msgid ""
"              N = 52|53  `%s' of 52|53rd week (sometimes)"
msgstr ""
"              N = 52|53  \"%s\" i 52:a|53:e veckan (ibland)"

#: src/help.c:1909
#, c-format
msgid "              N = 99    `%s' of last week"
msgstr "              N = 99    \"%s\" i sista veckan"

#: src/help.c:1912
#, c-format
msgid "     # %c%c[[%s|%s]N]  = Single day N relative to Easter Sunday"
msgstr "     # %c%c[[%s|%s]N]  = Enstaka dag N relativt påskdagen"

#: src/help.c:1916
#, c-format
msgid ""
"     # %c%c[%s|%s]N`%s'= Single N'th weekday relative to Easter Sunday"
msgstr ""
"     # %c%c[%s|%s]N\"%s\"= Enstaka N:e veckodag relativt påskdagen"

#: src/help.c:1920
#, c-format
msgid "     # %c%c[[%s|%s]N]  = Single day N relative to today's date"
msgstr "     # %c%c[[%s|%s]N]  = Enstaka dag N relativt dagens datum"

#: src/help.c:1924
#, c-format
msgid ""
"     # %c%c[%s|%s]N`%s'= Single N'th weekday relative to today's date"
msgstr ""
"     # %c%c[%s|%s]N\"%s\"= Enstaka N:e veckodag relativt dagens datum"

#: src/help.c:1928
#, c-format
msgid "     # %c?[[%s|%s]N]  = Single day N relative to date variable"
msgstr "     # %c?[[%s|%s]N]  = Enstaka dag N relativt datumvariabel"

#: src/help.c:1932
#, c-format
msgid ""
"     # %c?[%s|%s]N`%s'= Single N'th weekday relative to date variable"
msgstr ""
"     # %c?[%s|%s]N\"%s\"= Enstaka N:e veckodag relativt datumvariabel"

#: src/help.c:1939
msgid "     # t|T     = List tomorrow"
msgstr "     # t|T     = Lista imorgon"

#: src/help.c:1953
msgid "     # w|W[MOD]   = List complete week"
msgstr "     # w|W[MOD]   = Lista hela veckan"

#: src/help.c:1955
#, c-format
msgid ""
"        [MOD]    = %s  List tomorrow until ending day of week"
msgstr ""
"        [MOD]    = %s  Lista från imorgon till slutet på veckan"

#: src/help.c:1958
#, c-format
msgid ""
"              = %s  List yesterday until starting day of week"
msgstr ""
"              = %s  Lista från igår till början på veckan"

#: src/help.c:1975
msgid "     # m|M[MOD]   = List complete month"
msgstr "     # m|M[MOD]   = Lista hela månaden"

#: src/help.c:1977
#, c-format
msgid ""
"        [MOD]    = %s  List tomorrow until ending day of month"
msgstr ""
"        [MOD]    = %s  Lista från imorgon till slutet på månaden"

#: src/help.c:1980
#, c-format
msgid ""
"              = %s  List yesterday until starting day of month"
msgstr ""
"              = %s  Lista från igår till början på månaden"

#: src/help.c:1997
msgid "     # y|Y[MOD]   = List complete year"
msgstr "     # y|Y[MOD]   = Lista hela året"

#: src/help.c:1999
#, c-format
msgid ""
"        [MOD]    = %s  List tomorrow until ending day of year"
msgstr ""
"        [MOD]    = %s  Lista från imorgon till slutet på året"

#: src/help.c:2002
#, c-format
msgid ""
"              = %s  List yesterday until starting day of year"
msgstr ""
"              = %s  Lista från igår till början på året"

#: src/help.c:2011
msgid "     Use alternative file(s) instead of standard resource file"
msgstr "     Använd alternativ(a) fil(er) i stället för standardresursfil"

#: src/help.c:2015
msgid " f    = Display only those dates, for which fixed dates exists"
msgstr " f    = Visa bara de dagar, som har fasta datum"

#: src/help.c:2017
msgid ""
"  F   = Display those dates, for which fixed dates doesn't exist, too"
msgstr ""
"  F   = Visa också de dagar, som inte har fasta datum"

#: src/help.c:2019
#, c-format
msgid "   ARG = Single file or list of files connected by `%s' characters"
msgstr "   ARG = Enstaka fil eller lista med filer sammanbundna med \"%s\"-tecken"

#: src/help.c:2031
#, c-format
msgid "%cDATE"
msgstr "%cDATUM"

#: src/help.c:2036
msgid "Use given `DATE' instead of today's date"
msgstr "Använd angivet \"DATUM\" i stället för dagens datum"

#: src/help.c:2038
#, c-format
msgid ""
"Date format: %s[%s[%s|%s[N]]], %s%c%c|%c|dvar[[%s|%s]N[%s]], %s%cdN[%s]"
msgstr ""
"Datumformat: %s[%s[%s|%s[N]]], %s%c%c|%c|dvar[[%s|%s]N[%s]], %s%cdN[%s]"

#: src/help.c:2042
#, c-format
msgid "       %s%cwN[%s], month name[%s], weekday name[N] or %s"
msgstr "       %s%cwN[%s], namn på månad[%s], namn på veckodag[N] eller %s"

#: src/help.c:2053
#, c-format
msgid "%cFILE"
msgstr "%cFIL"

#: src/help.c:2058
msgid "Preload options and commands from `FILE'"
msgstr "Läs flaggor och kommandon från \"FIL\""

#: src/help.c:2064
msgid "COMMAND"
msgstr "KOMMANDO"

#: src/help.c:2068
#, c-format
msgid "%s    = Month in range: %d...%d"
msgstr "%s    = Månad i intervallet: %d - %d"

#: src/help.c:2070
#, c-format
msgid "            or: month name | %s | %s%s | %s%s | %s%s"
msgstr "            eller: namn på månad | %s | %s%s | %s%s | %s%s"

#: src/help.c:2074
#, c-format
msgid "      List:  %s[%s%s]%s...%s%s[%s%s]"
msgstr "      Lista:   %s[%s%s]%s...%s%s[%s%s]"

#: src/help.c:2077
#, c-format
msgid "      Range: %s[%s%s]%s%s[%s%s] | %s%s%s%s%s | %s %s%s%s"
msgstr "      Intervall: %s[%s%s]%s%s[%s%s] | %s%s%s%s%s | %s %s%s%s"

#: src/help.c:2083
#, c-format
msgid "%s%*s  = Year in range: %d...%d"
msgstr "%s%*s  = År i intervallet: %d - %d"

#: src/help.c:2087
#, c-format
msgid "      List:  [%s%s]%s%s...%s[%s%s]%s"
msgstr "      Lista:   [%s%s]%s%s...%s[%s%s]%s"

#: src/help.c:2090
#, c-format
msgid "      Range: [%s%s]%s%s[%s%s]%s"
msgstr "      Intervall: [%s%s]%s%s[%s%s]%s"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2172
#, c-format
msgid ""
"%sh|hh  = Help screen; %sL = License; %sV = Version; %su = Suppress "
"calendar sheet"
msgstr ""
"%sh|hh  = Hjälpfönster; %sL = Licens; %sV = Version; %su = Undertryck "
"kalenderblad"

#: src/help.c:2175
#, c-format
msgid "%si[-]  = Special calendar format; "
msgstr "%si[-]  = Speciellt kalenderformat; "

#: src/help.c:2177
#, c-format
msgid "%sp = Simple pager; "
msgstr "%sp = Enkel paginerare; "

#: src/help.c:2180
#, c-format
msgid "%sH yes = Use highlighting"
msgstr "%sH yes = Använd framhävning"

#: src/help.c:2183
#, c-format
msgid ""
"%sb ARG = Year calendar with 1|2|3|4|6|12 blocks; %sH no = Disable "
"highlighting"
msgstr ""
"%sb ARG = Årskalender med 1|2|3|4|6|12 block; %sH no = Stäng av "
"framhävning"

#: src/help.c:2186
#, c-format
msgid "%sj[]  = Output of consecutive day of year (Modifiers: [b n nb"
msgstr "%sj[]  = Utmatning av fortlöpande dagar på året (Modifierare: [b n nb"

#: src/help.c:2195 src/help.c:2199
#, c-format
msgid ""
"%ss ARG = Starting day of week (ARG = 0|Today | %d|%s | %d|%s | ... | %d|%s)"
msgstr ""
"%ss ARG = Första dagen i veckan (ARG = 0|Today | %d|%s | %d|%s | ... | %d|%s)"

#: src/help.c:2203
#, c-format
msgid "%sn|N[%s] = Display eternal holiday list (Year in range: %d...%d)"
msgstr "%sn|N[%s] = Visa evighetskalender för helgdagar (År i intervallet: %d - %d)"

#: src/help.c:2208
#, c-format
msgid ""
"%sc|C[] = Fixed date list of file `.%s%s'; %sf|F ARG[%sARG%s...]=Use file "
"ARG"
msgstr ""
"%sc|C[] = Fil med fasta datum \".%s%s\"; %sf|F ARG[%sARG%s...]=Använd filen "
"ARG"

#. !GCAL_SHELL
#: src/help.c:2211
#, c-format
msgid ""
"%sc|C[] = Fixed date list of file `%s%s'; %sf|F ARG[%sARG%s...]=Use file ARG"
msgstr ""
"%sc|C[] = Fil med fasta datum \"%s%s\"; %sf|F ARG[%sARG%s...]=Använd filen ARG"

#: src/help.c:2219
#, c-format
msgid ""
"%s  = Month in range: %d...%d         List: "
"%s[%s%s]%s...%s%s[%s%s]"
msgstr ""
"%s  = Månad i intervallet: %d - %d      Lista: "
"%s[%s%s]%s...%s%s[%s%s]"

#: src/help.c:2223
#, c-format
msgid ""
"          or: month name|%s[%s|%s|%s]  Range: %s[%s%s]%s%s[%s%s]"
msgstr ""
"          eller: namn på månad|%s[%s|%s|%s]  Intervall: %s[%s%s]%s%s[%s%s]"

#: src/help.c:2227
#, c-format
msgid ""
"%s = Year in range: %d...%d%*s%*s      List: [%s%s]%s%s...%s[%s%s]%s"
msgstr ""
"%s = År i intervallet: %d - %d%*s%*s     Lista: [%s%s]%s%s...%s[%s%s]%s"

#: src/help.c:2231
#, c-format
msgid ""
"                        Range: [%s%s]%s%s[%s%s]%s"
msgstr ""
"                        Intervall: [%s%s]%s%s[%s%s]%s"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2275
msgid "This software doesn't claim completeness, correctness or usability."
msgstr "Detta program gör inte anspråk på fullständighet, riktighet eller användbarhet."

#: src/help.c:2277
msgid "On principle I will not be liable for ANY damages or losses (implicit"
msgstr "Av principiella skäl är jag inte ansvarig för NÅGON skada eller förlust (direkt"

#: src/help.c:2279
msgid "or explicit), which result from using or handling my software."
msgstr "eller indirekt), som användandet eller handhavandet av mitt program gett upphov till"

#: src/help.c:2281
msgid "If you use this software, you agree without any exception to this"
msgstr "Om du använder detta program, accepterar du utan undantag detta"

#: src/help.c:2283
msgid "agreement, which binds you LEGALLY !!"
msgstr "avtal, som binder dig ENLIGT LAG!!"

#: src/help.c:2286
msgid "This program is free software; you can redistribute it and/or modify"
msgstr "Detta program är fri programvara; du får distribuera det och/eller modifiera"

#: src/help.c:2288
msgid "it under the terms of the `GNU General Public License' as published by"
msgstr "det under villkoren i \"GNU General Public License\" utfärdade av"

#: src/help.c:2290
msgid "the `Free Software Foundation'; either version 2, or (at your option)"
msgstr "\"Free Software Foundation\"; antingen version 2, eller (om du så önskar)"

#: src/help.c:2292
msgid "any later version."
msgstr "en senare version."

#: src/help.c:2295
msgid "You should have received a copy of the `GNU General Public License'"
msgstr "Du skall ha fått en kopia av \"GNU General Public License\""

#: src/help.c:2297
msgid "along with this program; if not, write to the:"
msgstr "tillsammans med detta program; om inte, skriv till:"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2332
msgid "Compilation options:"
msgstr "Kompileringsflaggor:"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2422
#, c-format
msgid "Gregorian Reformation: %02d-%02d %s %0*d"
msgstr "Gregorianska reformationen: %02d-%02d %s %0*d"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2431
#, c-format
msgid "Date format: (%s) `%s' (%s)"
msgstr "Datumformat: (%s) \"%s\" (%s)"

#. !USE_DE
#: src/gcal2txt.c:141 src/help.c:2442 src/tcal.c:198 src/txt2gcal.c:141
msgid "Email bug reports to esken@uni-muenster.de"
msgstr "Rapportera fel till esken@uni-muenster.de"

#: src/gcal2txt.c:143 src/help.c:2444 src/tcal.c:200 src/txt2gcal.c:143
msgid "or (if this fails) to bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu"
msgstr ""
"eller (om inte det går) till bug-gnu-utils@prep.ai.mit.edu\n"
"Rapportera synpunkter på översättningen till sv@li.org"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2469
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [%s|%s{[?|h|??|hh|L|V]|{%sHKNOR%sXb%sij%sn%sq%ssu%s}}] [[%s] [%s]]"
msgstr ""
"Användning: %s [%s|%s{[?|h|??|hh|L|V]|{%sHKNOR%sXb%sij%sn%sq%ssu%s}}] [[%s] [%s]]"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2494
#, c-format
msgid "Use `%s %s' or "
msgstr "Använd \"%s %s\" eller "

#: src/help.c:2496
#, c-format
msgid "`%s %s|[%s?]' for more information."
msgstr "\"%s %s|[%s?]\" för mer information."

#. !USE_DE
#: src/gcal2txt.c:175 src/help.c:2590 src/tcal.c:232 src/txt2gcal.c:175
msgid "This is free software; see the source for copying conditions."
msgstr "Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor"

#: src/gcal2txt.c:177 src/help.c:2592 src/tcal.c:234 src/txt2gcal.c:177
msgid "There is NO warranty, without even the implied warranty of"
msgstr "Det finns INGEN garanti, ej heller någon underförstådd garanti om"

#: src/gcal2txt.c:179 src/help.c:2594 src/tcal.c:236 src/txt2gcal.c:179
msgid "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE."
msgstr "SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2624
#, c-format
msgid ":%*s The GNU calendar program ("
msgstr ":%*s GNUs kalenderprogram ("

#. !USE_DE
#: src/help.c:2662
#, c-format
msgid ""
"  +++ If you specify two digits for the year I DON'T assume %2d%s +++"
msgstr ""
"  +++ Om du anger året med två siffror ANTAR JAG INTE %2d%s +++"

#: src/help.c:2665
#, c-format
msgid "  +++ `%s' is free software, enjoy  =8^) +++"
msgstr "  +++ \"%s\" är \"fri programvara\". Mycket nöje!  =8^) +++"

#. __BCPLUSPLUS__ = 0x0310
#. __BCPLUSPLUS__ = 0x0320
#. !USE_DE
#: src/help.c:2796 src/help.c:2978
msgid " 4.0 or 4.02"
msgstr " 4.0 eller 4.02"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2808 src/help.c:2990
msgid " later than 5.0"
msgstr " senare än 5.0"

#. !USE_DE
#. Kevin: 3.0 -> 0x0401
#. !USE_DE
#: src/help.c:2823 src/help.c:3001
msgid "++ 3.0 or later"
msgstr "++ 3.0 eller senare"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2854 src/help.c:3134
msgid "5.1 or earlier"
msgstr "5.1 eller tidigare"

#. !USE_DE
#. !USE_DE
#: src/help.c:2861 src/help.c:3141 src/help.c:3347 src/help.c:3445
msgid "unknown compiler"
msgstr "okänd kompilator"

#. !USE_DE
#: src/help.c:2904 src/help.c:3025 src/help.c:3186 src/help.c:3221
#: src/help.c:3365 src/help.c:3396 src/help.c:3475 src/help.c:3713
msgid " on "
msgstr " på "

#. !USE_DE
#: src/help.c:2949
msgid "(bad version)"
msgstr "(dålig version)"

#. !USE_DE
#: src/help.c:3015
msgid "unknown compiler (SDK?)"
msgstr "okänd kompilator (SDK?)"

#. !USE_DE
#: src/help.c:3093
msgid " later than 4.5"
msgstr " senare än 4.5"

#. USE_DE
#: src/help.c:3107
msgid "++ 1.0 or later"
msgstr "++ 1.0 eller senare"

#. !USE_DE
#: src/help.c:3119
msgid " 1.0 or 1.5?"
msgstr " 1.0 eller 1.5?"

#. !USE_DE
#: src/help.c:3266
msgid "unknown "
msgstr "okänd "

#. !USE_DE
#: src/help.c:3283
#, c-format
msgid "version %d.%d"
msgstr "version %d.%d"

#. !USE_DE
#. !USE_DE
#: src/help.c:3290 src/help.c:3338 src/help.c:3518
#, c-format
msgid "version %d"
msgstr "version %d"

#. !USE_DE
#. !USE_DE
#: src/help.c:3296
msgid "unknown version"
msgstr "okänd version"

#. !USE_DE
#: src/help.c:3305
#, c-format
msgid " on %s"
msgstr " på %s"

#. !USE_DE
#. !USE_DE
#: src/help.c:3311
msgid " unknown date"
msgstr " okänt datum"

#. !USE_DE
#: src/help.c:3457
#, c-format
msgid " (%.4s for Alpha)"
msgstr " (%.4s för Alpha)"

#. !USE_DE
#: src/help.c:3464
#, c-format
msgid " (%.4s for VAX)"
msgstr " (%.4s för VAX)"

#. !USE_DE
#: src/help.c:3630
msgid " (NetBSD before 0.9)"
msgstr " (NetBSD före 0.9)"

#: src/help.c:3630
msgid " (NetBSD 1.2 or later)"
msgstr " (NetBSD 1.2 eller senare)"

#. !USE_DE
#. !USE_DE
#: src/help.c:3641
msgid " (FreeBSD 2.0 or later)"
msgstr " (FreeBSD 2.0 eller senare)"

#. !USE_DE
#. !USE_DE
#: src/help.c:3648
msgid " (BSD/386 1.1 or later)"
msgstr " (BSD/386 1.1 eller senare)"

#. !USE_DE
#: src/print.c:619 src/print.c:998 src/print.c:1043
#, fuzzy
msgid "CW"
msgstr "VE"

#. !USE_DE
#: src/print.c:643
msgid "Week"
msgstr "Vecka"

#. !USE_DE
#: src/rc-insert.c:1324
msgid "pm"
msgstr "pm"

#. !USE_DE
#: src/rc-insert.c:1333
msgid "am"
msgstr "am"

#. !USE_DE
#: src/rc-insert.c:1522
#, c-format
msgid ""
"Cannot execute command in file `%s'\n"
"Line: %ld %s"
msgstr ""
"Kan inte utföra kommando i filen \"%s\"\n"
"Rad: %ld %s"

#. !USE_DE
#: src/rc-insert.c:1544
#, c-format
msgid ""
"Command executed (exit code=%d) in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"Kommando utfört (exit-kod=%d) i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#. !USE_DE
#: src/rc-use.c:964 src/rc-use.c:1063
msgid "`Eternal holiday list'"
msgstr "\"Evighetskalender för helgdagar\""

#. !USE_DE
#: src/rc-use.c:1674 src/rc-use.c:1738
msgid "`Internal'"
msgstr "\"Intern\""

#. !USE_DE
#: src/rc-use.c:1895
msgid "Fixed date list"
msgstr "Lista med fasta datum"

#. !USE_DE
#: src/rc-use.c:2075
#, c-format
msgid " ; Week %s"
msgstr " ; Vecka %s"

#. !USE_DE
#: src/rc-utils.c:651 src/rc-utils.c:680
#, c-format
msgid ""
"%s: invalid date given -- %s\n"
"%s\n"
msgstr ""
"%s: felaktigt datum angivet -- %s\n"
"%s\n"

#. !USE_DE
#: src/rc-utils.c:3224
#, c-format
msgid "Leap-day set to `%02d-%s' in file `%s'."
msgstr "Skottdagen satt till \"%02d-%s\" i filen \"%s\"."

#. !USE_DE
#: src/rc-utils.c:3231
#, c-format
msgid "Line %ld: %s"
msgstr "Rad %ld: %s"

#. !USE_DE
#: src/rc-utils.c:3266
#, c-format
msgid "Date variable `%c' undefined in file `%s'."
msgstr "Datumvariabeln \"%c\" odefinierad i filen \"%s\"."

#. !USE_DE
#: src/rc-utils.c:3273
#, c-format
msgid "Invalid date value (variable `%c') in file `%s'."
msgstr "Felaktigt datum (variabeln \"%c\") i filen \"%s\"."

#. !USE_DE
#: src/rc-utils.c:3293
#, c-format
msgid "Argument `%s' of command line ignored"
msgstr "Argumentet \"%s\" på kommandoraden ignorerat"

#: src/rc-utils.c:3295
#, c-format
msgid "Line %ld ignored: %s"
msgstr "Rad %ld ignorerad: %s"

#. !USE_DE
#: src/rc-utils.c:3303
msgid "Abort!"
msgstr "Avbryt!"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:239
msgid "NULL argument"
msgstr "NOLL-argument"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:256
msgid "regexp too big"
msgstr "reguttr för stort"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:265
msgid "out of space"
msgstr "brist på utrymme"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:343
msgid "too many ()"
msgstr "för många ()"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:386 src/regexp.c:393
msgid "unmatched ()"
msgstr "omaka ()"

#. !USE_DE
#. "Can't happen".
#. !USE_DE
#: src/regexp.c:399
msgid "junk on end"
msgstr "skräp på slutet"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:474
msgid "*+ operand could be empty"
msgstr "*+ operanden kan vara tom"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:509
msgid "nested *?+"
msgstr "sammanflätade *?+"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:566
msgid "invalid [] range"
msgstr "felaktigt []-intervall"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:580
msgid "unmatched []"
msgstr "omaka []"

#. Supposed to be caught earlier.
#. !USE_DE
#: src/regexp.c:598
msgid "internal urp"
msgstr "internt urk"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:608
msgid "?+* follows nothing"
msgstr "?+* följer inte efter någonting"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:617
msgid "trailing \\"
msgstr "avslutande \\"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:634
msgid "internal disaster"
msgstr "intern katastrof"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:810
msgid "NULL parameter"
msgstr "NOLL-parameter"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:820
msgid "corrupted program"
msgstr "skadat program"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:1080
msgid "memory corruption"
msgstr "minnesfel"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:1097
msgid "corrupted pointers"
msgstr "felaktig pekare"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:1142
msgid "internal foulup"
msgstr "internt fel"

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:1216
#, c-format
msgid "start `%c' "
msgstr "start \"%c\" "

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:1222
msgid "anchored "
msgstr "ankrad "

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:1228
#, c-format
msgid "must have \"%s\""
msgstr "måste ha \"%s\""

#. !USE_DE
#: src/regexp.c:1310
msgid "corrupted opcode"
msgstr "skadad opcode"

#. !GCAL_TCAP || !USE_HLS
#. !GCAL_TCAP || !USE_HLS
#. !USE_DE
#: src/tty.c:525
#, c-format
msgid "<Return> for more , <%s> to quit..."
msgstr "<Vagnretur> för mer , <%s> för att avsluta..."

#. !USE_DE
#: src/tty.c:1131
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Environment variable `%s' not found"
msgstr ""
"\n"
"Miljövariabeln \"%s\" ej funnen"

#. !USE_DE
#: src/tty.c:1143
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Environment variable `%s' not set"
msgstr ""
"\n"
"Miljövariabeln \"%s\" ej satt"

#. !USE_DE
#: src/tty.c:1185
msgid ""
"\n"
"`termcap' file not found"
msgstr ""
"\n"
"\"termcap\"-fil ej funnen"

#. !USE_DE
#: src/tty.c:1195
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Unknown terminal type defined in `%s'"
msgstr ""
"\n"
"Okänd terminaltyp definierad i \"%s\""

#. !USE_DE
#: src/gcal2txt.c:271 src/tcal.c:328 src/txt2gcal.c:271 src/utils.c:453
#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: abort, "
msgstr ""
"\n"
"%s: avbryt, "

#. !USE_DE
#: src/utils.c:574
#, c-format
msgid ""
"invalid year for computing Easter Sundays date\n"
"Year must be in range (%d...%d)"
msgstr ""
"felaktigt år för att kunna beräkna datum för påskdagen\n"
"Året måste vara i intervallet (%d - %d)"

#. !USE_DE
#: src/gcal2txt.c:289 src/tcal.c:349 src/txt2gcal.c:289 src/utils.c:578
#, c-format
msgid "`%s' line %ld: virtual memory exhausted (%s=%d)"
msgstr "\"%s\" rad %ld: virtuellt minne slut (%s=%d)"

#: src/utils.c:583
#, c-format
msgid ""
"invalid date part in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"del av datum felaktig i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:587
#, c-format
msgid ""
"invalid month field(%02d) in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktigt månadsfält(%02d) i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:591
#, c-format
msgid ""
"invalid day field(%02d) in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktigt dagfält(%02d) i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:595
#, c-format
msgid ""
"malformed %s in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktig %s i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:599
#, c-format
msgid ""
"invalid recursive/cyclic %s in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktig rekursiv/cyklisk %s i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:603
#, c-format
msgid "file `%s' not found"
msgstr "filen \"%s\" ej funnen"

#: src/utils.c:606
#, c-format
msgid ""
"invalid N'th weekday field(%d) in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktigt N:e veckodagsfält(%d) i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:610
#, c-format
msgid ""
"missing `whitespace' character after date part in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"blanktecken saknas efter datumdelen i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:615
#, c-format
msgid ""
"illegal date variable operation in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktig operation med datumvariabel i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:619
#, c-format
msgid ""
"illegal date variable operation (%s)\n"
"%s\n"
msgstr ""
"felaktig operation med datumvariabel (%s)\n"
"%s\n"

#. USE_RC
#: src/utils.c:626
#, c-format
msgid ""
"file `%s' can't be written\n"
"Storage media full!"
msgstr ""
"filen \"%s\" kan inte skrivas\n"
"Lagringsmediet fullt!"

#: src/utils.c:631
#, c-format
msgid "sending eMail to `%s' have failed"
msgstr "att skicka e-post till \"%s\" misslyckades"

#: src/utils.c:633 src/utils.c:650
#, c-format
msgid ""
"\n"
"`%s' line %ld: "
msgstr ""
"\n"
"\"%s\" rad %ld: "

#: src/utils.c:640
#, c-format
msgid "`%s' line %ld: (`%s') `%s%d' have failed"
msgstr "\"%s\" rad %ld: (\"%s\") \"%s%d\" misslyckades"

#: src/utils.c:648
#, c-format
msgid "read error in file `%s'"
msgstr "läsfel i filen \"%s\""

#: src/utils.c:655
#, c-format
msgid ""
"illegal character in response file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"ogiltigt tecken i responsfilen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/gcal2txt.c:293 src/tcal.c:353 src/txt2gcal.c:293 src/utils.c:659
#, c-format
msgid "`%s' line %ld: (`%s') invalid value for table size `sizeof %s>%d'"
msgstr "\"%s\" rad %ld: (\"%s\") ogiltigt värde på tabellstorleken \"sizeof %s>%d\""

#: src/utils.c:663
#, c-format
msgid "(`%s') date format `%s' is invalid"
msgstr "(\"%s\") datumformatet \"%s\" är felaktigt"

#: src/utils.c:668
#, c-format
msgid ""
"illegal text variable definition in file `%s'\n"
"Line %ld: %s"
msgstr ""
"felaktig definition av textvariabel i filen \"%s\"\n"
"Rad %ld: %s"

#: src/utils.c:672
#, c-format
msgid ""
"illegal text variable definition (%s)\n"
"%s\n"
msgstr ""
"felaktig definition av textvariabel (%s)\n"
"%s\n"

#: src/utils.c:679
#, c-format
msgid "%s in search pattern `%s'"
msgstr "%s i sökmönstret \"%s\""

#: src/utils.c:681
#, c-format
msgid "invalid search pattern `%s' specified"
msgstr "felaktigt sökmönster \"%s\" specificerat"

#. USE_RC
#: src/gcal2txt.c:297 src/tcal.c:360 src/txt2gcal.c:297 src/utils.c:685
#, c-format
msgid "`%s' line %ld: (`%s') unmanaged error (%d)"
msgstr "\"%s\" rad %ld: (\"%s\") ej hanterbart fel (%d)"

#. !USE_DE
#: src/utils.c:1319
msgid "th"
msgstr ":e"

#: src/utils.c:1319
msgid "st"
msgstr ":a"

#: src/utils.c:1319
msgid "nd"
msgstr ":a"

#: src/utils.c:1319
msgid "rd"
msgstr ":e"

#. !USE_DE
#: src/utils.c:1360 src/utils.c:1385 src/utils.c:1411
msgid "invalid day"
msgstr "felaktig dag"

#: src/utils.c:1361
msgid "Mon"
msgstr "mån"

#: src/utils.c:1361
msgid "Tue"
msgstr "tis"

#: src/utils.c:1361
msgid "Wed"
msgstr "ons"

#: src/utils.c:1361
msgid "Thu"
msgstr "tor"

#: src/utils.c:1362
msgid "Fri"
msgstr "fre"

#: src/utils.c:1362
msgid "Sat"
msgstr "lör"

#: src/utils.c:1362
msgid "Sun"
msgstr "sön"

#: src/utils.c:1386
msgid "Mo"
msgstr "må"

#: src/utils.c:1386
msgid "Tu"
msgstr "ti"

#: src/utils.c:1386
msgid "We"
msgstr "on"

#: src/utils.c:1386
msgid "Th"
msgstr "to"

#: src/utils.c:1387
msgid "Fr"
msgstr "fr"

#: src/utils.c:1387
msgid "Sa"
msgstr "lö"

#: src/utils.c:1387
msgid "Su"
msgstr "sö"

#: src/utils.c:1412
msgid "Monday"
msgstr "måndag"

#: src/utils.c:1412
msgid "Tuesday"
msgstr "tisdag"

#: src/utils.c:1412
msgid "Wednesday"
msgstr "onsdag"

#: src/utils.c:1412
msgid "Thursday"
msgstr "torsdag"

#: src/utils.c:1413
msgid "Friday"
msgstr "fredag"

#: src/utils.c:1413
msgid "Saturday"
msgstr "lördag"

#: src/utils.c:1413
msgid "Sunday"
msgstr "söndag"

#. !USE_DE
#: src/utils.c:1443 src/utils.c:1476
msgid "invalid month"
msgstr "felaktig månad"

#: src/utils.c:1444
msgid "Jan"
msgstr "jan"

#: src/utils.c:1444
msgid "Feb"
msgstr "feb"

#: src/utils.c:1444
msgid "Mar"
msgstr "mar"

#: src/utils.c:1444
msgid "Apr"
msgstr "apr"

#: src/utils.c:1444 src/utils.c:1478
msgid "May"
msgstr "maj"

#: src/utils.c:1444
msgid "Jun"
msgstr "jun"

#: src/utils.c:1445
msgid "Jul"
msgstr "jul"

#: src/utils.c:1445
msgid "Aug"
msgstr "aug"

#: src/utils.c:1445
msgid "Sep"
msgstr "sep"

#: src/utils.c:1445
msgid "Oct"
msgstr "okt"

#: src/utils.c:1445
msgid "Nov"
msgstr "nov"

#: src/utils.c:1445
msgid "Dec"
msgstr "dec"

#: src/utils.c:1477
msgid "January"
msgstr "januari"

#: src/utils.c:1477
msgid "February"
msgstr "februari"

#: src/utils.c:1477
msgid "March"
msgstr "mars"

#: src/utils.c:1478
msgid "April"
msgstr "april"

#: src/utils.c:1478
msgid "June"
msgstr "juni"

#: src/utils.c:1479
msgid "July"
msgstr "juli"

#: src/utils.c:1479
msgid "August"
msgstr "augusti"

#: src/utils.c:1479
msgid "September"
msgstr "september"

#: src/utils.c:1480
msgid "October"
msgstr "oktober"

#: src/utils.c:1480
msgid "November"
msgstr "november"

#: src/utils.c:1480
msgid "December"
msgstr "december"

#. !USE_DE
#: src/tcal.c:194
#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [--help | --version] | [--shift=[+|-]NUMBER] [ARGUMENT...]\n"
msgstr ""
"Användning: %s [--help | --version] | [--shift=[+|-]TAL] [ARGUMENT...]\n"

#: src/tcal.c:357
#, c-format
msgid "shift value `%s' is invalid"
msgstr "skiftvärdet \"%s\" är felaktigt"

#. !USE_DE
#: src/tcal.c:819
#, c-format
msgid "%s: error during program execution of `%s'\n"
msgstr "%s: fel när programmet \"%s\" kördes\n"

#. !USE_DE
#: src/txt2gcal.c:137
#, c-format
msgid "Usage: %s [--help | --version] | [TEXT-FILE | -] [DATE-PART]\n"
msgstr "Användning: %s [--help | --version] | [TEXTFIL | -] [DATUMDEL]\n"

#. !USE_DE
#: src/gcal2txt.c:519 src/txt2gcal.c:521
#, c-format
msgid "%s: no regular file\n"
msgstr "%s: ingen reguljär fil\n"

#. !HAVE_ERRNO_H
#. !USE_DE
#: src/gcal2txt.c:527 src/txt2gcal.c:529
#, c-format
msgid "%s: file not found\n"
msgstr "%s: filen ej funnen\n"

#. !USE_DE
#: src/gcal2txt.c:137
#, c-format
msgid "Usage: %s [--help | --version] | [RESOURCE-FILE | -]\n"
msgstr "Användning: %s [--help | --version] | [RESURSFIL | -]\n"

=============================================================================
Johan Linde           |       Alphas HTML-läge
mailto:jl@theophys.kth.se    |       Alpha's HTML mode
http://bach.theophys.kth.se/~jl/ | http://bach.theophys.kth.se/~jl/Alpha.html
=============================================================================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.