flex, slutknorr

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-12-07 15:02:17

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: flex, slutknorr
   Date:   Sat, 7 Dec 1996 15:02:17 +0100
   ------

Här kommer ytterligare en version av flex. Bara ett fåtal ändringar har gjorts,
så jag skickar bara med en jämförelse med den föregående översättningen.

/Johan

Jämförelse av översättningar av flex 2.5.2.

Gamla översättningen gjord: 96-11-21 19:41
Nya översättningen gjord:  96-12-07 14:43

ENG: engelska originalet
GSV: gamla svenska översättningen
NSV: nya svenska översättningen

ENG: "could not create unique end-of-buffer state"
GSV: "kunde inte skapa ett unikt buffersluttillstånd"
NSV: "kunde inte skapa ett unikt buffertsluttillstånd"

ENG: " %d sets of reallocations needed\n"
GSV: " %d uppsättningar med återallokeringar krävdes\n"
NSV: " %d uppsättningar med omallokeringar krävdes\n"

ENG: "Variable trailing context rules entail a large performance penalty\n"
GSV: "Regler för variabel efterföljande kontext medför en väsentlig prestandaförlust\n"
NSV: "Regler för varierbar efterföljande kontext medför en väsentlig prestandaförlust\n"

ENG: "variable trailing context rules cannot be used with -f or -F"
GSV: "regler för variabel efterföljande kontext kan inte användas tillsammans med -f eller -F"
NSV: "regler för varierbar efterföljande kontext kan inte användas tillsammans med -f eller -F"

ENG: "\t-i generate case-insensitive scanner\n"
GSV: "\t-i skapa en scanner oberoende av gemena/versaler\n"
NSV: "\t-i skapa en scanner oberoende av gemener/versaler\n"

ENG: "\t-T %s should run in trace mode\n"
GSV: "\t-T %s körs i spårningsläge\n"
NSV: "\t-T %s ska köras i spårningsläge\n"

ENG: "Variable trailing context rule at line %d\n"
GSV: "Regel för variabel efterföljande kontext på rad %d\n"
NSV: "Regel för varierbar efterföljande kontext på rad %d\n"

============================Slut på jämförelse=================================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.