Re: Hello

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-04 21:52:48

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Erik Mats <f96ema@student.tdb.uu.se>
   Subject: Re: Hello 
   Date:   Tue, 4 Jun 1996 21:52:48 +0200 (MET DST)
   ------


>   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>

> >> msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
> >> msgstr "%s: flagga `--%s' tar inget argument\n"
> >
> >Kanske "tillater inget argument", det tycker jag vore battre.
> >(samma i 508)
> 
> Vad sägs om "accepterar inget argument"?

Jag 'r villig att j'mka. UNdrar hur det 'r med de andra...

/Erik Mats
Centrum f;r Datorligister
Uppsala

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.