Re: libc, del 1 från mig

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-09 00:47:29

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: libc, del 1 från mig
   Date:   Mon, 9 Dec 1996 00:47:29 +0100 (MET)
   ------

Hej alla.

> >      Hur översätter man locale? Lokal har jag använt.
> 
> Enligt en tidigare diskussion i den här gruppen har vi bestämt att
> använda just "lokal", så det är bra.

Ja, det var därför jag använde lokal, men det kändes inte "rätt" när
jag skrev översättningarna. Iofs bara en vanesak, och alternativen är
inte bättre.

> > Jag skulle uppskatta om ni tar kommentarer i steg eftersom denna fil
> > är ganska stor.
> 
> Det skall bli. Här var första delen. Den var väl inte så lång? :-)

Nåja, lite längre går bra :-)

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.