Re: [all-coord@li.org: New PO file matrix]

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-11 19:06:30

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: [all-coord@li.org: New PO file matrix]
   Date:   Tue, 11 Jun 1996 19:06:30 +0200 (MET DST)
   ------

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  "ali (Anders Lindgren)" <dat94ali@ludat.lth.se>
>   Subject: Re: [all-coord@li.org: New PO file matrix]
>   Date:   Tue, 11 Jun 1996 18:14:06 +0200 (MET DST)
>   ------
> 
> On Tue, 11 Jun 1996, Swedish GNU/LI List wrote:
> 
> Hmm, nu har jag missat en del - hur är det man skall tolka denna matris,
> betyder [] att programmet översatts, eller att det _inte_ har översatts??

[] betyder att det är översatt.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.