Presentation

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1997-01-17 22:31:49

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Presentation
   Date:   Fri, 17 Jan 1997 22:31:49 +0100 (MET)
   ------

Hjärtligt välkommen Peter, och hoppas du skall tycka det är roligt!
Jag tror nog inte du skall behöva tycka att vi slarvar ihop
översättningarna, de gås igenom rätt noga. Problemen brukar snarare
vara att hitta lämpliga översättningar av termer med bestämd
betydelse. Några aktuella exempel är "socket" och "stream", som vi
debatterat. Sedan förs det också lite kontinuerligt en stildebatt om
olika aspekter.

Men ta en titt på det som gjorts, och döm själv!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.