Re: [all-coord@li.org: Delays, and security]

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-06 18:48:59

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: [all-coord@li.org: Delays, and security]
   Date:   Thu, 6 Jun 1996 18:48:59 +0200 (MET DST)
   ------

> Det här kom till samordningslistan, men det gäller nog lika mycket er
> andra. Hur många har PGP-nycklar redan? Jag har det inte.

Jag har.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.