Re: Ny version (3.13a) av fileutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-29 14:37:26

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: Ny version (3.13a) av fileutils
   Date:   Sun, 29 Sep 1996 14:37:26 +0200 (MET DST)
   ------


> > Old-From: "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
> > Date: Fri, 27 Sep 1996 19:05:34 +0200 (MET DST)
> > 
> > > msgstr ""
> > > "Kopiera KÄLLA till DEST, eller flera KÄLLOR till KATALOG.\n"
> > 
> > Hmm, kan man byta ut DEST med MÅL?
> 
> Blir det bättre av det? "Destination" tycker jag är precisare än
> "mål". Amerikanen tycks ha tyckt att "destination" är bättre än
> "target". Det senare lägger vi för all del inte så stor vikt vid.

Det är nog bara en smaksak. Jag fick för mig att DEST inte var översatt
innan jag kom på att det heter destination på svenska också.
Ibland är man trög :-)

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.