Re: Grep ö versatt

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-05 22:09:02

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
   Subject: Re: Grep ö versatt
   Date:   Wed, 05 Jun 1996 22:09:02 +0200
   ------

Göran skrev:
 
> > #: grep.c:654 grep.c:659 grep.c:664
> > msgid "you may specify only one of -E, -F, or -G"
> > msgstr "du kan endast ange en av -E, -F, eller -G"
> 
> På svenska brukar jag inte ha komma före "eller" i sådana här fall.
> På engelska vet jag att regeln är att det skall finnas.

Helt rätt. Miss av mig.
 
> > # viendo los fuentes , hay varias opciones
> > # que hay sin documentar. O quiza es que getopt() lo he entendido mal
> > # Son las opciones X ( requiere argumento ) , switchs -c, -b, -L e -y
> > # grep.c:622 ->
> > # opt = getopt(argc, argv, "0123456789A:B:CEFGVX:bce:f:hiLlnqsvwxy"
> > # grep --help ->
> > # usage: grep [-[[AB] ]<num>] [-[CEFGVchilnqsvwx]] [-[ef]] <expr>
> > [<files...>]
> > # La opción -X es a la que corresponde esta línea.
> > #: grep.c:672
> > msgid "matcher already specified"
> > msgstr "söksträng redan specificerad"
> 
> Fanns alla dessa kommentarer på spanska i ursprungsfilen? Du kanske
> skulle skicka ett brev till utvecklaren och fråga varför?

Jag gör som Jan säger i sitt brev om kommentarer. Verkar inte som om
någon annan grupp brytt sig om det...

Det var väl allt. Här kommer då den slutgiltiga versionen (hoppas
jag:-).

/Thomas

# Swedish messages for GNU Grep version 2.0
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>, 1996.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GNU grep 2.0\n"
"PO-Revision-Date: 1996-06-05 20:05\n"
"Last-Translator: Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: grep.c:148 grep.c:165 grep.c:222 grep.c:263 kwset.c:197 kwset.c:203
search.c:130
msgid "memory exhausted"
msgstr "minnet slut"

#: grep.c:288
msgid "%s: warning: %s: %s\n"
msgstr "%s: varning: %s: %s\n"

#: grep.c:372
msgid "writing output"
msgstr "skriver utdata"

#: grep.c:566
msgid "GNU grep version 2.0"
msgstr "GNU grep version 2.0"

#: grep.c:654 grep.c:659 grep.c:664
msgid "you may specify only one of -E, -F, or -G"
msgstr "du kan endast ange en av -E, -F eller -G"

#: grep.c:672
msgid "matcher already specified"
msgstr "söksträng redan specificerad"

#: grep.c:788 grep.c:811
msgid "(standard input)"
msgstr "(standard in)"

#: grep.c:819 grep.c:822
msgid "(standard input)\n"
msgstr "(standard in)\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.