Re: Vad ska man kalla en mailinglist?

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-30 22:22:40

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Per Strömgren <Per.Stromgren@ein.ericsson.se>
   Subject: Re: Vad ska man kalla en mailinglist?
   Date:   Mon, 30 Sep 1996 13:22:40 -0700
   ------

> Hej på er!
> 
> Jag håller visserligen inte på att översätta något GNU-program just nu,
> men väl alla meddelanden till användarna av en mailinglist-hanterare. Så
> nu har jag fått ett stort problem: Vad ska man kalla en mailinglist på
> svenska? Jag har själv inte en aning, så alla förslag mottages tacksamt...
> 

Distributionslista.
Sändlista.

> Hälsningar // Fredrik Roubert
> 

Per Strömgren,
Karlstad.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.