Re: Hello igen

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-06 07:41:53

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Hello igen
   Date:   Thu, 6 Jun 1996 07:41:53 +0200 (MET)
   ------

> Använder man verkligen apostrofer för att markera utelämnat genitiv-s i 
> svenskan? När då?

Jag gör det med ord som slutar på "s", men det är kanske fel? "Svens
cykel", men "Mats' cykel". Är det någon som kommer åt nämndens
skrivregler enkelt?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.