Re: libc, del 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-16 00:51:26

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se
   Subject: Re: libc, del 2
   Date:   Mon, 16 Dec 1996 00:51:26 +0100 (MET)
   ------


> Här kommer del 2 av mina kommentarer till översättning.
> 
> Men för några kommentarer till andra kommentarer.
> 
> >> > #: resolv/herror.c:75
> >> > msgid "Host name lookup failure"
> >> > msgstr "Misslyckades slå upp värdens namn"
> >>
> >> "Misslyckades MED att slå..."
> >
> >Medan jag då gärna vill ha ett kort och koncist "Värdnamnsupplagning
> >misslyckades" för att anknyta till den andra diskussionen jag
> >startade.
> 
> Jag tycker man bör undvika alltför långa och ovanliga sammansatta ord. Det
> gör meddelandet mer tungläst. Om man vill ha ett kort meddelande förelår jag
> "Uppslagning av värdnamn misslyckades"

OK, det låter bättre.
 
> Efter Görans passionerade inlägg om nyttan med korta inlägg kan jag
> acceptera meddelanden utan predikat, även om jag omöjligen kan förstå att
> det skulle vara sämre ur användarsynpunkt.

Sämre är det väl kanske inte, men det har en viss irritationsfaktor att
ha långa meddelanden som återkommer ofta.

> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:544
> msgid "Inappropriate file type or format"
> msgstr "Otillämplig filtyp eller enhet"
> 
> Det ska väl vara "format" och inte "enhet".

Javisst. Slarvfel.

 

> #. TRANS While decoding a multibyte character the function came along an
> invalid
> #. TRANS or an incomplete sequence of bytes or the given wide character is
> invalid.
> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:567
> msgid "Invalid or incomplete multibyte or wide character"
> msgstr "Ogiltig eller inte komplett flerbyte eller brett tecken"
> 
> Antingen "flerbyte-" eller för tydlighets skull hellre
> "flerbytestecken".

Jag går på flerbytetecken även om det är längre.
 
> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:674
> msgid "Invalid slot"
> msgstr "Ogiltig plats"
> 
> Betyder "slot" verkligen "plats"? Det betyder väl "springa" eller "inkast".
> (På hockeyspråk kallas det "slottet". Visst är svengelska vackert!)

Jag visste inte riktigt vad jag skulle översätta med. Det här är ett
errno-meddelande och jag har ingen användning att gå på. Jag tänker
mig att man försöker stoppa in något i en "slot" men att det inte går.
Ogiltigt inkast skulle man kunna tänka sig, men kan man förstå det?

> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:702
> msgid "Machine is not on the network"
> msgstr "Maskin finns inte på nätverket"
> 
> MaskinEN
> Detta är ett typexempel då man måste använda bestämd form, för att meddelandet
> inte ska bli fel. Det syftar ju på en specifik maskin. "Maskin finns inte på
> nätet" låter snarast som att det inte finns någon maskin alls på nätet, och
> det är ju inte det det är frågan om.

Fast på landet är maskin bestämd form. "Maskin' funka int'" :-)
Maskinen blir det.

> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:690
> msgid "No data available"
> msgstr "Inget data tillgängligt"
> 
> "Data" är väl plural i det här fallet. (Alla som kan latin skulle hävda det
> i alla fall.)

Jag sätter "Data otillgängligt" så spelar det ingen roll.


> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:698
> msgid "Out of streams resources"
> msgstr "Stream-resurserna är slut"
> 
> "stream" borde väl översättas. Om det ska översättas till "ström" låter jag
> vara osagt.

Jag vet inte om det ska översättas. Streams används ofta som ett
egennamn. Ska fundera på det. Förslag på översättning?> msgid "Quit"
> msgstr "Sluta"
> 
> "Avsluta" (heter det åtminstone i macvärlden)

Här är det återigen ett signalnamn. Avsluta duger lika bra.

> 
> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:734
> msgid "RFS specific error"
> msgstr "RFS specifikationsfel"
> 
> Betyder inte det här snarast "RFS-specifikt fel"?

Visst.

> 
> #: stdio-common/../sysdeps/gnu/errlist.c:527
> msgid "RPC bad procedure for program"
> msgstr "RPC dålig procedur för program"
> 
> Jag vet inte vad RPC står för, men ska det vara
> "dålig RPC-procedur..." eller "RPC: dålig..."?

RPC står för Remote Procedure Call. RPC är bara ett prefix i detta och
efterföljande meddelande. Det kan tänkas att : saknas, det finns på
flera andra ställen. Jag ska fråga författaren.> #: sunrpc/clnt_perr.c:179
> msgid "RPC: Authentication error"
> msgstr "RPC: Autentikationsfel"
> 
> Tidigare översatte du "autentication" med "äkthet"

Det blev så långt: Fel vid äkthetskontroll. Men för konsistensens
skull så skriver jag det.> msgid "Terminated"
> msgstr "Terminerad"
> 
> Hellre "avslutad".

Det blev så långt avstånd till signalen SIGTERM med avslutad även om
det är det som avses.

> 
> #: posix/regex.c:945
> msgid "Trailing backslash"
> msgstr "Avslutande snedsträckstecken"
> 
> Vi hade en debatt en gång i tiden om översättningen av "backslash".
> Nu minns jag inte om "bakstreck" eller "omvänt snedstreck" vann.

Sh-utils har omvänt snedstreck, så jag tar det.


> 
> "   --quiet     visa inga meddelanden medans databasen byggs\n"
> 
> "medans" är talspråk". Det heter "medan".

"visa inga meddelanden när databasen byggs" har jag ändrat till.

> 
> 
> #: locale/programs/localedef.c:393
> #, c-format
> msgid ""
> " -u, --code-set-name=NAME specify code set for mapping ISO 10646 elements\n"
> msgstr ""
> " -u, --code-set-name=NAMN ange koduppsättning för att mappa ISO 10646
> element\n"
> 
> ISO 10646-element
> 
> Är "mappa" verkligen svenska?

Nej, det är det inte. Jag bytte till översätta.

> 
> #: locale/programs/locale.c:245
> #, c-format, fuzzy
> msgid ""
> " -c, --category-name  write names of selected categories\n"
> " -k, --keyword-name  write names of selected keywords\n"
> msgstr ""
> " -c, --category-name  skriv namnen på tillgängliga kategorier\n"
> " -k, --keyword-name  skriv namnen på tillgängliga nyckelord\n"
> 
> "utvalda" inte "tillgängliga"

För mycket copy-paste.> #: sunrpc/auth_unix.c:322
> msgid "auth_none.c - Fatal marshalling problem"
> msgstr "auth_none.c - Fatalt kodningsproblem"
> 
> Hur kommer det sig att du översatte "marshalling" med "kodning"?
> Enligt mitt lexikon betyder det närmast "ordna" eller "bringa ordning i".

Ja, men i RPC-sammanhang benämns själva processen med att omvandla
funktionsargument och returvärden till/från binärdata för "marshalling".

> 
> #: sunrpc/pmap_rmt.c:179
> msgid "broadcast: ioctl (get interface configuration)"
> msgstr "broadcast: ioctl (hämta interface-konfiguration)"
> 
> "interface" heter "gränssnitt" på svenska.

Glömde bort det tillfälligtvis.

> Varför är inte "broadcast" översatt?

Slarv.


En del av de bestämda former du föreslog har jag tagit med.

	Jan D.
	

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.