Re: New PO file for `tar-1.11.14'

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-15 18:12:54

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: New PO file for `tar-1.11.14'
   Date:   Sun, 15 Dec 1996 18:12:54 +0100 (MET)
   ------

> Hello, all members of the `sv@li.org' team. The file:
> 
>  ftp://alpha.gnu.ai.mit.edu/gnu/po/trans/sv/tar-1.11.14.sv.po
> 
> is now available for consultation on the GNU central PO archives, in
> the directory containing all other accepted Swedish translations.

Hej.

Ny version av tar. Skillnader först, alltihop sedan. Jag är lite
tveksam om översättningarna som handlar om versionskontroll. Har ni
något annat förslag så hojta till!

	Jan D.----------- Start nytt ---------------

 msgid "Cannot properly duplicate %s"
-msgstr "Kan inte avleda %s"
+msgstr "Kan inte replikera %s"
 
 msgid "tar (child)"
-msgstr "tar (barnbarn)"
+msgstr "tar (barn)"
 
 msgid "Cannot verify compressed archives"
-msgstr "Komprimerade arkiv kan inte uppdateras eller verifieras"
+msgstr "Komprimerade arkiv kan inte verifieras"
 
 msgid "Cannot update compressed archives"
-msgstr "Komprimerade arkiv kan inte uppdateras eller verifieras"
+msgstr "Komprimerade arkiv kan inte uppdateras"
 
 msgid "EOF where user reply was expected"
-msgstr ""
+msgstr "Filslut vid förväntat användarsvar"
 
 msgid "%s: Was unable to backup this file"
-msgstr ""
+msgstr "%s kunde inte säkerhetskopieras"
 
 "GNU `tar' saves many files together into a single tape or disk archive, and\n"
 "can restore individual files from the archive.\n"
 msgstr ""
+"GNU \"tar\" sparar många filer tillsammans i ett band- eller fil-arkiv och\n"
+"kan återskapa individuella filer från arkivet.\n"
 
 "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory also\n"
 "for the short option. Similarly if the argument is shown as optional.\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Om en lång flagga visar ett argument som obligatoriskt då är det även\n"
+"obligatoriskt för den korta flaggan. På samma sätt om ett argument är\n"
+"frivilligt.\n"
 
 msgid ""
 "   --backup[=CONTROL]    backup before removal, choose version "
 "control\n"
 "   --suffix=SUFFIX     backup before removel, override usual suffix\n"
 msgstr ""
+"   --backup[=KONTROLL]   kopiera före borttagning, välj versionskontroll\n"
+"   --suffix=SUFFIX     kopiera före borttagning, välj annat suffix\n"

 "\n"
 "The backup suffix is `~', unless set with --suffix or SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
 "The version control may be set with --backup or VERSION_CONTROL, values "
 "are:\n"
 "\n"
 " t, numbered   make numbered backups\n"
 " nil, existing  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
 " never, simple  always make simple backups\n"
 msgstr ""
+"\n"
+"Suffix för säkerhetskopior är \"~\", om inte annat anges med --suffix eller\n"
+"SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
+"Versionskontroll anges med --backup eller VERSION_CONTROL, värden är:\n"
+"\n"
+" t, numbered   gör numrerade versionskopior\n"
+" nil, existing  gör numrerade versionskopior om sådana finns, annars enkla.\n"
+" never, simple  gör alltid enkla versionskopior.\n"
 
----------- Slut nytt ---------------

# Swedish messages for tar
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996.
# $Revision: 1.11 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tar 1.11.14\n"
"POT-Creation-Date: 1996-11-19 00:14-0500\n"
"PO-Revision-Date: $Date: 1996/12/15 16:57:08 $\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/buffer.c:159
msgid "Total bytes written: "
msgstr "Totalt antal byte skrivna:"

#: src/buffer.c:254
#, c-format
msgid "Cannot close file #%d"
msgstr "Kan inte stänga fil #%d"

#: src/buffer.c:270
#, c-format
msgid "Cannot close descriptor %d"
msgstr "Kan inte stänga filnummer %d"

#: src/buffer.c:273
#, c-format
msgid "Cannot properly duplicate %s"
msgstr "Kan inte replikera %s"

#: src/buffer.c:287 src/buffer.c:297
msgid "Cannot use compressed or remote archives"
msgstr "Kan inte använda komprimerade eller fjärrarkiv"

#: src/buffer.c:333 src/buffer.c:388 src/buffer.c:484 src/buffer.c:531
msgid "Cannot open pipe"
msgstr "Kan inte öppna rör"

#: src/buffer.c:337 src/buffer.c:488
msgid "Cannot fork"
msgstr "Kan inte grena"

#. The new born child tar is here!
#: src/buffer.c:350 src/buffer.c:502
msgid "tar (child)"
msgstr "tar (barn)"

#: src/buffer.c:352
msgid "(child) Pipe to stdin"
msgstr "(barn) Rör till standard in"

#: src/buffer.c:377 src/buffer.c:418 src/buffer.c:521 src/buffer.c:562
#, c-format
msgid "Cannot open archive %s"
msgstr "Kan inte öppna arkivet %s"

#: src/buffer.c:380
msgid "Archive to stdout"
msgstr "Arkiv till standard ut"

#: src/buffer.c:382 src/buffer.c:401 src/buffer.c:525 src/buffer.c:544
#, c-format
msgid "Cannot exec %s"
msgstr "Kan inte exekvera %s"

#: src/buffer.c:392 src/buffer.c:535
msgid "Child cannot fork"
msgstr "Barnet kan inte grena"

#. The child tar is still here! Launch the compressor.
#: src/buffer.c:398
msgid "((child)) Pipe to stdout"
msgstr "((barn)) Rör standard ut "

#. The new born grandchild tar is here!
#: src/buffer.c:406 src/buffer.c:549
msgid "tar (grandchild)"
msgstr "tar (barnbarn)"

#. Prepare for reblocking the data from the compressor into the archive.
#: src/buffer.c:410
msgid "(grandchild) Pipe to stdin"
msgstr "(barnbarn) Rör till standard in"

#: src/buffer.c:444
msgid "Cannot read from compression program"
msgstr "Kan inte läsa från komprimeringsprogrammet"

#: src/buffer.c:504
msgid "(child) Pipe to stdout"
msgstr "(barn) Rör till standard ut"

#: src/buffer.c:523
msgid "Archive to stdin"
msgstr "Arkiv till standard in"

#. The child tar is still here! Launch the uncompressor.
#: src/buffer.c:541
msgid "((child)) Pipe to stdin"
msgstr "((barn)) Rör till standard in"

#. Prepare for unblocking the data from the archive into the uncompressor.
#: src/buffer.c:553
msgid "(grandchild) Pipe to stdout"
msgstr "(barnbarn) Rör till standard ut"

#: src/buffer.c:593
msgid "Cannot write to compression program"
msgstr "Kan inte skriva till komprimeringsprogrammet"

#: src/buffer.c:598
#, c-format
msgid "Write to compression program short %d bytes"
msgstr "Skriver till komprimeringsprogram men är %d byte kort"

#: src/buffer.c:656
msgid "Invalid value for record_size"
msgstr "Ogiltigt värde på record_size"

#: src/buffer.c:659
msgid "No archive name given"
msgstr "Arkivnamn saknas"

#: src/buffer.c:686
#, c-format
msgid "Could not allocate memory for blocking factor %d"
msgstr "Kunde inte allokera minne för blockfaktor %d"

#: src/buffer.c:694
msgid "Cannot verify multi-volume archives"
msgstr "Flervolymsarkiv kan inte verifieras"

#: src/buffer.c:699
msgid "Cannot use multi-volume compressed archives"
msgstr "Kan inte använda komprimerade flervolymsarkiv"

#: src/buffer.c:701
msgid "Cannot verify compressed archives"
msgstr "Komprimerade arkiv kan inte verifieras"

#: src/buffer.c:714
msgid "Cannot update compressed archives"
msgstr "Komprimerade arkiv kan inte uppdateras"

#: src/buffer.c:725
msgid "Cannot verify stdin/stdout archive"
msgstr "Kan inte verifiera standard in/ut-arkiv"

#: src/buffer.c:777 src/buffer.c:1648 src/compare.c:500 src/incremen.c:461
#: src/names.c:852
#, c-format
msgid "Cannot open %s"
msgstr "Kan inte öppna %s"

#: src/buffer.c:818
#, c-format
msgid "Archive not labelled to match `%s'"
msgstr "Arkivet är inte etiketterat för att stämma med \"%s\""

#: src/buffer.c:821 src/buffer.c:1151
#, c-format
msgid "Volume `%s' does not match `%s'"
msgstr "Volym \"%s\" överensstämmer inte med \"%s\""

#: src/buffer.c:859
#, c-format
msgid "Write checkpoint %d"
msgstr "Skriver kontrollpunkt %d"

#: src/buffer.c:1028 src/incremen.c:513
#, c-format
msgid "Cannot write to %s"
msgstr "Kan inte skriva till %s"

#: src/buffer.c:1031
#, c-format
msgid "Only wrote %u of %u bytes to %s"
msgstr "Skrev bara %u av %u byte till %s"

#: src/buffer.c:1043
#, c-format
msgid "Read error on %s"
msgstr "Läsfel i %s"

#: src/buffer.c:1046
msgid "At beginning of tape, quitting now"
msgstr "Vid bandets början, avslutar nu"

#: src/buffer.c:1052
msgid "Too many errors, quitting"
msgstr "För många fel, avslutar"

#: src/buffer.c:1068
#, c-format
msgid "Read checkpoint %d"
msgstr "Läser kontrollpunkt %d"

#: src/buffer.c:1159 src/extract.c:944
#, c-format
msgid "Reading %s\n"
msgstr "Läser %s\n"

#: src/buffer.c:1163
msgid "WARNING: No volume header"
msgstr "VARNING: Inget volymhuvud"

#: src/buffer.c:1170
#, c-format
msgid "%s is not continued on this volume"
msgstr "%s fortsätter inte i denna volym"

#: src/buffer.c:1180
#, c-format
msgid "%s is the wrong size (%ld != %ld + %ld)"
msgstr "%s har fel storlek (%ld != %ld + %ld)"

#: src/buffer.c:1191
msgid "This volume is out of sequence"
msgstr "Denna volym kommer inte i rätt ordning"

#: src/buffer.c:1219
#, c-format
msgid "Blocksize = %d blocks"
msgstr "Blockstorlek = %d block"

#: src/buffer.c:1240
#, c-format
msgid "Archive %s EOF not on block boundary"
msgstr "I arkiv %s är inte filslut vid en blockgräns"

#: src/buffer.c:1248
#, c-format
msgid "Only read %d bytes from archive %s"
msgstr "Läste bara %d byte från arkivet %s"

#: src/buffer.c:1273 src/buffer.c:1379 src/buffer.c:1493
#, c-format
msgid "WARNING: Cannot close %s (%d, %d)"
msgstr "VARNING: Kan inte stänga %s (%d, %d)"

#. Lseek failed. Try a different method.
#: src/buffer.c:1326
msgid "Could not backspace archive file; it may be unreadable without -i"
msgstr "Kunde inte söka bakåt i arkivfilen, den kan vara oläsbar utan -i"

#: src/buffer.c:1406
#, c-format
msgid "Child died with signal %d%s"
msgstr "Barnet dog med signal %d%s"

#: src/buffer.c:1408
msgid " (core dumped)"
msgstr " (minnet sparat)"

#: src/buffer.c:1417
#, c-format
msgid "Child returned status %d"
msgstr "Barnet avslutade med slutstatus %d"

#: src/buffer.c:1522
#, c-format
msgid "Prepare volume #%d for %s and hit return: "
msgstr "Gör iordning volym nummer %d för %s och tryck vagnretur:"

#: src/buffer.c:1528
msgid "EOF where user reply was expected"
msgstr "Filslut vid förväntat användarsvar"

#: src/buffer.c:1533 src/buffer.c:1562
msgid "WARNING: Archive is incomplete"
msgstr "VARNING: Arkivet är ofullständigt"

#: src/buffer.c:1546
msgid ""
" n [name]  Give a new filename for the next (and subsequent) volume(s)\n"
" q     Abort tar\n"
" !     Spawn a subshell\n"
" ?     Print this list\n"
msgstr ""
" n [namn]  Ge ett nytt filnamn för nästa (och efterföljande) volym(er)\n"
" q     Avsluta tar\n"
" !     Starta ett underskal\n"
" ?     Skriv denna lista\n"

#. Quit.
#: src/buffer.c:1557
msgid "No new volume; exiting.\n"
msgstr "Ingen ny volym; avslutar.\n"

#: src/buffer.c:1592
msgid "Cannot fork!"
msgstr "Kan inte grena!"

#: src/buffer.c:1602
#, c-format
msgid "Cannot exec a shell %s"
msgstr "Kan inte exekvera ett skal %s"

#: src/create.c:197
msgid "Removing drive spec from names in the archive"
msgstr "Tar bort enhetsnamn från namnen i arkivet"

#: src/create.c:208 src/extract.c:420
msgid "Removing leading `/' from absolute path names in the archive"
msgstr "Tar bort inledande \"/\" från absoluta sökvägar i arkivet"

#. We blew it, maybe.
#: src/create.c:547
#, c-format
msgid "Wrote %ld of %ld bytes to file %s"
msgstr "Skrev %ld av %ld byte till fil %s"

#: src/create.c:574 src/create.c:593 src/create.c:1093
#, c-format
msgid "Read error at byte %ld, reading %d bytes, in file %s"
msgstr "Läsfel vid byte %ld, läste %d byte, i fil %s"

#: src/create.c:605 src/create.c:1106
#, c-format
msgid "File %s shrunk by %d bytes, padding with zeros"
msgstr "Filen %s krympte med %d byte, fyller ut med nolltecken"

#: src/create.c:621
#, c-format
msgid "Amount actually written is (I hope) %d.\n"
msgstr "Verkligen skriven mängd är %d (hoppas jag).\n"

#: src/create.c:725
#, c-format
msgid "Cannot add file %s"
msgstr "Kan inte lägga till filen %s"

#: src/create.c:759
#, c-format
msgid "%s: is unchanged; not dumped"
msgstr "%s: är oförändrad; inte arkiverad"

#: src/create.c:768
#, c-format
msgid "%s is the archive; not dumped"
msgstr "%s är arkivet; inte arkiverat"

#: src/create.c:813
msgid "Removing leading `/' from absolute links"
msgstr "Tar bort inledande \"/\" från absoluta länkar"

#: src/create.c:844 src/create.c:1123 src/create.c:1178 src/create.c:1408
#, c-format
msgid "Cannot remove %s"
msgstr "Kan inte ta bort %s"

#: src/create.c:1304
#, c-format
msgid "%s: On a different filesystem; not dumped"
msgstr "%s: På ett annat filsystem; inte arkiverad"

#: src/create.c:1315 src/incremen.c:189
#, c-format
msgid "Cannot open directory %s"
msgstr "Kan inte öppna katalogen %s"

#: src/create.c:1339
#, c-format
msgid "File name %s%s too long"
msgstr "Filnamnet %s%s är för långt"

#: src/create.c:1413
#, c-format
msgid "%s: Unknown file type; file ignored"
msgstr "%s: Okänd filtyp; filen ignorerad"

#: src/compare.c:55
#, c-format
msgid "Could not allocate memory for diff buffer of %d bytes"
msgstr "Kunde inte allokera minne för skillnadsbuffert med %d byte"

#: src/compare.c:86 src/compare.c:297 src/compare.c:316
#, c-format
msgid "Cannot read %s"
msgstr "Kan inte läsa %s"

#: src/compare.c:88 src/compare.c:299 src/compare.c:318
#, c-format
msgid "%s: Could only read %d of %ld bytes\n"
msgstr "%s: Kunde bara läsa %d av %ld byte\n"

#: src/compare.c:95 src/compare.c:115 src/compare.c:354
#, c-format
msgid "%s: Data differs\n"
msgstr "%s: Data är olika\n"

#: src/compare.c:142 src/extract.c:334 src/extract.c:633 src/list.c:377
#: src/list.c:835
msgid "Unexpected EOF on archive file"
msgstr "Oväntat filslut i arkivfilen"

#: src/compare.c:376 src/compare.c:549
#, c-format
msgid "%s: Does not exist\n"
msgstr "%s: Existerar inte\n"

#: src/compare.c:378 src/compare.c:551
#, c-format
msgid "Cannot stat file %s"
msgstr "Kan inte ta status på filen %s"

#: src/compare.c:396
#, c-format
msgid "%s: %s differs\n"
msgstr "%s: %s är olika\n"

#: src/compare.c:424
msgid "Verify "
msgstr "Verifierar "

#: src/compare.c:431
#, c-format
msgid "Unknown file type '%c' for %s, diffed as normal file"
msgstr "Okänd filtyp \"%c\" för %s, jämförd som en normal fil"

#: src/compare.c:457 src/compare.c:709
#, c-format
msgid "%s: Not a regular file\n"
msgstr "%s: Inte en normal fil\n"

#: src/compare.c:465 src/compare.c:690
msgid "Mode"
msgstr "Rättigheter"

#: src/compare.c:472
msgid "Uid"
msgstr "Uid"

#: src/compare.c:474
msgid "Gid"
msgstr "Gid"

#: src/compare.c:478
msgid "Mod time"
msgstr "Modifieringstid"

#: src/compare.c:482 src/compare.c:719
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: src/compare.c:529 src/compare.c:757
#, c-format
msgid "Error while closing %s"
msgstr "Fel vid stängning av %s"

#: src/compare.c:557
#, c-format
msgid "%s: Not linked to %s\n"
msgstr "%s: Inte länkad till %s\n"

#: src/compare.c:575
#, c-format
msgid "%s: No such file or directory\n"
msgstr "%s är ingen fil eller katalog\n"

#: src/compare.c:578
#, c-format
msgid "Cannot read link %s"
msgstr "Kan inte läsa länk %s"

#: src/compare.c:586
#, c-format
msgid "%s: Symlink differs\n"
msgstr "%s: Symbolisk länk skiljer\n"

#: src/compare.c:625
#, c-format
msgid "%s: Device numbers changed\n"
msgstr "%s: Enhetsnummer har ändrats\n"

#: src/compare.c:639
#, c-format
msgid "%s: Mode or device-type changed\n"
msgstr "%s: Rättigheter eller enhetstyp har ändrats\n"

#: src/compare.c:684
#, c-format
msgid "%s: No longer a directory\n"
msgstr "%s: Inte längre en katalog\n"

#: src/compare.c:729 src/names.c:214 src/update.c:58
#, c-format
msgid "Cannot open file %s"
msgstr "Kan inte öppna filen %s"

#: src/compare.c:737
#, c-format
msgid "Cannot seek to %ld in file %s"
msgstr "Kan inte söka till %ld i filen %s"

#: src/compare.c:805
msgid "Could not rewind archive file for verify"
msgstr "Kunde inte gå till början på arkivfilen för verifikation"

#: src/compare.c:832
#, c-format
msgid "VERIFY FAILURE: %d invalid header(s) detected"
msgstr "VERIFIKATIONSFEL: %d okända arkivhuvuden upptäckta"

#. Lseek failed. Try a different method.
#: src/delete.c:83
msgid "Could not re-position archive file"
msgstr "Kunde inte byta position i arkivfilen"

#: src/delete.c:160 src/update.c:128
msgid "This does not look like a tar archive"
msgstr "Det här ser inte ut som ett tar-arkiv"

#: src/delete.c:165 src/update.c:133
msgid "Skipping to next header"
msgstr "Hoppar till nästa filhuvud"

#: src/delete.c:250
msgid "Deleting non-header from archive"
msgstr "Tar bort icke-huvuddata från arkivet"

#: src/extract.c:112
#, c-format
msgid "%s: Cannot change mode to %0.4o"
msgstr "%s: Kan inte ändra rättigheter till %0.4o"

#: src/extract.c:154
#, c-format
msgid "%s: Could not change access and modification times"
msgstr "%s: Kunde inte ändra åtkomst- och modifieringstid"

#: src/extract.c:181
#, c-format
msgid "%s: Cannot lchown to uid %d gid %d"
msgstr "%s: Kan inte byta ägare (lchown) till uid %d gid %d"

#: src/extract.c:187 src/extract.c:196
#, c-format
msgid "%s: Cannot chown to uid %d gid %d"
msgstr "%s: Kan inte byta ägare (chown) till uid %d gid %d"

#: src/extract.c:251
#, c-format
msgid "%s: Cannot change owner to uid %d, gid %d"
msgstr "%s: Kan inte byta ägare till uid %d, gid %d"

#: src/extract.c:343 src/extract.c:353 src/extract.c:668
#, c-format
msgid "%s: Could not write to file"
msgstr "%s: Kunde inte skriva till fil"

#: src/extract.c:356 src/extract.c:671
#, c-format
msgid "%s: Could only write %d of %d bytes"
msgstr "%s: Kunde bara skriva %d av %d byte"

#: src/extract.c:430
#, c-format
msgid "%s: Was unable to backup this file"
msgstr "%s kunde inte säkerhetskopieras"

#: src/extract.c:571
msgid "Extracting contiguous files as regular files"
msgstr "Extraherar sammanhängande filer som vanliga filer"

#: src/extract.c:583
#, c-format
msgid "%s: Could not create file"
msgstr "%s: Kunde inte skapa fil"

#: src/extract.c:647
#, c-format
msgid "%d at %d\n"
msgstr "%d vid %d\n"

#: src/extract.c:710
#, c-format
msgid "%s: Error while closing"
msgstr "%s: Fel vid stängning"

#: src/extract.c:742
#, c-format
msgid "%s: Could not create symlink to `%s'"
msgstr "%s: Kunde inte skapa symbolisk länk till \"%s\""

#: src/extract.c:756
msgid "Attempting extraction of symbolic links as hard links"
msgstr "Försöker extrahera symboliska länkar som hårda länkar"

#: src/extract.c:792
#, c-format
msgid "%s: Could not link to `%s'"
msgstr "%s: Kunde inte länka till \"%s\""

#: src/extract.c:825
#, c-format
msgid "%s: Could not make node"
msgstr "%s: Kunde inte skapa enhetsfil"

#: src/extract.c:851
#, c-format
msgid "%s: Could not make fifo"
msgstr "%s: Kunde inte skapa fifo"

#: src/extract.c:903
#, c-format
msgid "%s: Could not create directory"
msgstr "%s: Kunde inte skapa katalog"

#: src/extract.c:914
#, c-format
msgid "Added write and execute permission to directory %s"
msgstr "Lade till skriv- och exekveringsrättigheter till katalog %s"

#: src/extract.c:952
#, c-format
msgid "Cannot extract `%s' -- file is continued from another volume"
msgstr "Kan inte extrahera \"%s\" -- filen fortsätter från en tidigare volym"

#: src/extract.c:962
msgid "Visible long name error"
msgstr "Fel på ett långt namn"

#: src/extract.c:970
#, c-format
msgid "Unknown file type '%c' for %s, extracted as normal file"
msgstr "Okänd filtyp \"%c\" för %s, extraherad som en normal fil"

#: src/incremen.c:234 src/incremen.c:594 src/update.c:157
#, c-format
msgid "Cannot stat %s"
msgstr "Kan inte ta status på %s"

#: src/incremen.c:271
#, c-format
msgid "Directory %s has been renamed"
msgstr "Katalogen %s har bytt namn"

#: src/incremen.c:282
#, c-format
msgid "Directory %s is new"
msgstr "Katalogen %s är ny"

#: src/incremen.c:442 src/names.c:442
msgid "Could not get current directory"
msgstr "Kunde inte avgöra aktuell katalog"

#: src/incremen.c:447 src/names.c:447
#, c-format
msgid "Could not get current directory: %s"
msgstr "Kunde inte komma åt namnet på aktuell katalog: %s"

#: src/incremen.c:451
#, c-format
msgid "File name %s/%s too long"
msgstr "Filnamn %s/%s är för långt"

#: src/incremen.c:582
#, c-format
msgid "Cannot chdir to %s"
msgstr "Kan inte gå till katalogen %s"

#: src/incremen.c:671
msgid "Unexpected EOF in archive"
msgstr "Oväntat filslut i arkivet"

#: src/incremen.c:700
#, c-format
msgid "%s: Deleting %s\n"
msgstr "%s: Tar bort %s\n"

#: src/incremen.c:702
#, c-format
msgid "Error while deleting %s"
msgstr "Fel inträffade vid borttagning av %s"

#: src/list.c:85
#, c-format
msgid "Omitting %s"
msgstr "Utelämnar %s"

#. error on first block
#: src/list.c:130
msgid "Hmm, this doesn't look like a tar archive"
msgstr "Hmm, det här ser inte ut som ett \"tar\"-arkiv"

#. Fall through.
#. error after block of zeroes
#. error after header block
#: src/list.c:135
msgid "Skipping to next file header"
msgstr "Hoppar över data till nästa filhuvud"

#: src/list.c:143
#, c-format
msgid "block %10ld: ** Block of NULs **\n"
msgstr "block %10ld: ** Block av nolltecken **\n"

#: src/list.c:154
#, c-format
msgid "block %10ld: ** End of File **\n"
msgstr "block %10ld: ** Filslut **\n"

#: src/list.c:202
msgid "EOF in archive file"
msgstr "Filslut i arkivfilen"

#: src/list.c:214
#, c-format
msgid "Only wrote %ld of %ld bytes to file %s"
msgstr "Skrev bara %ld av %ld byte till filen %s"

#: src/list.c:581 src/list.c:802
#, c-format
msgid "block %10ld: "
msgstr "block %10ld: "

#: src/list.c:618
msgid "Visible longname error"
msgstr "Fel på ett långt namn"

#: src/list.c:743 src/list.c:747
#, c-format
msgid " link to %s\n"
msgstr " länk till %s\n"

#: src/list.c:751
#, c-format
msgid " unknown file type `%c'\n"
msgstr " okänd filtyp \"%c\"\n"

#: src/list.c:768
msgid "--Volume Header--\n"
msgstr "--Volymhuvud--\n"

#: src/list.c:772
#, c-format
msgid "--Continued at byte %ld--\n"
msgstr "--Fortsätter vid byte %ld--\n"

#: src/list.c:777
msgid "--Mangled file names--\n"
msgstr "--Kodade filnamn--\n"

#: src/list.c:807 src/list.c:812
msgid "Creating directory:"
msgstr "Skapar katalog:"

#: src/mangle.c:66
msgid "Unexpected EOF in mangled names"
msgstr "Oväntat filslut i kodade namn"

#: src/mangle.c:102
#, c-format
msgid "Cannot rename %s to %s"
msgstr "Kan inte byta namn på %s till %s"

#: src/mangle.c:104
#, c-format
msgid "Renamed %s to %s"
msgstr "Bytte namn på %s till %s"

#: src/mangle.c:121
#, c-format
msgid "Cannot symlink %s to %s"
msgstr "Kan inte symboliskt länka %s till %s"

#: src/mangle.c:124
#, c-format
msgid "Symlinked %s to %s"
msgstr "%s symboliskt länkad till %s"

#: src/mangle.c:128
#, c-format
msgid "Unknown demangling command %s"
msgstr "Okänt avkodningskommando %s"

#: src/names.c:321 src/names.c:510 src/names.c:536 src/names.c:562
#: src/names.c:716
#, c-format
msgid "Cannot change to directory %s"
msgstr "Kan inte gå till katalogen %s"

#: src/names.c:340
msgid "Missing filename after -C"
msgstr "Filnamn efter -C saknas"

#: src/names.c:394 src/names.c:436
msgid "Missing file name after -C"
msgstr "Filnamn efter -C saknas"

#: src/names.c:600 src/names.c:619
#, c-format
msgid "%s: Not found in archive"
msgstr "%s: Fanns inte i arkivet"

#: src/rmt.c:93
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#: src/rmt.c:161
msgid "rmtd: Cannot allocate buffer space\n"
msgstr "rmtd: Kan inte allokera buffert\n"

#: src/rmt.c:163
msgid "Cannot allocate buffer space"
msgstr "Kan inte allokera buffert"

#: src/rmt.c:304
msgid "rmtd: Premature eof\n"
msgstr "rmtd: För tidigt filslut\n"

#: src/rmt.c:306
msgid "Premature end of file"
msgstr "För tidigt filslut"

#: src/rmt.c:378
#, c-format
msgid "rmtd: Garbage command %c\n"
msgstr "rmtd: Okänt kommando \"%c\"\n"

#: src/rmt.c:380
msgid "Garbage command"
msgstr "Okänt kommando"

#: src/rtapelib.c:247
msgid "exec/tcp: Service not available"
msgstr "exec/tcp: Tjänsten är inte tillgänglig"

#: src/rtapelib.c:252
msgid "stdin"
msgstr "standard in"

#: src/rtapelib.c:255
msgid "stdout"
msgstr "standard ut"

#. Bad problems if we get here.
#. In a previous version, _exit was used here instead of exit.
#: src/rtapelib.c:415
msgid "Cannot execute remote shell"
msgstr "Kan inte exekvera fjärrskal"

#: src/tar.c:131
#, c-format
msgid "Options `-%s' and `-%s' both want standard input"
msgstr "Flaggorna \"-%s\" och \"-%s\" vill båda läsa från standard in"

#: src/tar.c:157
msgid "Cannot read confirmation from user"
msgstr "Kan inte läsa bekräftelse från användaren"

#: src/tar.c:324 tests/genfile.c:51
#, c-format
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

#: src/tar.c:328
msgid ""
"GNU `tar' saves many files together into a single tape or disk archive, and\n"
"can restore individual files from the archive.\n"
msgstr ""
"GNU \"tar\" sparar många filer tillsammans i ett band- eller fil-arkiv och\n"
"kan återskapa individuella filer från arkivet.\n"

#: src/tar.c:332
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
msgstr "\nAnvändning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"

#: src/tar.c:333
msgid ""
"\n"
"If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory also\n"
"for the short option. Similarly if the argument is shown as optional.\n"
msgstr ""
"\n"
"Om en lång flagga visar ett argument som obligatoriskt då är det även\n"
"obligatoriskt för den korta flaggan. På samma sätt om ett argument är\n"
"frivilligt.\n"

#: src/tar.c:338
msgid ""
"\n"
"Main operation mode:\n"
" -t, --list       list the contents of an archive\n"
" -x, --extract, --get  extract files from an archive\n"
" -c, --create      create a new archive\n"
" -d, --diff, --compare  find differences between archive and file system\n"
" -r, --append      append files to the end of an archive\n"
" -u, --update      only append files newer than copy in archive\n"
" -A, --catenate     append tar files to an archive\n"
"   --concatenate    same as -A\n"
"   --delete      delete from the archive (not on mag tapes!)\n"
msgstr ""
"\n"
"Operationsläge:\n"
" -t, --list       visa innehållet i arkivet\n"
" -x, --extract, --get  extrahera filer från arkivet\n"
" -c, --create      skapa ett nytt arkiv\n"
" -d, --diff, --compare  visa skillnader mellan filsystemet och arkivet\n"
" -r, --append      lägg till filer på slutet av arkivet\n"
" -u, --update      lägg till filer som är nyare än de i arkivet\n"
" -A, --catenate     lägg till innehållet i en arkivfil till arkivet\n"
"   --concatenate    samma som -A\n"
"   --delete      ta bort från arkivet (ej för arkiv på "
"magnetband!)\n"

#: src/tar.c:351
msgid ""
"\n"
"Operation modifiers:\n"
" -W, --verify        attempt to verify the archive after writing it\n"
"   --remove-files     remove files after adding them to the archive\n"
" -k, --keep-old-files    don't overwrite existing files when extracting\n"
" -U, --unlink-first     remove each file prior to extracting over it\n"
"   --recursive-unlink   empty hierarchies prior to extracting "
"directory\n"
" -S, --sparse        handle sparse files efficiently\n"
" -O, --to-stdout      extract files to standard output\n"
" -G, --incremental     handle old GNU-format incremental backup\n"
" -g, --listed-incremental  handle new GNU-format incremental backup\n"
"   --ignore-failed-read  do not exit with nonzero on unreadable files\n"
msgstr ""
"\n"
"Modifiera operationslägen:\n"
" -W, --verify        försök verifiera arkivet efter det skapats\n"
"   --remove-files     ta bort filer efter de sparats i arkivet\n"
" -k, --keep-old-files    skriv inte över existerande filer vid "
"extraktion\n"
" -U, --unlink-first     ta bort gamla filer innan de nya extraheras\n"
"   --recursive-unlink   ta bort kataloger före extrahering\n"
" -S, --sparse        hantera filer med hål mer effektivt\n"
" -O, --to-stdout      extrahera filer till standard ut\n"
" -G, --incremental     hantera gamla GNU-formatet för inkrementell\n"
"               säkerhetskopiering\n"
" -g, --listed-incremental  hantera nya GNU-formatet för inkrementell\n"
"               säkerhetskopiering\n"
"   --ignore-failed-read  avsluta inte med felslutstatus p.g.a. oläsbara\n"
"               filer\n"

#: src/tar.c:365
msgid ""
"\n"
"Handling of file attributes:\n"
"   --owner=NAME       force NAME as owner for added files\n"
"   --group=NAME       force NAME as group for added files\n"
"   --mode=OCTAL       force OCTAL as mode for added files\n"
"   --atime-preserve     don't change access times on dumped files\n"
" -m, --modification-time   don't extract file modified time\n"
"   --same-owner       try extracting files with the same ownership\n"
"   --numeric-owner     always use numbers for user/group names\n"
" -p, --same-permissions    extract all protection information\n"
"   --preserve-permissions  same as -p\n"
" -s, --same-order       sort names to extract to match archive\n"
"   --preserve-order     same as -s\n"
"   --preserve        same as both -p and -s\n"
msgstr ""
"\n"
"Hantering av filattribut:\n"
"   --owner=NAMN       sätt NAMN som ägare för adderade filer\n"
"   --group=NAMN       sätt NAMN som grupp för adderade filer\n"
"   --mode=OKTALT      sätt OKTALT som rättigheter för adderade "
"filer\n"
"   --atime-preserve     ändra inte åtkomsttider på arkiverade filer\n"
" -m, --modification-time   extrahera inte filers modifieringstid\n"
"   --same-owner       försök extrahera filer med samma ägare som i\n"
"                arkivet\n"
"   --numeric-owner     använd alltid tal för användar- och "
"gruppnamn\n"
" -p, --same-permissions    extrahera all åtkomstinformation\n"
"   --preserve-permissions  samma som -p\n"
" -s, --same-order       sortera namn som ska extraheras så de passar\n"
"                ihop med arkivet\n"
"   --preserve-order     samma som -s\n"
"   --preserve        samma som både -p och -s\n"

#: src/tar.c:381
msgid ""
"\n"
"Device selection and switching:\n"
" -f, --file=ARCHIVE       use archive file or device ARCHIVE\n"
"   --force-local       archive file is local even if has a colon\n"
"   --rsh-command=COMMAND   use remote COMMAND instead of rsh\n"
" -[0-7][lmh]          specify drive and density\n"
" -M, --multi-volume       create/list/extract multi-volume archive\n"
" -L, --tape-length=NUM     change tape after writing NUM x 1024 bytes\n"
" -F, --info-script=FILE     run script at end of each tape (implies "
"-M)\n"
"   --new-volume-script=FILE  same as -F FILE\n"
"   --volno-file=FILE     use/update the volume number in FILE\n"
msgstr ""
"\n"
"Enhetsval och enhetsbyte:\n"
" -f, --file=ARKIV        använd arkivfil eller enhet ARKIV\n"
"   --force-local       arkivfilen är lokal även om namnet har "
"kolon\n"
"   --rsh-command=KOMMANDO   använd KOMMANDO i stället för rsh.\n"
" -[0-7][lmh]          ange enhet och densitet\n"
" -M, --multi-volume       skapa/visa/extrahera ett flervolymsarkiv\n"
" -L, --tape-length=ANTAL    byt band efter det att ANTAL x 1024\n"
"                 byte skrivits\n"
" -F, --info-script=FIL     kör kommandofil FIL vid slutet av varje "
"band\n"
"                 (flaggan -M sätts också)\n"
"   --new-volume-script=FIL  samma som -F FIL\n"
"   --volno-file=FIL      använd/uppdatera volymnummer i FIL\n"

#: src/tar.c:394
msgid ""
"\n"
"Device blocking:\n"
" -b, --blocking-factor=BLOCKS  BLOCKS x 512 bytes per record\n"
"   --record-size=SIZE     SIZE bytes per record, multiple of 512\n"
" -i, --ignore-zeros       ignore zeroed blocks in archive (means "
"EOF)\n"
" -B, --read-full-records    reblock as we read (for 4.2BSD pipes)\n"
msgstr ""
"\n"
"Blockhantering:\n"
" -b, --blocking-factor=BLOCK  BLOCK x 512 byte per post\n"
"   --record-size=ANTAL    ANTAL byte per post, multipel av 512\n"
" -i, --ignore-zeros       ignorera block med enbart nolltecken\n"
"                 (betyder filslut)\n"
" -B, --read-full-records    omblocka vid läsning (för 4.2BSD-rör)\n"

#: src/tar.c:402
msgid ""
"\n"
"Archive format selection:\n"
" -V, --label=NAME          create archive with volume name NAME\n"
"       PATTERN        at list/extract time, a globbing "
"PATTERN\n"
" -o, --old-archive, --portability  write a V7 format archive\n"
"   --posix            write a POSIX conformant archive\n"
" -z, --gzip, --ungzip        filter the archive through gzip\n"
" -Z, --compress, --uncompress    filter the archive through compress\n"
"   --use-compress-program=PROG  filter through PROG (must accept -d)\n"
msgstr ""
"\n"
"Val av arkivformat:\n"
" -V, --label=NAMN          skapa ett arkiv med volymnamnet NAMN\n"
"       REGUTTR        vid visning/extrahering är namnet ett\n"
"                   reguljärt uttryck.\n"
" -o, --old-archive, --portability  skriv ett arkiv i V7-format\n"
"   --posix            skriv ett arkiv i POSIX-format\n"
" -z, --gzip, --ungzip        filtrera arkivet genom gzip\n"
" -Z, --compress, --uncompress    filtrera arkivet genom compress\n"
"   --use-compress-program=PROG  filtrera genom PROG (måste förstå -d)\n"

#: src/tar.c:413
msgid ""
"\n"
"Local file selection:\n"
" -C, --directory=DIR     change to directory DIR\n"
" -T, --files-from=NAME    get names to extract or create from file "
"NAME\n"
"   --null          -T reads null-terminated names, disable -C\n"
"   --exclude=PATTERN    exclude files, given as a globbing PATTERN\n"
" -X, --exclude-from=FILE   exclude globbing patterns listed in FILE\n"
" -P, --absolute-names     don't strip leading `/'s from file names\n"
" -h, --dereference      dump instead the files symlinks point to\n"
"   --no-recursion      avoid descending automatically in "
"directories\n"
" -l, --one-file-system    stay in local file system when creating "
"archive\n"
" -K, --starting-file=NAME   begin at file NAME in the archive\n"
msgstr ""
"\n"
"Filval:\n"
" -C, --directory=KATALOG  byt katalog till KATALOG\n"
" -T, --files-from=NAMN   hämta namn att extrahera från filen NAMN\n"
"   --null         -T läser namn åtskilda med nolltecken, -C obrukbar\n"
"   --exclude=MÖNSTER   tag inte med filer som matchar MÖNSTER\n"
" -X, --exclude-from=FIL   tag inte med filer som matchar mönster i filen FIL\n"
" -P, --absolute-names    tag inte bort inledande \"/\" från namn\n"
" -h, --dereference     arkivera det som symboliska länkar pekar på\n"
"   --no-recurse      gå inte automatiskt ned i kataloger\n"
" -l, --one-file-system   byt inte filsystem när arkivet skapas\n"
" -K, --starting-file=NAMN  börja med fil NAMN i arkivet\n"

#: src/tar.c:428
msgid ""
" -N, --newerÚTE       only store files newer than DATE\n"
"   --newer-mtime      compare date and time when data changed only\n"
"   --after-dateÚTE    same as -N\n"
msgstr ""
" -N, --newerÚTUM     arkivera bara filer nyare än DATUM\n"
"   --newer-mtime     jämför datum och tid endast för dataändringar\n"
"   --after-dateÚTUM   samma som -N\n"

#: src/tar.c:434
msgid ""
"   --backup[=CONTROL]    backup before removal, choose version "
"control\n"
"   --suffix=SUFFIX     backup before removel, override usual suffix\n"
msgstr ""
"   --backup[=KONTROLL]   kopiera före borttagning, välj versionskontroll\n"
"   --suffix=SUFFIX     kopiera före borttagning, välj annat suffix\n"

#: src/tar.c:438
msgid ""
"\n"
"Informative output:\n"
"   --help      print this help, then exit\n"
"   --version     print tar program version number, then exit\n"
" -v, --verbose     verbosely list files processed\n"
"   --checkpoint   print directory names while reading the archive\n"
"   --totals     print total bytes written while creating archive\n"
" -R, --block-number  show block number within archive with each message\n"
" -w, --interactive   ask for confirmation for every action\n"
"   --confirmation  same as -w\n"
msgstr ""
"\n"
"Informativ utskrift:\n"
"   --help      visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version     visa versionsinformation och avsluta\n"
" -v, --verbose     visa namn på alla filer som behandlas\n"
"   --checkpoint   visa katalognamn när arkivet läses\n"
"   --totals     visa antal skrivna byte när arkivet skapas\n"
" -R, --block-number  visa blocknummer inom arkivet för varje meddelande\n"
" -w, --interactive   fråga efter bekräftelse för varje steg\n"
"   --confirmation  samma som -w\n"

#: src/tar.c:450
msgid ""
"\n"
"The backup suffix is `~', unless set with --suffix or SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
"The version control may be set with --backup or VERSION_CONTROL, values "
"are:\n"
"\n"
" t, numbered   make numbered backups\n"
" nil, existing  numbered if numbered backups exist, simple otherwise\n"
" never, simple  always make simple backups\n"
msgstr ""
"\n"
"Suffix för säkerhetskopior är \"~\", om inte annat anges med --suffix eller\n"
"SIMPLE_BACKUP_SUFFIX.\n"
"Versionskontroll anges med --backup eller VERSION_CONTROL, värden är:\n"
"\n"
" t, numbered   gör numrerade versionskopior\n"
" nil, existing  gör numrerade versionskopior om sådana finns, annars enkla.\n"
" never, simple  gör alltid enkla versionskopior.\n"

#: src/tar.c:459
#, c-format
msgid ""
"\n"
"GNU tar cannot read nor produce `--posix' archives. If POSIXLY_CORRECT\n"
"is set in the environment, GNU extensions are disallowed with `--posix'.\n"
"Support for POSIX is only partially implemented, don't count on it yet.\n"
"ARCHIVE may be FILE, HOST:FILE or USER@HOST:FILE; and FILE may be a file\n"
"or a device. *This* `tar' defaults to `-f%s -b%d'.\n"
msgstr ""
"\n"
"GNU tar kan inte läsa eller skapa \"--posix\" arkiv. Om miljövariabeln\n"
"POSIXLY_CORRECT är satt så tar \"--posix\" bort GNUs utökningar till tar.\n"
"Stöd för POSIX är bara delvis implementerat, så förlita er inte på det än.\n"
"ARKIV kan vara FIL, MASKIN:FIL eller ANVÄNDARE@MASKIN:FIL, och FIL kan vara\n"
"en fil eller en enhet. *Denna* \"tar\" har normalvärdena \"-f%s -b%d\".\n"

#: src/tar.c:467
msgid ""
"\n"
"Report bugs to <tar-bugs@gnu.ai.mit.edu>.\n"
msgstr ""
"\n"
"Rapportera fel till <tar-bugs@gnu.ai.mit.edu>.\n"

#: src/tar.c:548
#, c-format
msgid "Old option `%c' requires an argument."
msgstr "Gammal flagga \"%c\" behöver ett argument"

#: src/tar.c:590
msgid "Obsolete option, now implied by --blocking-factor"
msgstr "Föråldrad flagga nu implicerad av --blocking-factor"

#: src/tar.c:594
msgid "Obsolete option name replaced by --blocking-factor"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --blocking-factor"

#: src/tar.c:604
msgid "Obsolete option name replaced by --read-full-records"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --read-full-records"

#: src/tar.c:707
msgid "Obsolete option name replaced by --touch"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --touch"

#: src/tar.c:728
msgid "More than one threshold date"
msgstr "Mer än en datumgräns"

#: src/tar.c:733
#, c-format
msgid "Invalid date format `%s'"
msgstr "Ogiltigt datumformat \"%s\""

#: src/tar.c:741 src/tar.c:903 src/tar.c:908
msgid "Conflicting archive format options"
msgstr "Motstridiga arkivformatsflaggor"

#: src/tar.c:753
msgid "Obsolete option name replaced by --absolute-names"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --absolute-names"

#: src/tar.c:765
msgid "Obsolete option name replaced by --block-number"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --block-number"

#: src/tar.c:839 src/tar.c:845 src/tar.c:940
msgid "Conflicting compression options"
msgstr "Motstridiga komprimeringsflaggor"

#: src/tar.c:850
msgid "Obsolete option name replaced by --backup"
msgstr "Föråldrad flagga ersatt med --backup"

#: src/tar.c:871
msgid "Invalid group given on option"
msgstr "Ogiltig grupp given för flagga"

#: src/tar.c:879
msgid "Invalid mode given on option"
msgstr "Ogiltiga rättigheter givna för flagga"

#: src/tar.c:893
msgid "Invalid owner given on option"
msgstr "Ogiltig användare given för flagga"

#: src/tar.c:920
#, c-format
msgid "Record size must be a multiple of %d."
msgstr "Poststorlek måste vara en multipel av %d"

#: src/tar.c:1018
msgid "Options `-[0-7][lmh]' not supported by *this* tar"
msgstr "Flaggorna \"-[0-7][lmh]\" stöds inte av *detta* tar-program"

#: src/tar.c:1028
msgid ""
"\n"
"Copyright (C) 1988, 92, 93, 94, 95, 96 Free Software Foundation, Inc.\n"
msgstr ""
"\n"
"Copyright © 1988, 92, 93, 94, 95, 96 Free Software Foundation, Inc.\n"

#: src/tar.c:1032
msgid ""
"This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"Detta är fri programvara; se källkoden för kopieringsvillkor. Det finns "
"INGEN\n"
"garanti; inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT "
"ÄNDAMÅL.\n"

#: src/tar.c:1036
msgid ""
"\n"
"Written by John Gilmore and Jay Fenlason.\n"
msgstr ""
"\n"
"Författad av John Gilmore och Jay Fenlason.\n"

#: src/tar.c:1064
msgid "GNU features wanted on incompatible archive format"
msgstr "GNU-finesser önskade i ett inkompatibelt arkivformat"

#: src/tar.c:1081
msgid "Multiple archive files requires `-M' option"
msgstr "Multipla arkivfiler kräver \"-M\" flaggan"

#: src/tar.c:1095
msgid "Cowardly refusing to create an empty archive"
msgstr "Vägrar fegt skapa ett tomt arkiv"

#: src/tar.c:1116
msgid "Options `-Aru' are incompatible with `-f -'"
msgstr "Flaggorna \"-Aru\" är inkompatibla med \"-f -\""

#: src/tar.c:1175
msgid "You must specify one of the `-Acdtrux' options"
msgstr "Du måste ange en av flaggorna \"-Acdtrux\""

#: src/tar.c:1179
msgid "You may not specify more than one `-Acdtrux' option"
msgstr "Du kan endast ange en av flaggorna \"-Acdtrux\""

#: src/tar.c:1226
msgid "Error exit delayed at end of execution"
msgstr "Avslut med felslutstatus fördröjd till körningens slut"

#: src/update.c:82
#, c-format
msgid "Read error at byte %ld reading %d bytes in file %s"
msgstr "Läsfel vid byte %ld vid läsning av %d byte från fil %s"

#: src/update.c:89
#, c-format
msgid "%s: File shrunk by %d bytes, (yark!)"
msgstr "%s: Filen krympte med %d byte, (huga!)"

#: tests/genfile.c:56
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Usage: %s [OPTION]...\n"
msgstr ""
"\n"
"Användning: %s [FLAGGA]...\n"

#: tests/genfile.c:59
msgid ""
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
"\n"
" -l, --file-length   lenght of generated file\n"
"   --help      display this help and exit\n"
"   --version     output version information and exit\n"
msgstr ""
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
"\n"
" -l, --file-length=TAL  TAL är längden på genererad fil i byte\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"

msgid "EOF? What does that mean?"
msgstr "Filslut? Vad betyder det?"

msgid ""
"Mandatory or optional arguments to long options are mandatory or optional\n"
"for short options too.\n"
msgstr ""
"Obligatoriska respektive valfria argument till långa flaggor är\n"
"obligatoriska respektive valfria även för korta flaggor.\n"

msgid "File %s\n"
msgstr "Fil %s\n"

msgid "Junk files\n"
msgstr "Skräpfiler\n"

msgid "file %s\n"
msgstr "fil %s\n"

msgid "Skip %ld\n"
msgstr "Hoppar över %ld\n"

msgid "Out of first loop\n"
msgstr "Ut ur den första slingan\n"

msgid "Saved %d blocks, need %d more\n"
msgstr "Sparade %d block, behöver %d till\n"

msgid "New record\n"
msgstr "Ny post\n"

msgid "Header type %d\n"
msgstr "Huvudtyp %d\n"

msgid "File %s "
msgstr "Fil %s"

msgid "Flush it\n"
msgstr "Spolar ut den\n"

msgid "Flushing %d blocks from %s\n"
msgstr "Kastar ut %d block från %s\n"

msgid "Block: %d <= %d "
msgstr "Block: %d <= %d "

msgid "Block %d left\n"
msgstr "Block %d kvar\n"

msgid "Final %d\n"
msgstr "Sista %d\n"

msgid "Need %d kept_in %d keep %d\n"
msgstr "Behöver %d håller_i %d håller %d\n"

msgid "Flush...\n"
msgstr "Spolar ut...\n"

msgid "Copying %d\n"
msgstr "Kopierar %d\n"

msgid "Now new %d need %d keep %d keep_in %d block %d/%d\n"
msgstr "Nu nya %d behöver %d håller %d håller_i %d block %d/%d\n"

msgid "Write record\n"
msgstr "Skriv post\n"

msgid "Fore to %x\n"
msgstr "Framåt till %x\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.