Re: Ordlista, m.m

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-14 22:37:15

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Ordlista, m.m
   Date:   Fri, 14 Jun 1996 22:37:15 +0200 (MET)
   ------

> Old-From: Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
> 
> Göran: Ta en titt på ordlistan. Radbrytningarna har visst blivit lite
> konstiga.

Har de? Inte vad jag kan se. Du har inte gjort binär ftp-överföring,
och sedan försöker visa det på något system som inte använder <NL> som
nyradstecken?

> Hur många är med på den här listan? (Alla är väl inte med i
> "ansvariga"?)

Nejdå, bara de som tagit hand om något paket. Antalet deltagare
varierar väl lite, men om du skickar ett brev till <sv-request@li.org>
med innehållet (inte Subject, utan i brevkroppen) "who" så får du reda
på den aktuella sändlistan.

Jag fick förresten ett brev från François som jag tänkte jag skulle
vidarebefodra. Om det är någon som har några tankar eller idéer så
går det nog bra att skicka dem till honom. Eller diskutera dem inom
vår lista först, naturligtvis.

>   ------
>   List:   GNU Coordinators List
>   Sender:  François Pinard <pinard@progiciels-bpi.ca>
>   Subject: Re: GNU gettext
>   Date:   Thu, 13 Jun 1996 12:15:51 -0400
>   ------
> 
> Thomas, and GNU translation team coordinators.
> 
>  [...] And btw., Gcal is one of the rare packages which contains an
>  English and a translated version (German in this case) of the manual
>  (gcal.texi), and the Makefile targets / autoconfigure respects this
>  fact.
> 
> Having manuals translated is a nice next goal to aim, once we will have
> strong assets for the translation of messages in GNU. Which is not
> the case yet, even if French and German begin to give us a feel for it,
> and if other teams are working hard toward similar achievements!
> 
> I'm not sure exactly how nor when we should tackle manuals. My feeling is
> that it is too soon to consider this, except maybe for some exceptional
> cases. However, it is not bad that we all keep this concern somewhere,
> in some little back corner or our mind :-).
> 
> -- 
> François Pinard     ``Vivement GNU!''    pinard@iro.umontreal.ca
> Support Programming Freedom, join our League! Ask lpf@lpf.org for info!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.