Re: gettext HJÄ LP!

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-11 12:16:19

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: gettext HJÄ LP!
   Date:   Tue, 11 Jun 1996 12:16:19 +0200 (MET)
   ------

>   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
> 
> Hur kommer jag runt detta?

Som Jan redan förklarat så behövs normalt vare sig autoconf eller m4,
eftersom de programmen redan är körda och de genererade filerna finns
med i paketet. Jag kan tillägga att detsamma gäller info-filerna. De
finns genererade, och behöver inte göras om om man inte ändrar på dem,
så du skall inte behöva "makeinfo" heller.

Jag tycker det ser ut som om du av någon anledning har ändrat på
datumen på filerna efter att du packat upp dem, så att make trodde att
mer behövdes göras än som faktiskt var fallet. Hade du med flaggan
"m" (alternativt "--modification-time" om du kör GNU tar) när du
packade upp filerna? Det skulle i så fall kunna vara en orsak, det
finns ingen anledning att ha med den flaggan. Eller har du rört dem
efteråt på något annat sätt?

Ett förslag är att du försöker att packa upp en gång till, med bara
"x" och "f"-flaggor till tar, och se om det går bättre.

> Finns det möjligen en färdigkompilerad version av gettext till HP
> någonstans att tanka hem?

En HP PA-risc som kör HP-UX 9 eller 10? I så fall skulle jag kunna
packa ihop ett paket från jobbet och ge dig, för vi har sådana.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.