Re: Sh-utils, igen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-08-26 18:52:12

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Sh-utils, igen
   Date:   Mon, 26 Aug 1996 18:52:12 +0200 (MET)
   ------

> > > #: src/who-users.c:447
> > > msgid "USER"
> > > msgstr "ANVÄNDARE"
> > 
> > Detta skrivs ut med en printf-sats, så strängarna behöver inte vara
> > lika långa, men det är bara tillåtet med 8 tecken, så den svenska är
> > för lång.
> 
> Men vad ska man skriva då? Om man förkortar det kan det misstolkas som
> använd, eller någon form av det ordet.

Jag skulle inte tro att "ANV." skulle misstolkas.

> > > #: src/who-users.c:451
> > > msgid "LOGIN-TIME  "
> > > msgstr "INLOGGNINGSTID"
> > 
> > Ett tecken för långt. Eller egentligen två, minst ett blanktecknen
> > behövs för att separera rubriken från nästa rubrik.
> 
> Hur blir det här då? "INLOGGTID  "

Ett annat förslag, som jag inte är riktigt nöjd med men ändå, vore
"INLOGGAD   ". Att det är tiden det handlar om framgår ju av texten
som följer.

> > > #: src/who-users.c:453
> > > msgid "IDLE "
> > > msgstr "INAKTIV "
> > 
> > Också för långt.
> 
> Förslag mottages gärna...

Jag kommer inte på något bra. "STILL " eller "LUGN " vore kanske i
någon mening rätt, men som sagt, något vidare bra är de inte.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.