Re: make-3.74.4.sv.po v1.6

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-12 21:43:55

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: make-3.74.4.sv.po v1.6
   Date:   Wed, 12 Jun 1996 21:43:55 +0200 (MET DST)
   ------

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se>
>   Subject: Re: make-3.74.4.sv.po v1.6
>   Date:   Wed, 12 Jun 1996 20:00:35 +0200 (CED)
>   ------
> 
> On Tue, 11 Jun 1996, Jan D. wrote:
> 
> > > #: read.c:982
> > > msgid "only one `else' per conditional"
> > > msgstr "endast ett \"else\" per villkorssats"
> > 
> > Hur vet man om det heter en eller ett "else"? En skulle nog jag sagt
> > fast varför vet jag inte :-)
> 
> "else" är ett kommando, alltså blir det ett "else"...
> 

Ja fast det är ju även en språkkonstruktion, del i en if-sats, en gren i
villkorsuttrycket, o.s.v. :-)

Jag har inga problem med ett else, båda låter rimliga.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.