sharutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-10-13 17:36:03

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
   Subject: sharutils
   Date:   Sun, 13 Oct 1996 17:36:03 +0200
   ------

Nu har jag kikat lite på sharutils. Här kommer mina kommentarer till
översättningen. Med risk för att jag upprepar vad andra sagt.

Johan


#: lib/getopt.c:607
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flagga \"--%s\" tillåter inget argument\n"

"flaggaN \"--%s\" tar inget argument" enligt ordlistan


#: src/shar.c:627
msgid "Too many directories for mkdir generation"
msgstr "För många kataloger för mkdir skapande"

Jag föreslår att du vänder på orden lite:
"För många kataloger att skapa med mkdir"

#: src/shar.c:952 src/shar.c:1329 src/shar.c:1518 src/shar.c:1536
msgid "restore of"
msgstr "återskapning av"

"återskapande" heter det

#: src/shar.c:1081
msgid "Could not fork"
msgstr "Kunde inte skapa ny process"

I fileutils översattes detta med "kan inte grena".

#: src/shar.c:1347
msgid "part"
msgstr "del"

På en massa andra ställen har du översatt "part" med "arkivdel".
Borde kanske vara så här också.

#: src/shar.c:1464
msgid "uudecoding file"
msgstr "uudecodar fil"

Tja, "uudecodar" är väl tämligen svengelskt. "Decode" heter "avkoda" på
svenska. "uuavkodar fil" kanske...

#: src/shar.c:1478
msgid "uncompressing file"
msgstr "dekomprimerar fil"

Vad sägs om "packar upp fil"?

#: src/shar.c:1489
msgid "gunzipping file"
msgstr "gunzippar fil"

Jag gillar inte "gunzippar", lika lite som jag gillar "gunzipping" på engelska.

#: src/shar.c:1551
msgid "MD5 check failed"
msgstr "MD5 kontrollen misslyckades"

MD5-kontrollen


#: src/shar.c:1677
msgid ""
"\n"
"Giving feedback:\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
" -p, --intermix-type   allow -[BTzZ] in file lists to change mode\n"
msgstr ""
"\n"
"Välja information:\n"
"   --help       visa denna hjälp text och terminera\n"

"visa denna hjälptext och avsluta" jfr ordlistan

"   --version      visa version på programmet och terminera\n"

"visa versionsinformation och avsluta" jfr ordlistan

" -p, --intermix-type   tillåt -[BTzZ] i fillistor för att ändra lagring\n"

Det beror förmodligen på sammanhanget, men varför översätts "mode" med
"lagring"?

#: src/shar.c:1693
" -s, --submitter=ADRESS  ange explicit adress för arkiv inlämnaren\n"

arkivinlämnaren

" -a, --net-headers     lägg in Submitted-by: och Archive-name:\n"
" -c, --cut-mark      börja arkivet med en \"klipp-här\" rad\n"

Hmm, skulle man inte kunna byta plats på orden och säga:
"börja arkivet med en rad \"klipp-här\""?

"                (standard värde: på)\n"
"                (standard värde: 9)\n"
"                (standard värde: 12)\n"

"standardvärde", eller kanske "normalt".

#: src/shar.c:1710
msgid ""
"   --no-i18n       do not produce internationalized shell script\n"
msgstr ""
"   --no-i18n       skapa inte internationaliserade skalarkiv\n"

"Shell script" bör översättas "skalprogram".

#: src/shar.c:2003
msgid "WARNING: No user interaction in vanilla mode"
msgstr "VARNING: Ingen användarinteraktion i \"vanilla\" läge"

\"vanilla\"-läge

#: src/shar.c:2014
msgid "WARNING: Non-text storage options overridden"
msgstr "VARNING: Lagrings flaggor för icke text åsidosatta"

Lagringsflaggor

#: src/shar.c:2070
msgid "No input files"
msgstr "Inga in filer"

infiler


#: src/unshar.c:174
#, c-format
msgid "%s looks like raw C code, not a shell archive"
msgstr "%s ser ut som C kod, inte som ett skalarkiv"

C-kod

#: src/unshar.c:307
msgid ""
" -c, --overwrite       pass -c to shar script for overwriting files\n"
" -E, --split-at=STRING    split concatenated shars after STRING\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
msgstr ""
" -c, --overwrite       ge -c flaggan till arkivet för överskrivning\n"

"ge flaggan -c" låter bättre.

" -E, --split-at=STRÄNG    dela upp ihoplagda arkiv vid STRÄNG\n"

Du har översatt "after" med "vid". Borde det inte vara "efter"?

"   --help         visa denna hjälp text och terminera\n"
"   --version        visa version på programmet och terminera\n"

Använd fraserna i ordlistan.


#: src/uudecode.c:98 src/uudecode.c:196
#, c-format
msgid "%s: Short file"
msgstr "%s: Stympad fil"

Varför inte "kort"?

#: src/uudecode.c:141
#, c-format
msgid "%s: No `end' line"
msgstr "%s: \"end\" rad saknas"

\"end\"-rad

#: src/uudecode.c:289
#, c-format
msgid "%s: No `begin' line"
msgstr "%s: \"begin\" rad saknas"

\"begin\"-rad


#: src/uudecode.c:374
#, c-format
msgid "Usage: %s [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FILER]...\n"

FIL inte FILER.

#: src/uudecode.c:375
msgid ""
" -v, --version      output version information and exit\n"
" -o, --output-file=FILE  direct output to FILE\n"
msgstr ""
" -h, --help        visa denna hjälp text och terminera\n"
" -v, --version      visa version på programmet och terminera\n"

Ordlistan...


#: src/uuencode.c:216
msgid ""
" -m, --base64  use base64 encoding as of RFC1521\n"
msgstr ""
"\n"
" -h, --help   visa denna hjälp text och terminera\n"
" -m, --base64  använd base64 kodning enligt RFC1521\n"

base64-kodning

" -v, --version  visa version på programmet och terminera\n"

Ordlistan...

#: src/uuencode.c:297
msgid "Write error"
msgstr "Skriv fel"

:-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.